Forsker: Elbil-køer får folk til å droppe bussen

Ruter risikerer å miste 8 prosent av busspassasjerene på grunn av kø i kollektivfeltet, ifølge analytiker. Det kan gi en kvart million flere bilturer i året. Elbilene får skylden.

Her på E18 ved Sandvika blir det ofte kø i kollektivfeltet. Trafikkforsker Bård Norheim ved Urbanet Analyse mener flere vil droppe bussen fordi den blir sinket av elbiler i kollektivfeltet.

En gang var elbilene små og få. Nå har de vokst seg større, de er langt flere, og legger beslag på stadig mer asfalt i kollektivfeltene inn mot Oslo.

Rekken av elbiler er blitt så tett at fremkommeligheten for bussen er blitt kraftig redusert. Nylig gikk Ruter og Statens vegvesen ut i NRK Østlandssendingen med målinger som viser at reisetiden med buss har økt med over 20 prosent på få år.

Les også:

Les også

«Fordelen med å kjøre i kollektivfeltet kommer ikke til å eksistere i all evighet»

Det påvirker også busskundene. Og mange av dem flykter til bilen, ifølge trafikkforsker Bård Norheim i Urbanet Analyse.

— På kritiske steder ser det nå ut til at miljøgevinsten er i ferd med å bli spist opp, sier Norheim, som er en av Norges ledende transportanalytikere.

Se hvor mye du sparer på å kjøre elbil i byen:

Busspassasjerene lekker til bil

Med bakgrunn i Statens vegvesen og Ruters tall, har han sett på hvordan økt reisetid påvirker etterspørselen. Ifølge Norheim er fremkommelighet og forsinkelser noe av det som betyr mest for valg av transportmiddel: Når tilbudet oppleves dårligere enn før, går etterspørselen automatisk ned — og da ønsker færre å ta buss.

Det kan se ut som baksiden av medaljen er blitt større enn selve medaljen.

Bård Norheim, Urbanet Analyse

Med 20 prosent økt reisetid vil Ruter kunne miste minst 8 prosent av busskundene fremover, ifølge Norheims beregninger.

Ved hjelp av avansert analyseverktøy har han regnet seg frem til at de fleste trolig flykter over til bil, som i neste omgang vil føre til enda mer kø på de mest trafikktunge strekningene - både i buss- og bilfelt.

250.000 flere bilturer på E18 og Mosseveien

— Effekten tiltar og er størst der køproblemene også er størst. Det tilsier 250.000 ekstra bilturer i løpet av året bare på E18 og Mosseveien, sier han.

Flere steder, som her ved E18 ved Sandvika, er det svært fullt i kollektivfeltet i rushtiden.

Elbilenes bussfeltfordel skulle stimulere til mer miljøvennlig transport. Men skal man tro beregningene Norheim viser til, kan det synes som ordningen er i ferd med å bite seg selv i halen.— Det kan se ut som baksiden av medaljen er blitt større enn selve medaljen, sier Norheim.

- Feil innretning

Norheim har tidligere vært klar på at han mener elbil-fordelen med å kunne kjøre i kollektivfeltet er uhensiktsmessig. Standpunktet er kontroversielt, noe forskeren er fullt klar over. Han har blant annet blitt anklaget for å være misunnelig.

Men Norheim understreker at han ikke er motstander av elbilen.

— Nei, det er jeg ikke. Det kan godt hende jeg kjøper elbil selv en dag, og jeg synes det er riktig å subsidiere elbiler og andre miljøvennlige kjøretøy. Problemet er innretningen på subsidiene, sier Norheim.

- Hva legger du i det?

— Hovedutfordringen er å få til et effektivt og konkurransedyktig kollektivtilbud inn til sentrum av byene. Når elbilene får kjøre i kollektivfeltet svekker vi denne muligheten. Samtidig blir det stadig billigere å bruke bil inn til sentrum, etter hvert som flere skaffer seg elbil. Elbilene bør subsidieres, men ikke for å reise inn til sentrum av byene, sier Norheim.

Ifølge analytikeren får vi best miljøeffekt hvis pendlere kjører kollektivt til og fra jobb, og bruker elbilen på mindre turer på fritiden.

Forrige uke markerte Norsk elbilforening at det kjører 50.000 elbiler på norske veier.

Kollektivfelt viktig for elbileiere

I en undersøkelse gjennomført av Elbilforeningen i juni i fjor med 3405 deltagere svarte 12 prosent på landsbasis at den viktigste årsaken til at de valgte elbil er å spare tid. På spørsmål om de ville kjøpt elbil uten tilgang til kollektivfelt, svarte 20 prosent nei, mens 8 prosent svarte vet ikke på landsbasis. I Akershus svarte 31 prosent nei, mens 11 prosent svarte «vet ikke».

— Det er fossile biler som er problemet. Derfor er det viktig at man beholder fordelene for å gjøre skiftet til miljøvennlige biler raskere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Her er elbil nummer 50.000 (skiltene startet på 10.000). Det ble bestemt at elbilfordelene skulle vurderes når man nådde 50.000 elbiler, og i mai konkluderer Regjeringen på hvilke fordeler som skal fjernes eller beholdes.

Hun understreker imidlertid at deres syn er at bussen skal ha forrang i kollektivfeltet.— Uten elbiler i kollektivfeltet er det veldig god plass. NAF har regnet på at dersom man kaster ut elbilene, vil det føre til 20 prosent lengre kø i rushtiden i de øvrige feltene, sier Bu.

Ønsker mellomløsning med samkjøringskrav

Som en midlertidig løsning på problemet foreslår Elbilforeningen en ordning i rushtiden hvor elbiler kun får kjøre i kollektivfeltet dersom det er to personer eller flere i bilen.

Det oppfordrer til samkjøring og vil føre til noe redusert trafikk, mener Bu.

— Vi har ikke regnet på det, men vi vet at personbelegget pr. bil er veldig lavt, spesielt på pendlerstrekningene. Det vil trolig gjøre at mange ikke bruker elbil i rushtiden, men også at flere kjører sammen.

Byråd mener forslaget bør vurderes

Osloby har tidligere tatt en ringerunde til alle de nåværende partiene i bystyret. Med unntak av Frp som på det tidspunktet ikke ville gi noen løfter, var samtlige positive til å beholde elbilfordelene kommunen rår over. Flere ville også gjøre noe med kollektivfeltene på de mest utsatte strekningene.

Kommunen rår ikke over hvem som skal få kjøre i kollektivfeltene, men gir innspill til staten før beslutningen skal tas. Samferdsel- og miljøbyråd Guri Melby (V) mener det kun bør innføres tiltak der elbiler i kollektivfeltet utgjør et problem.

— Vi ønsker ikke å fjerne elbilens adgang til kollektivfeltet på alle veier, men der det er nødvendig for å sikre at bussen kommer frem. I det øyeblikket kollektivtrafikken blir forsinket må vi gjøre noe. Og det øyeblikket er kommet nå på noen få strekninger i Oslo og Akershus, sier Melby.

Hun har vært i dialog med Elbilforeningen om forslaget, og mener det bør vurderes som en prøveordning på de mest utsatte strekningene.

— Jeg synes forslaget bør vurderes. Å kaste elbilene ut av kollektivfeltet vil føre til at elbilen taper konkurransekraft overfor fossilbiler. Men hvis det fremdeles blir kø for bussene, må vi vurdere å supplere med andre tiltak.