Oslo

Toppjurister: - Ikke fritt frem for fulle diplomater

Flere jurister mener 29-åringen som ble påkjørt av en beruset diplomat har mulighet til å få erstatning gjennom forsikringsordninger.

Den pansrede ambassadebilen kom kjørte på rødt lys og vraket bilen 29-åringen kjørte.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Andre lesere har tilbudt seg å starte kronerulling, noe kvinnen høflig takker «nei» til.

Historien om helsearbeideren (29) som 3. januar ble sittende fastklemt etter at bilen hun kjørte ble vraket i møtet med en full diplomat har engasjert leserne våre.

Ble påkjørt av diplomat som fyllekjørte: – Det er som å kollidere med et lovtomt rom

En mur av diplomatisk taushet

Eksperter på forsikringsrett mener nå 29-åringen har gode muligheter for å få erstattet sine tap - selv om ambassadør Queen Anne Zondo sier at denne saken ikke lenger vedkommer ambassaden.

Ambassadører henviser Oslo-kvinnen til Utenriksdepartementet i Pretoria, som siden februar ikke har svart på henvendelser fra familien.

Norsk UD har, til tross for flere purringer, ennå ikke fått vite om mannen er blitt straffeforfulgt i hjemlandet.

Det har norske myndigheter krav på å få vite.

Ambassadør blir innkalt til samtale i UD etter bilkræsj
Kvinnen er fortsatt 100 prosent sykmeldt et halvt år etter ulykken.

Ble skadet på jobb

29-åringen var på jobb som helsearbeider i Aleris den natten ulykken skjedde.

Derfor er hun dekket av arbeidsgivers forsikring, men det er usikkert om denne også dekker fremtidige inntektstap.

Hennes plan var å starte på sykepleierstudiet i august, og arbeide ved siden av for å spe på studielånet.

Nå, mer enn et halvt år etter ulykken, er hun fortsatt 100 prosent sykemeldt. Hun håper å kunne prøve seg på jobb én time to-tre dager i uken over sommeren.

Planen om videreutdanning er lagt på is inntil videre.

– Ikke fritt frem for fulle diplomater

Partner Øystein Helland leder Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA, som er ett av landets største på erstatningsrett, mener kvinne har gode muligheter til å få hjelp:

– Jeg mener kvinnen som ble skadet har svært gode muligheter for å få såkalt «full erstatning» etter ulykken. Hun kan både forholde seg til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap og det selskapet som hadde forsikret bilen hun kjørte. Så kan de igjen søke regress hos diplomatens forsikringsselskap, sier Helland.

– Hva med studier og ekstrajobb ved siden av?

– Når det gjelder tap knyttet til at hun ikke kan starte på videreutdannelse, vil også dette være dekket dersom det innebærer at hun kommer senere ut i bedre lønnet arbeid, sier Helland, som tilbyr seg å hjelpe kvinnen som følte at hun kolliderte med «et lovtomt rom».

Sterkt engasjement

Også andre toppjurister har henvendt seg til Aftenposten og tilbudt seg å hjelpe.

De mener det samme: Selskapet hvor bilen hun kjørte var forsikret er rett adresse for regningene.

– Det meste dekkes nok arbeidsgivers forsikringer, men det ville være bra om de ansvarlige tok ansvar for det som ikke omfattes av slike forsikringer. Om det ikke skjer, må reglene endres slik at noen faktisk har ansvar for dem som rammes, skriver kvinnens far i en epost til Aftenposten.

Sør-Afrika kaller hjem promillemistenkt diplomat

Les mer om

  1. Utenriksdepartementet (UD)
  2. Pretoria
  3. Queen