Nobelinstituttets leder angrer ikke på at de inviterte Henry Kissinger til Oslo

– Jeg oppfatter ikke Kissinger som en kontroversiell tenker, sier Olav Njølstad.

Henry Kissinger var med på å få til de første store nedrustningsavtalene mellom Sovjetunionen og USA. Det er en av grunnene til at han er verd å lytte til i dag, mener Nobelinstituttets leder, Olav Njølstad.
  • Heidi Anne Johnsen

Søndag formiddag deltok Henry Kissinger (93) i en samtale i aulaen til Universitetet i Oslo, i forbindelse med Fredsprisen.

Samtidig demonstrerte kritikere på Universitetsplassen, og flere akademikere har stilt seg kritisk til besøket, og at det ikke ble en åpen debatt.

– Det ble liten åpning for spørsmål og «kritiske røster». Jeg kan ikke legge skjul på at jeg ville ha ønsket det annerledes, skriver rektor ved Universitetet i Oslo på sin blogg.

Svarer kritikerne

Nå svarer Nobelinstituttets leder Olav Njølstad på kritikken.

– Jeg oppfatter ikke Kissinger som en kontroversiell tenker. Det er hans rolle som politiker på 1960- og 70-tallet som er omstridt, skriver Njølstad i en e-post til Aftenposten.

Han fortsetter:

– Som tenker er han en innflytelsesrik talsmann for den realpolitiske skolen innenfor studiet av internasjonal politikk og historie, og det er ikke noe spesielt kontroversielt ved ham i denne sammenheng.

– Var det et krav fra Kissinger at det ikke skulle stilles kritiske spørsmål?

– Nei. Overhodet ikke. Men han ble invitert for å snakke om den internasjonale situasjonen i dag og i årene fremover, og da ville det blitt helt feil om vi som arrangører skulle legge opp til en stor debatt om hans personlige rolle i amerikansk utenrikspolitikk for 40–45 år siden.

Chilenere måtte flykte fra hjemlandet etter kuppet som USA og Kissinger sto bak i 1973, og mange av dem deltok i demonstrasjonen på søndag

– Positivt fra publikum

– En av anklagene er at Kissinger var tungt innblandet i Nixons forsøk på spolere fredsforhandlinger mellom Nord- og Sør-Vietnam.

– Det er en legitim debatt, som det er all grunn til å ta seriøst. Men den hører ikke hjemme i et to timers seminar om USA og verdensfreden i årene som kommer, mener Njølstad.

Nobelinstituttets leder understreker at kritikerne tross alt har vært ganske få, og at det var langt flere tilhørere i salen enn demonstranter på utsiden.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra publikum, har vært veldig positive. Så jeg tror ikke vi ville gjort ting så veldig mye annerledes dersom vi hadde kunnet planlegge det på ny.

Selv om Njølstad er uenig i kritikken, ønsker han debatten velkommen.

– De historiske spørsmålene kritikerne tar opp og baserer mye av sin argumentasjon på, er imidlertid langt mer sammensatte og nyanserte enn kritikerne synes å legge til grunn.

Henry Kissinger var en nøkkelperson for å bedre forbindelsene til Kina og Sovjetunionen. Her i møte med Folkerepublikken Kinas statsminister Zhou Enlai og leder Mao Zedong i 1973.

Kissingers bidrag til freden

– Hensikten i denne typen debatt i Nobel Peace Prize er å fokusere på nåtid og fremtiden, sier Njølstad.

– Kissinger er en akademisk ekspert på internasjonale spørsmål og stormaktspolitikk, Han har vært opptatt av strukturelle spørsmål og lange historiske linjer. Han har teoretiske innfallsvinkler til hva som fremmer fred og ikke.

– Sammen med andre amerikanske toppolitikere tok han i 2007 til orde for atomnedrustning, og en atomvåpenfri verden. Dette står i kontrast til kritikernes bilde av ham som en krigshisser.