Politikerne slår ring om kolonihagene

Hytte midt i byen for noen få? Eller 10.000 nye boliger? Det er spørsmålet Eiendom Norge vil ha besvart i valgkampen. Men ikke ett eneste parti vil røre kolonihagene.

Audhild Røsberg, hennes mann, Gunnar Holm, og resten av Oslos kolonihytteeiere kan trolig puste lettet ut. Men det kan komme noen innskjerpinger i leievilkårene.

– Det er på høy tid å diskutere om dette er riktig bruk av fellesskapets ressurser.

Slik omtalte toppsjefen i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, Oslos totalt 1100 kolonihagehytter i Aftenposten. Han viste til tomtemangel og galopperende boligpriser. Og vil vite om politikerne mener det er riktig å subsidiere noen få hytteeiere med milliardbeløp. Selv vil han bygge 10.000 nye boliger på tomtene.

Les også

Bakgrunn: Vil rive kolonihyttene og bygge boliger

Men lite tyder på at riving av hytteidyller vil bli en kampsak i Oslo-valget. Aftenposten har kontaktet samtlige partier i bystyret. Ingen av dem støtter ideen om å erstatte hytter med boliger.

Ap og SV vil bevare

– Vi holder på med programmet for neste periode. Men jeg er ganske trygg på at vi vil lande på å bevare kolonihagene. De er flotte, grønne lunger i byen som vi vil ta vare på, skriver Aps gruppeleder, Andreas Halse.

Han mener heller ikke leieprisene bør jekkes opp til markedspris for å unngå subsidiering – uavhengig av leietagernes økonomi.

– Da gjør vi det til et dyrt gode som bare blir for byens aller rikeste.

Byrådskollega SV er enda klarere:

– Vi vil ta vare på kolonihagene, ikke avvikle dem. Oslo skal være mer enn en boligmaskin, og kolonihagene beriker Oslo med særpreg, svarer gruppeleder Ola Wolff Elvevold.

Han mener boligbygging i hagene vil være gunstig for utbyggerne. Men ikke for Oslo-folk.

– Dessuten finnes det godt over 10.000 boenheter som er klare til å bygges hvis utbyggerne setter i gang, sier han.

Les også

Skal Oslo virkelig ha hytter i sentrum? | Erling Røed Larsen

Ingen partier er klar for å avvikle kolonihagene. Men flere mener det kan stilles klarere krav om at områdene skal være åpne for alle.

MDG: må ta debatten

Eivind Trædal i MDG er mindre kategorisk. Han mener det ligger an til en spennende diskusjon når avtalen for kolonihagene skal reforhandles.

– Vi bør nok se på hvordan disse flotte grønne lungene kan bli enda bedre tilgjengelige for oslofolk, sier han og minner om at etterspørselen for både kolonihager, parsellhager og dyrkekasser er stor.

MDG sier uansett nei til å bygge boliger på verdifulle grøntområder.

– I byrådets strategi for urbant landbruk vedtok vi tvert imot å gjennomgå reguleringene for å sikre bevaring av kolonihagene og parsellhagene.

Rødt: Må åpnes for alle

Rødt vil bevare hagene. Men understreker at de ikke bare skal være et gode for de få som har arvet eller står først i køen.

Kolonihagene skal være åpne parkområder der alle kan ferdes og nyte godt av de grønne verdiene, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo.

Når avtalen skal reforhandles, vil Rødt kreve at områdene åpnes. Og at de skal være steder for urban matproduksjon og biologisk mangfold.

Noen bor trangt i blokk, mens andre kan ha hytte med hage midt i byen. Oslo-politikerne mener kolonihagene er et gode for hele byen.

Borgerlig støtte

Heller ikke de borgerlige partiene vil røre ved kolonihagene nå.

Høyre åpner for å justere festeavgiften og mener, ifølge James Stove Lorentzen, det må være «grenser for subsidier». Men de vil uansett gi beboerne 25 nye år. Frp mener løsningen på Oslos boligkrise heller er å rive ned byråkratiet som hindrer boligbygging og selge tomme kommunale bygg.

Også Venstre mener det er på tide å se på om adgangen for folk flest er god nok i hagene. De vil også vurdere om leieprisen er på riktig nivå.

– Men årsaken til prisreguleringen er jo at hagene skal være en mulighet for alle. Ikke bare dem med mest penger, sier bystyrerepresentant Haakon Riekeles.

Sp: Vulgært utspill

Sp, med sin én-mannsgruppe i bystyret, er trolig den mest uttalte kolonihage-tilhengeren. De gikk til valg på å frede dem i forrige periode.

I en lang e-post argumenterer gruppeleder Morten Edvardsen for at vi trenger flere, ikke færre, kolonihager. Eiendom Norges utspill betegner han som «vulgært».

– Ville de foreslått at vi skal selge idrettsanlegg og parker for å bygge flere boliger? spør han og oppsummerer:

– Dette viser hvem sitt ærend Eiendom Norge løper. De pengesterke utbyggerne, ikke innbyggerne i Oslo. Vi skal ikke løse boligproblemene i Oslo med å gjøre byen kjipere. Å privatisere noe så viktig som kolonihagene vil være et stort tap for byen. Men gitt enormt med penger til utbyggere.

Heller ikke KrF vil skaffe boliger ved «å bygge høyt og trangt på nødvendige grønne lunger».

– Selvfølgelig ønsker utbyggere seg tomter sentrumsnært med høy profitt, men det er ikke dem vi skal ta hensyn til, skriver gruppeleder Karoline Grosås Nordbø i en e-post.

Folkets parti svarer at de ser at man kan spørre hvorfor noen få skal få ha hytte midt i byen. mens det mangelr boliger. Likevel ønsker de at hyttene vernes, bl.a. fordi de er en «nydelig oase av grønt» i byen.