Forsvarsbygg bygget ulovlig vei og rev trehytte i Østmarka. Nå lover de å rydde opp.

Forsvarsbygg mener den ulovlige veien skyldes en kommunikasjonssvikt og lover å rydde opp etter seg.

Turgåer Steinar Saghaug fikk sjokk av det som møtte ham på tur i Østmarka.

Lørdag snakket Aftenposten med Steinar Saghaug (76). Han hadde dagen i forveien gått en tur ved Lutvann i Østmarka, da han oppdaget noe som sjokkerte ham.

Noen hadde bygget en bred vei inne i skogen – rundt 150 meter fra Lutvann leir. Det er hovedkvarteret til Etterretningstjenesten og Heimevernet i Oslo. Saghaug mistenkte derfor at det var Forsvarsbygg som sto bak.

Han hadde rett. Og Bymiljøetaten, som eier skogen, kjente ikke til arbeidet. Det forbudt å bygge og anlegge nye veier i Marka. Det er nedfelt i Markaloven. Selv anlegging av stier og løyper krever tillatelse. Etaten stilte seg derfor sterkt kritisk til inngrepet.

Mandag formiddag møttes Bymiljøetaten og Forsvarsbygg til befaring på stedet, som er et populært turområde for oslofolk.

Nå skriver Forsvarsbygg i en pressemelding at hverken de, eller Bymiljøetaten har godkjent eller kjent til etableringen av veien.

Byggingen av veien har pågått i flere dager, bekrefter Bymiljøetaten.

«En kommunikasjonssvikt»

Hvordan kunne det skje? Anleggsveien på ca. 50 meter ble bygget sist torsdag, ifølge Forsvarsbygg.

Men ikke av dem. Den ble bygget av en underentreprenør, engasjert av deres entreprenør, forklarer de.

«Dette er svært uheldig og helt fullstendig uønsket».

Slik lød dommen fra seksjonssjef for Østmarka i Bymiljøetaten, Eivind Birkeland, da Aftenposten snakket med ham lørdag.

Han beskrev da inngrepet i Østmarka som et åpenbart brudd på markaloven og kunne ikke utelukke politianmeldelse.

Mandag formiddag møttes Forsvarsbygg og Bymiljøetaten til befaring på området der den ulovlige anleggsveien er bygget. F.v.: Presseansvarlig Mirella Bodini i Forsvarsbygg, prosjektsjef Odd Erik Martinsen i Forsvarsbygg og Eivind Johan Birkeland, som er seksjonssjef for Østmarka i Bymiljøetaten.

Når Aftenposten snakker med Birkeland mandag formiddag er tonen en litt annen. Etter mandagens befaring og møte beskriver han dialogen med Forsvarsbygg som «god».

– Vi ser nå at det er snakk om et begrenset skadeomfang. Vi har hatt en ryddig dialog med Forsvarsbygg, og forstår at det har oppstått en kommunikasjonssvikt i entreprenørdialogen, sier Birkeland.

– Kommer dere til å anmelde Forsvarsbygg?

– Nei, vi kommer ikke til å gjøre det. Vi er kommet frem til en god løsning, sier Birkeland.

– Er naturen blitt påført uopprettelige skader?

– Nei, naturen vil hente seg inn igjen, avslutter Birkeland.

– Vi er lei oss

Forsvarsbygg jobber for tiden med å sikre Lutvann leir, blant annet ved å fornye gjerdene rundt leiren. I den forbindelse ryddes det en del skog. Dette er avklart med Oslo kommune som grunneier.

En anleggsvei var imidlertid ikke avklart.

– Vi er lei oss for at det feilaktig er blitt lagt ut masser til en anleggsvei her. Vårt fokus nå er å fjerne anleggsveien så raskt som mulig, skriver prosjektsjef Odd-Erik Martinsen i pressemeldingen.

Han mener det skal være relativt enkelt og fjerne massene. Deretter skal det tilrettelegges for naturlig vegetasjon igjen. De skal legge en plan for arbeidet sammen med Bymiljøetaten.

Forsvarsbygg har ikke ønsket å la seg intervjue muntlig av Aftenposten mandag ettermiddag. De har svart på spørsmål på e-post.

– Hvordan kunne en slik kommunikasjonssvikt skje?

– Det har vært en kommunikasjonssvikt i entreprenørkjeden, og det er sterkt beklagelig. Skadeomfanget er heldigvis begrenset, skriver presseansvarlig Mirella Bodini.

Rev trehytte for barn

Men det var ikke kun trær og skogbunn som ble skadelidende for anleggsarbeidet. I samme område var det også bygget en trehytte mellom noen trær, rett ved Lutvannskollen borettslag. Hytta skal vært mye brukt av barna i området.

Også den er revet av Forsvarsbygg – uten forvarsel. Igjen ligger en haug med plank.

Slik ser det ut der trehytta en gang sto.

– Plankehytta var spikret i trær som lå i traseen for det nye gjerdet og ble i den forbindelse revet av Forsvarsbyggs entreprenør. Hytta lå på grensen mellom forsvarssektorens og Oslo kommunes eiendom, svarer Odd Erik Martinsen, prosjektsjef i Forsvarsbygg, i en e-post. Han fortsetter:

– Forsvarsbygg har orientert berørte naboer og skolen om byggeprosjektet, herunder skogrydding, gravearbeid og sprenging, men plankehytta er ikke omtalt spesielt. Vi beklager at vår entreprenør ikke umiddelbart har ryddet opp felte trær og planker etter hytta. Dette vil nå gjøres, avslutter Martinsen.