Høyres ordførerkandidat om «ville» fotballpriser i deler av Oslo: – Lett å glemme de som sliter på vestkanten

Barnas fritidsaktiviteter koster dyrt i Oslo vest. – Som alenemamma måtte jeg ofte dra kredittkortet for å klare betale for treningsleirer, sier Høyres ordførerkandidat i Oslo Anne Lindboe.

Oslo Høyre og ordførerkandidat Anne Lindboe legger frem en plan på seks punkter for å sikre fritidsaktiviteter for alle.

Aftenposten skrev lørdag om en vill priskarusell i fotballklubber i Oslo vest. Mange foreldre fortviler, men syns det er vanskelig å si fra.

Dette er en problemstilling som opptar Anne Lindboe, tidligere barneombud og Høyres ordførerkandidat i Oslo.

Hun mener fokuset nesten alltid handler om Oslo øst når man snakker om levekårsutfordringer i Oslo. Det samme med tiltakene. Med god grunn, understreker Lindboe, men legger til:

– Vi glemmer ofte at det også finnes barn som vokser opp i fattigdom i Oslo vest, sier hun.

Blant disse er en del barn av aleneforeldre, sier hun. Før Høyres landsmøte i helgen var hun med og fremme en resolusjon om bedring av livsvilkår for aleneforeldre.

Sårt

Som alenemamma til tre barn på Ullevål Hageby – et av Oslos mest ressurssterke områder – har Lindboe i en periode selv kjent dette på kroppen.

Hun peker på det vanskelige dilemmaet foreldre i slike områder står i når de går fra hverandre: I en tid som er opprivende nok for familien, vil man strekke seg langt for å klare å holde barna i samme skolekrets og ikke ta de bort fra vennene sine.

Men da skal man også klare å holde tritt med kostnadsnivået i området, men nå bare med én lønn.

– Utfordringen i en del vestlige bydeler er at forskjellen mellom barna er så stor. Det gjør det enda sårere og enda vanskeligere å være barn i en familie med dårligere råd, eller å være den forelderen som opplever å ikke strekke til økonomisk, sier hun.

– Det kjenner jeg meg veldig igjen i, legger hun til.

Måtte betale på kreditt

Lindboes tre barn har drevet med aktiviteter som fotball, ski, turn, dans og riding. To av barna er i dag voksne. Men da alle tre var i full sving med sine aktiviteter, var det knalltøft økonomisk, sier Lindboe.

Ofte var kredittkortet eneste mulighet når treningsleirer eller ekstra utgifter knyttet til fritidsaktivitetene skulle betales, forteller hun.

Hun understreker at hun var heldig med høy lønn i millionklassen. Men det var likevel krevende å være alene med alt. Lindboe forteller at hun har vært alene om omsorgsansvar og økonomisk forsørgeransvar etter skilsmissen for syv år siden.

Vil løfte aleneforeldre

I helgen deltar Lindboe på Høyres landsmøtet for aller første gang. Hun er skuffet over at resolusjonen om aleneforeldre ikke kom gjennom nåløyet for behandling under landsmøtet.

– Aleneforeldre er i dag, nest etter personer med innvandringsbakgrunn, den gruppen som sliter mest økonomisk. Derfor mener jeg vi er nødt til å løfte den gruppen, sier hun.

Hun sier Frelsesarmeen har rapportert om at det nå har begynt å dukke opp aleneforeldre med jobb og vanlig lønn i matutdelingskøene.

– Mange aleneforeldre er blant de nye nyfattige, sier hun.

– Veiskille for osloidretten

Aftenposten har i en serie artikler skrevet om forskjellene i barns fritidsaktiviteter i Oslo. I øst sliter mange klubber med å overleve på grunn av mangel på frivillige foreldre og penger. Det er også store geografiske ressursforskjeller, resultatforskjeller og prisforskjeller mellom klubbene.

Oslo Høyre legger nå frem en plan på seks punkter for å redde idretten og frivilligheten i byen. (Se faktaboks)

– Vi står ved et veiskille. Nå må vi gjøre noe for å unngå et sammenbrudd i idretten og frivilligheten i byen, sier Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er svært bekymret for barneidretten i Oslo. Nå legger han frem en plan.

Vil gi en garanti til alle barn

Et av hovedgrepene er å innføre en garanti for at alle barn skal få mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

Partiet ønsker å sette av en pott på nærmere 40 millioner kroner, som idrettslagene skal kunne søke om etter behov.

Lindboe mener dette grepet vil hjelpe barn fra fattige familier i rike områder.

– Hvis du velger et system der du bare støtter oppunder enkelte klubber og enkelte levekårsutsatte områder i Oslo øst, som delvis skjer i dag, så hjelper det ikke de barna som vokser opp i fattigdom i Oslo vest. Denne ordningen hindrer at disse barna faller utenfor, sier hun.

Hun har samtidig en klar oppfordring til de dyre klubbene i Oslo vest og andre steder i byen:

– De må være bevisste på at ved å ha for mange tiltak som koster mye penger, så vil det alltid være noen som ekskluderes. Dette er et verdivalg for klubbene, sier hun.