Krever uavhengig korona-gransking i Oslo

Det haster med å få på plass en uavhengig koronakommisjon i Oslo, mener en samlet politisk opposisjon i Oslo. De frykter at erfaringene fra krisen allerede kan ha gått i glemmeboken.

Høyres gruppeleder i Oslo, Anne Haabeth Rygg, synes det er uheldig at en ikke er i gang med en bred evaluering av Oslos arbeid med pandemibekjempelsen.

– Erfaringer og det man husker fra en krise, er ferskvare. Det er lett å glemme det man har merket seg hvis det tar for lang tid, sier leder for Oslo Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Mens smittetallene i Oslo synker og gjenåpningen av samfunnet er i full gang, ber en samlet opposisjon om at det settes ned en ekstern koronakommisjon i Oslo. De vil at kommisjonen skal gjennomføre en bred evaluering hvordan kommunen har håndtert pandemien.

«Vi ber om at denne opprettes snarest,» heter det i forslaget som fremmes i bystyret.

Gruppelederne fra Høyre, Venstre, KrF, Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) står sammen om forslaget. I ettertid har også Senterpartiets stilt seg bak det.

Anne Haabeth Rygg mener Oslo burde gjort som en gjorde nasjonalt, der en ekstern kommisjon gransket pandemien mens den ennå pågikk.

– For snever

En ekstern evaluering er riktignok blitt gjennomført av Deloitte.

– Men den så bare på hvordan den sentrale kriseledelsen i Oslo fungerte, påpeker Rygg.

Byrådet skulle komme tilbake til en helhetlig evaluering, het det da rapporten fra Deloitte ble offentliggjort 18. august. Nær halvannen måned senere har ingenting skjedd.

– Jeg synes det er uheldig, sier Rygg, som synes en burde vært i gang med en bredere evaluering for lengst. Nå frykter hun konsekvensene.

– Viktig informasjon kan ha gått tapt. Det kan ha vært nøkkelpersonell som har sluttet. Det kan være ting som ikke fungerte i starten, men som er blitt korrigert. Hvis ikke dette finner veien tilbake til planverket, så vil feilene gjenta seg ved neste krise, sier Rygg.

Hun peker videre på at evalueringen som er gjennomført, er veldig smal.

– Den går bare på ledelsesnivået. En bør også se på dem som har jobbet med smittesporing, testkapasitet og skole-hjemsamarbeid. En bør vurderes også nedenfra, ikke bare fra toppen, sier hun.

– Flere hendelser

Det er ikke første gang opposisjonen har tatt til orde for en ekstern gransking.

Rygg sier de har ventet på at byrådet skulle komme tilbakt til dette, men at de nå mener det haster så mye at de legger frem et forslag for at noe skal skje.

– Målet er ikke å henge ut noen for feil. Men det er viktig å få dette på bordet slik at man kan se om det er noe å gjøre med til neste gang, sier hun.

I forslaget til bystyret ber de om at evalueringen er ferdig innen mars 2022.

Oslo i gang med evaluering

– Vi skal selvsagt lære av det som har vært den største krisen i nyere tid og evaluere pandemihåndteringen i Oslo bredt, opplyser byrådsleder Raymond Johansen i en e-post.

Han sier byrådet er i gang. Første del av en omfattende og lovpålagt evaluering begynte allerede i april, og første rapport er levert.

Johansen påpeker at de har informert opposisjonen ukentlig gjennom pandemien.

– Jeg kan forsikre om at viktig informasjon og kunnskap vi har fått gjennom krisen ikke vil gå tapt. Det er også viktig at en bred evaluering tar for seg hele koronainnsatsen, og den pågår som kjent fortsatt selv om samfunnet er gjenåpnet, sier Johansen.

Han er imidlertid skeptisk til en kommisjon på linje med den regjeringen har nedsatt. Byråden påpeker at kommunen ikke har det samme apparatet til rådighet som regjeringen, og at det er kostbart.

– I budsjettforslag for neste år har vi lagt inn 4 millioner kroner til en evaluering. Regjeringens koronakommisjon har til nå kostet titall millioner. Tallene for smitte, innleggelser, dødsfall, testing og vaksinering i Oslo underbygger dessuten at koronahåndteringen i Oslo i hovedsak har fungert godt. Håndteringen har hatt stor oppslutning i befolkningen. Oslo-folk har tatt situasjonen på alvor, fulgt råd og regler underveis i pandemien og tatt stort ansvar, sier han.