Han kommer seg ikke noe sted uten spesialtransport. Siden Ruter overtok, har det vært kaos.

Avtaler brytes, og det er timelange telefonkøer. Brukerne av Oslos TT-tjeneste fortviler etter at Ruter tok over oppdragene.

Emil Myhren Enjolras er avhengig av spesialbil fra TT-tjenesten for å komme seg til og fra jobben sin på Radarveien dagsenter. Etter at Ruter tok over kjørekontoret, er det blitt vanskelig både for ham og andre.

Emil Myhren Enjolras har cerebral parese og epilepsi. I tillegg er han hjerneblind. Han ser, men han kan ikke tolke synsinntrykkene.

Mor Gunn Elisabeth Myhren forklarer det på denne måten: Hans verden er som å kjøre i et grått rom, på en berg-og-dal-bane uten å være festet. Rundt ham er det høye lyder og folk som snakker et språk han ikke forstår. Tilstanden gjør verden kaotisk.

Les hele saken med abonnement