Oslo

Ti Oslo-barnehager solgt til private for 125 millioner kroner

Ti Oslo-barnehager får ny eier. Det kan bety færre voksne for de 579 barna.

Sørhellinga barnehage selges i dag til Norlandia. At det kan bli flere barn pr. voksen, er ingen god nyhet for foreldrene.- Jeg er lærer selv og vet hva det betyr å ha større og mindre klasser. Det virker ikke som om kommunens krav er verdt spesielt mye når private ikke trenger å ta hensyn til dem, sier Jan Alfred Sandven, leder av samarbeidsutvalget.Her sammen med sønnen Alfred Sandven-Volden (4 1/2).
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Etter en lang prosess med en opphetet debatt, har byrådet i Oslo i dag endelig vedtatt å kvitte seg med ti kommunale barnehager.

Se liste over hvilke barnehager som selges, til hvilken pris, og med hvilken voksentetthet, nederst i saken.

De private som overtar, trenger ikke å forholde seg til samme bemanningsnorm som kommunale barnehager. Norlandia har for eksempel lagt opp til en helt annen voksentetthet enn normen som gjelder i Oslo kommunes barnehager.

Tillater 6,67 barn pr. voksen

I kommunens barnehager skal det aldri være mer enn seks store barn eller tre små barn pr. voksen. Norlandia legger opp til at det kan være 6,67 barn pr. voksen. Det betyr at det i fremtiden kan bli 20 barn på en vanlig storbarnsavdeling mot dagens 18.

Sørhellinga barnehage selges i dag til Norlandia. At det kan bli flere barn pr. voksen, er ingen god nyhet for foreldrene.

— Jeg er lærer selv og vet hva det betyr å ha større og mindre klasser. Det virker ikke som om kommunens krav er verdt spesielt mye når private ikke trenger å ta hensyn til dem, sier Jan Alfred Sandven, leder av samarbeidsutvalget.

Nøkkelpersoner har skiftet jobb

Han har fulgt prosessen fra start til mål og opplever at foreldrene er lei av å kjempe og av å ikke bli hørt. De har på mange måter resignert. Løpet var kjørt for lenge siden, mener Sandven.

— Skaden har allerede skjedd. Mange nøkkelpersoner har funnet andre steder å jobbe. Vi har hatt ekstremt stabil bemanning i mange tiår med høy kompetanse og sterkt fagmiljø, men så skjønte mange av disse ressurspersonene at de måtte bytte jobb hvis de fortsatt ville jobbe i en kommunale barnehage med de fordeler det medfører, oppsummerer Sandven.

Les barnehagebyråd Anniken Hauglies svar på kritikken her.

Vestkantbarnehager til Kanvas

SU-lederen forteller at de fleste nå prøver å ha en positiv innstilling til de nye eierne. Men han stusser over at seks av syv østkantbarnehager selges til det han kaller kommersielle aktører, mens de tre på vestkanten går til Kanvas.

— Jeg opplever Kanvas som mindre kontroversielle og mer idealistiske og synes det er verdt å stusse over. Personlig tror jeg ikke det er tilfeldig, sier Sandven.

- Byr seg hverken om barna eller de ansatte

Også Fagerholt barnehage selges i dag til Norlandia. Foreldrerådsrepresentant Julija Kovacevic opplever at barnehagene blir brukt som brikker i et politisk puslespill.

Hun påpeker at det er barna som blir skadelidende når de stadig må forholde seg til nye ansatte.

— Vi opplever at politikerne ikke bryr seg. Det mest frustrerende er at de hverken bryr seg om barna eller de ansatte. For oss er det de ansatte som er barnehagen.

Kovacevic synes prosessen har vært tung og vanskelig, men påpeker samtidig at foreldrene nå har godtatt at Fagerholt skal privatiseres og forstått at det ikke nytter å jobbe imot.

Frykter at kvaliteten blir dårligere

Utdanningsforbundet Oslo har vært negative til forsøksprosjektet med konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager. De frykter at kvaliteten i barnehagen blir dårligere når kravene til voksentetthet nedjusteres.

— Vi risikerer at disse barnehagene får lavere bemanning, og det er stor enighet om at bemanningen er av vesentlig betydning for kvaliteten i barnehagen. Derfor synes vi det er veldig uheldig, sier Stine Sund nestleder for barnehageseksjonen i Utdanningsforbundet Oslo.

Uklart hvordan barnehagene skal organiseres

Norlandia kan ikke svare nøyaktig på hvordan organiseringen skal være i de to barnehagene de nå kjøper. Men ifølge Yngvar Tov Herbjørnssønn, direktør for barnehagedivisjonen, skal det aldri være mer enn 20 barn på en storebarnsavdeling med tre årsverk.

— I samarbeid mellom medarbeidere, foreldre og ledelsen i barnehagen skal både Fagerholt og Sørhellinga også i fremtiden planlegge hvordan organiseringen skal være fra år til år. Dette gjøres ut fra hvordan vi til enhver tid best kan møte barnas mange ulike behov, og vi kan derfor ikke i dag si akkurat hvordan det skal være i disse barnehagene, skriver han i en e-post til Osloby.

Han påpeker at den pedagogiske bemanningen styrkes utover lovens minstekrav og utover den pedagogbemanningen barnehagene har i dag. Og legger til at Norlandia vil utvikle en ledermodell for sine fem barnehager i Alna bydel. i tillegg vil Sørhellinga og Fagerholt bli fulgt tett de første seks månedene etter overtagelsen.

- Ingen ansatte vil miste jobben

Ifølge Herbjørnssønn er det lagt gode planer i dialog med bydelen frem mot overdragelsen.

— Arbeidsmiljølovens krav til virksomhetsoverdragelse vil bli fulgt opp på en konstruktiv måte i tett samarbeid med bydelen og de tillitsvalgte. Dette innebærer at ingen ansatte vil miste jobben sin som en del av overdragelsen.

1. august overtok Norlandia tre kommunale barnehager som ble konkurranseutsatt av kommunen.

— Erfaringene fra disse overdragelsene er at barn, foreldre og ansatte er meget godt fornøyde etter et halvt års drift, sier Herbjørnssønn.

Oppstart tidligst 1. mars

Før jul ble den administrative innstillingen til hvilke aktører som skal få kjøpe hvilke barnehager klar (ekstern lenke). I dag ble salget vedtatt av byrådet.

Aktørene har ikke konkurrert på pris, kun på kvalitet, hvor oppdragsforståelse og bemanning har vært det viktigste kvalitetskriteriet. Kompetansetiltak og tiltak for å beholde barnehagelærere, samt plan for å sikre at barna kan norsk før skolestart, har også spilt inn når beste private aktør skulle velges.

Planen er at kontrakten med de nye eierne signeres i løpet av januar. Oppstart skjer tidligst 1. mars.

Les barnehagebyråd Anniken Hauglies svar på kritikken her.

Følgende kommunale barnehager er nå solgt:

Fagerholt barnehage

Solgt til: Norlandia.

Bydel: Alna.

Pris: 20 mill.

Antall barn: 78.

Voksentetthet: 6,67 barn pr. voksen.

Pedagogtetthet: 14,5.

Sørhellinga barnehage

Solgt til: Norlandia.

Bydel: Alna

Pris: 16,5 mill.

Antall barn: 72.

Voksentetthet: 6,67 barn pr. voksen.

Pedagogtetthet: 14,5.

Lindebergstua barnehage

Solgt til: Kanvas.

Bydel: Alna

Pris: 12,9 mill.

Antall barn: 57.

Voksentetthet: 6,17 barn pr. voksen

Pedagogtetthet: 12,3

Holmen barnehage

Kjøper: Kanvas.

Bydel: Vestre Aker

Pris: 7,9 mill.

Antall barn: 40.

Voksentetthet: 6,3 barn pr. voksen

Pedagogtetthet: 12,7

Midtstuen barnehage

Kjøper: Kanvas.

Bydel: Vestre Aker

Pris: 10,76 mill.

Antall barn: 54.

Voksentetthet: 6,17 barn pr. voksen.

Pedagogtetthet: 12,3

Rønningen barnehage

Kjøper: Kanvas.

Bydel: Vestre Aker.

Pris: 12,5 mill.

Antall barn: 54.

Voksentetthet: 6,17 barn pr. voksen.

Pedagogtetthet: 12,3

Smedbakken barnehage

Kjøper: Trygge barnehager.

Bydel: Alna.

Pris: 13,1 mill.

Antall barn: 54.

Voksentetthet: 6 barn pr. voksen

Pedagogtetthet: 14,4

Asperud barnehage

Kjøper: Trygge barnehager.

Bydel: Søndre Nordstrand.

Pris: 9,9 mill.

Antall barn: 56.

Voksentetthet: 6 barn pr. voksen

Pedagogtetthet: 14,4

Hauketo barnehage

Kjøper: Læringsverkstedet AS.

Bydel: Søndre Nordstrand.

Pris: 13,6 mill.

Antall barn: 66.

Voksentetthet: 6 barn pr. voksen.

Pedagogtetthet: 14.

Vestskrenten barnehage

Kjøper: Idrettsbarnehage AS.

Bydel: Søndre Nordstrand.

Pris: 7,7 mill.

Antall barn: 48.

Voksentetthet: 6 barn pr. voksen.

Pedagogtetthet: 18*.

*Beskriver at de skal ha idrettspedagoger og førskolelærer 2, samt daglig stedlig leder som i andre idrettsbarnehager.

Les også

  1. Foreldre skal protestere foran Rådhuset mot barnehageanbud

  2. Trosser fakkeltog og protester, kvitter seg med barnehager

  3. Ansatte i barnehagene slutter i protest, frykter privatisering

  4. Oslo Frp åpner for å selge flere barnehager

  5. KrF om barnehagene: - Vi må ta en pust i bakken