Oslo

Utbyggerne ber om mindre krav til sollys og uteområder. SV setter ned foten.

Men byrådspartiet åpner for å diskutere å tillate flere mindre leiligheter i sentralt i Oslo. Høyre vil la utbyggerne bestemme selv.

Om leilighetsnormen ble endret, kunne opptil halvparten av leilighetene på Sørenga vært mellom 35 og 50 kvadratmeter. Det kunne også vært mindre krav til sollys og uteareal.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Mandag leverte boligvekstutvalget sin rapport til byrådet. Gruppen, sammensatt av utbyggere, akademia og representanter fra kommunen, kom med 59 forslag de mener kan øke takten i boligbyggingen i Oslo.

  • Her er noen av de 59 forslagene: Slik skal de få fart på boligbyggingen i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) åpnet begge for å diskutere å endre leilighetsnormen. Den gjelder for indre by, og sier at maks 35 prosent av leilighetene i et boligprosjekt kan være på mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Utbyggerne har foreslått at 50 prosent av boligene skal kunne være i denne størrelsen.

SV vil ha flere større leiligheter

Byrådspartiet SV er åpne for å forhandle om leilighetsnormen, bekrefter gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Leilighetsnormen er ikke omtalt i byrådserklæringen. Det resultatet vi kommer frem til må være en forhandling mellom partiene, og vi er åpne for å forhandle, sier Eidsvoll til Aftenposten.

Men hun presiserer at det programfestede utgangspunktet til SV er at de vil endre normen for å sikre flere større leiligheter.

– Det er riktig at det er stor etterspørsel etter små leiligheter, men utviklingen vi har sett i Oslo gir også en bekymring for at etterspørselen er stor fordi de blir kjøpt som utleieobjekter, sier Eidsvoll.

Utbyggerne vil ha mindre krav til sol og uteareal

I rapporten foreslår også utbyggerne å lempe på kravene til uteareal, den såkalte utearealsnormen.

Den setter svært detaljerte føringer på utearealet rundt boligprosjektene i Oslo.

– Dette vil ha ekstremt stor betydning for boligbyggingen i Oslo. Uten en revidering av utearealsnormen får vi ikke løst dette. Å unnlate å gjøre noe med dette vil være en unnlatelsessynd, sier Obos-sjef Daniel K. Siraj om endringene han har vært med å foreslå.

– Kommunen bør bygge selv

SV er ikke på linje med utbyggerne når det kommer til å endre kravene for uteareal, og Eidsvoll understreker at dette er svært viktig for SV.

– Vi får diskutere hvordan normen skal være. For en privat utbygger med et profittmotiv er det klart at mindre utearealer vil øke profitten. Som ansvarlig kommune vil vi være opptatt av å sikre gode utearealer, det er ekstremt viktig for SV.

Høyre mener utbyggerne bør få bestemme størrelsen selv

Pia Farstad von Hall (H) sier hun er skuffet over forslagene fra utvalget, og mener byrådslederen hadde skapt for høye forventninger til hva som skulle komme.

– Var det noen av forslagene du likte?

– Det er positivt at de foreslår å justere leilighetsnormen. Vi mener det ikke er behov for en egen leilighetsnorm.

– Vil dere la utbyggerne bestemme selv?

– Ja, det bør være utgangspunktet, sier von Hall, og viser til at svært mange i Oslo bor alene.

Tall fra SSB fra 1. januar i år viser at det var flere som bodde i husholdninger med mer to eller flere personer, men at det fremdeles er mange som bor alene.

Leilighetene vil uansett bli 35 kvadratmeter eller større fordi de må følge de tekniske forskriftene, mener hun.

– Utbyggerne ser på markedet og hva det trenger. Det er et stort behov for å tilføre markedet flere små boliger, sier von Hall.

Høyre er også på linje med utbyggerne når det kommer til uteareal. Der kan man for eksempel bygge uteareal på tak, mener hun.

– Ble det regulert og bygget nok boliger da dere satt i byråd?

– Det er et viktig spørsmål. Man vet aldri hva som er rett nivå. Det er markedsbestemt og ingen kan se inn i fremtiden. Jeg registrerer at byrådslederen kommer med kritikk av oss for ikke å ha bygget nok, og vil gjerne peke på at Arbeiderpartiet stemte for færre boliger enn Høyre i løpet av de to forrige bystyreperiodene, sier von Hall.

Tidligere byrådspartner Venstre er svært skeptiske til å endre leilighetsnormen og kravene for uteareal.

Les mer om

  1. Boligpolitikk
  2. Oslopolitikken