Oslo

Slik har Bolig-Oslo blitt til under disse byrådslederne

De har hatt det øverste politiske ansvaret for boligbygging i Oslo de siste 15 årene. Nå skal det gis svar på hvordan trøbbelet kan løses.

Høyres Erling Lae ledet Byrådet i Oslo fra 2001 til 2009, og hans partikollega Stian Berger Røsland styrte etter ham frem til 2015. Siden i fjor høst er det Arbeiderpartiets Raymond Johansen som har vært byrådsleder i Oslo.
  • Lorns Bjerkan

I løpet av de siste 15 årene er det Erling Lae (H), Stian Berger Røsland (H) og Raymond Johansen (Ap) som har hatt det øverste politiske ansvaret for å skaffe Oslo boliger.

Situasjonen nå er boligmangel i Oslo. Denne uken skal et ekspertutvalg, omtalt som Boligvekstutvalget, levere sin sluttrapport.

Utvalget består av en rekke personer fra kommunen, boligprodusenter og Forbrukerombudet.

Rapporten skal gi Byrådet svar på hva som må gjøres for å få flere boliger i hovedstaden.

Tempoet i boligbyggingen har vært mer eller mindre uforandret de siste årene.

  • Er det regulert boliger nær deg? I dette kartet kan du se hvor det er regulert boliger, som ikke er blitt bygget (for abonnenter)

Dette er tallene

I forkant av utvalgets rapport har Aftenposten sett på resultatene for de tre siste byrådslederne i hovedstaden.

  • Under Erling Lae (H) ble det i snitt hvert år regulert 4171 boliger. I årene Stian Berger Røsland (H) ledet ble det i snitt regulert 2282 boliger, mens under Raymond Johansen (Ap) er det så langt i år blitt regulert 2655 boliger.
  • Under Johansen har det så langt i år blitt igangsatt 4180 boligenheter. Dette er flere enn det i snitt ble regulert hvert år Lae og Berger Røsland styrte Oslo. Under Berger Røsland ble det hvert år igangsatt 3409 boligenheter i snitt. Under Lae er tallet 3260.
  • I løpet av Laes siste fire år ble det én mer bolig i hovedstaden for hver gang befolkningen økte med 3,2 personer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. For hans første år har de ikke tall. Under perioden til Berger Røsland ble det én mer bolig hver gang befolkningen økte med 3,9 personer. I snitt er det nå én bolig for hver andre person som bor i Oslo. Ettersom Johansen begynte i fjor høst finnes det ikke tall for hans periode ennå.

– De bygget halvparten

Mange av boligene som ble regulert da de tidligere byrådslederne ledet Oslo, er fortsatt ikke bygget.

Aftenposten kunne for nesten to uker siden fortelle at 15.810 boliger står ferdig regulert, men hvor boligene ikke er bygget.

Den sittende byrådslederen, Raymond Johansen, mener han har arvet et etterslep på 20.000 boliger når han tok over i fjor høst.

– De siste 15 årene er det blitt bygget halvparten så mange boliger som skal til for å mette befolkningsveksten, over tid har det resultert i et betydelig boligunderskudd, sier han.

Vil doble reguleringsreserven

Johansen mener forgjengerne skulle regulert flere boliger, og at det også skulle vært større politisk trykk for å sørge for at disse hadde blitt bygget.

– Samtidig er det også mye tyder på at en stor del av prisveksten vi ser akkurat nå også skyldes at stadig flere kjøper boliger som rene investeringsobjekt.

Vil ikke svare

Erling Lae, som representerte Høyre da han ledet byrådet fra slutten av 2000 til 2009, viser til at han har forlatt politikken. Frem til slutten av oktober i 2003 var Høyre sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre i byrådet. I de neste seks årene samarbeidet Høyre med Frp.

– Mye kunne sikkert sies om hvordan vi arbeidet politisk i mine ni år som byrådsleder på å skaffe nok boliger til å møte befolkningsveksten vi kunne forutse, ikke minst gjennom en transformasjon av tidligere industri- og havneområder og regulering av ledige områder innenfor byggesonen. Men du må likevel rette spørsmål om dette, om boligpolitiske løsninger og lærdom av tidligere erfaringer til byens nåværende politiske ledelse, skriver Lae i en e-post til Aftenposten.

– Jeg er ikke politiker lenger og deltar ikke i de løpende politiske debattene, er svaret Aftenposten får fra Berger Røsland.

Han ledet bystyret fra slutten av september i 2009 til slutten av oktober i fjor, da Arbeiderpartiets Raymond Johansen ble byrådsleder med støtte fra Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti. De første to årene Berger Røsland var byrådsleder samarbeidet Høyre med Frp. Etter valget i 2011 erstattet KrF og Venstre plassen til Frp.

Les mer om

  1. Raymond Johansen
  2. Oslo