Undersøkelse: Er Oslo en utrygg by? Ikke ifølge folk flest.

Til tross for skyting og voldshendelser: Åtte av ti i Oslo føler seg trygge i byen. Bare en av ti opplever byen som utrygg.

Helene Lund (29) og Benedikte Skrede (22) føler seg trygge i Oslo. Det samme gjør et stort flertall av byens befolkning.

I helgen smalt det igjen i Oslo sentrum. Midt i et hektisk utelivsstrøk ble det skutt på åpen gate. De siste månedene har det vært flere skremmende episoder i Oslo. Og debatten om trygghet og politiets tilstedeværelse har blusset opp igjen.

Men en meningsmåling utført av infact for NRK og Aftenposten gir ikke et bilde av en skremt befolkning:

  • Et overveldende flertall, 77,6 prosent, svarer at de føler seg trygge.
  • 12,5 prosent føler seg ikke trygge,
  • Nesten like mange, 10 prosent, svarer at de ikke vet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mottar tallene med glede:

– Det er viktige og gode tall, som bekrefter det jeg har sagt tidligere. Oslo er en trygg by for de aller fleste. De som tidvis lever farlig er de kriminelle selv, sier han.

Store politistyrker rykket ut til Oslo sentrum i helgen etter skyting ved Raadhuset bar i Klingenberggata.

Så vil han ikke underslå at Oslo har utfordringer med både kriminalitet og utenforskap.

– Det må vi ta på største alvor og jobbe videre med forebygging, blant annet sammen med politiet.

Enkelt sagt er trygghetsfølelsen forholdsvis jevnt fordelt i befolkningen. Kanskje overraskende er det litt flere menn enn kvinner som oppgir at de ikke føler seg trygge.

Heller ikke aldersmessig er variasjonen stor: Aller tryggest er de mellom 30 og 44, mens de over 65 er litt mindre trygge enn gjennomsnittet.

Men hvor i byen er tryggheten størst?

Igjen – den er høy over hele byen. Men kanskje litt overraskende scorer ingen høyere enn de som bor i «sentrum øst for Akerselva».

Det vil si områder som Grønland, Grünerløkka og Torshov. Steder med mye uteliv, men også flere voldshendelser. Også i Oslo nordøst, som omfatter Groruddalen, er folk i stor grad trygge.

Det har vært flere skyteepisoder på Torshov de siste årene. Her fra august i fjor, der det ble skutt mot en bil.

Raymond Johansen synes funnet er interessant.

– Vi skal være forsiktige med å tolke det for mye. Men folk kjenner sitt eget nærmiljø og føler seg trygge. Å lese om voldshendelser på avstand kan paradoksalt nok føre til større utrygghet, sier han.

Kvinner er blitt mer forsiktige

Men hendelsene har ikke gått upåaktet hen. Folk ble også spurt om skyte- og voldsepisodene har påvirket hvordan de beveger seg i byen.

Flertallet sier de ikke er blitt mer forsiktige. Men nesten fire av ti (36 prosent) svarer de er blitt «noe mer» eller «langt mer» forsiktige.

Og her er det en klar forskjell mellom kvinner og menn: Fire av ti kvinner er blitt mer forsiktige, mens tre av ti menn sier det samme.

Nok en gang er det de som bor «øst for elva» som i minst grad har endret vaner. Her svarer hele 68 prosent at de bruker byen som før.

Helene Lund (29) og Benedikte Skrede (22) bor henholdsvis på Grünerløkka og Bislett. Begge føler seg trygge i Oslo, stoler på politiet og har ikke latt seg påvirke av skyting og voldsepisoder.

– Det får en til å tenke, men det har ikke endret hvordan jeg beveger meg i byen, sier Skrede.

Tillit til politiet

Også tilliten til politiet er et tema i undersøkelsen.

Syv av ti svarer at de mener politiet ivaretar tryggheten deres. Svarene er omtrent de samme i alle grupper. Men kvinner har høyere tillit til politiet enn menn.

Men på spørsmål om hvorvidt politiet er synlig i lokalmiljøet, er det variasjoner: I ytre by, særlig i vest, svarer en ganske stor andel at politiet «omtrent aldri» er synlig. Betydelig færre i sentrum opplever politiet som fraværende.

Byrådslederen er altså glad for at folk føler seg trygge. At en del ikke gjør det, tar han på dypeste alvor.

– Men at noen prøver å fremstille Oslo som en utrygg by, er farlig, sier han.

– Hva blir konsekvensen av det? Skal vi be folk holde seg inne?

Camilla Jansen (26) og Sondre Laugsand (33) beveger seg mest i området rundt Grünerløkka. Både der og i resten av byen føler de seg stort sett trygge.

Camilla Jansen (26) og Sondre Laugsand (33) ser uansett ingen grunn til å holde seg inne. Begge sier de føler seg trygge i områdene der de ferdes.

Men for Camilla, som er skeiv, sitter en voldshendelse stadig i:

– Etter Pride-terroren ble jeg veldig påvirket.