Oslo

Oslo-budsjettet: Gratis Aks til alle 3.-klassinger allerede til høsten

Byrådet setter fart på satsingen på gratis Aktivitetsskole (Aks). Fra høsten av får også 3.-klassingene gratis tilbud. Det gjør godt for lommeboken til mange av byens barnefamilier.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) møtte 2.-klassingene Juliette (t.h), Amany og Massin på Majorstuen skole. Der hadde de en Aks-nyhet å fortelle dem om.
  • Birgitte Iversen
    Journalist

Torsdag legger byrådet frem sitt reviderte budsjett for 2022.

En av de største satsingene i budsjettet er gratis halvdagsplass på Aks for alle byens 3.-klassinger allerede fra høsten av. Det forteller skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Aftenposten.

Egentlig var det bare annenklassingene som skulle få gratis Aks i høst. Tredjeklassingene skulle først få det høsten 2023. Men nå har byrådet valgt å prioritere begge årskull i ett jafs.

– Jeg er veldig stolt over at vi nå kan fremskynde tilbudet. Det er en gladnyhet for lommeboken til barnefamiliene, sier Eidsvoll.

Foreldre med 2.- og 3.-klassinger på Aks vil med dette spare 24.500 i året pr. barn.

Totalt foreslår byrådet å bruke 75 millioner kroner på tiltaket. 30 millioner er satt av til høsten, mens resten brukes til å videreføre tilbudet neste vår.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fikk høre om hvordan 2.-klassingene Juliette, Amany og Massin på Majorstuen skole har det på Aks.

Stor økning

Skolebyråden og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte onsdag barn på AKspå Majorstuen skole for å fortelle om satsingen.

Skolen har allerede gratis Aksfor elever i 1. og 2. klasse. De opplever at rundt 30 prosent av barna ikke blir med videre i 3. klasse.

Aks-leder Mona Bjørnstad sier at tilbudet ikke lenger er gratis i 3. klasse, er en viktig grunn til at en del foreldre da tar barna ut av Aks.

I Oslo har det siden 2020 vært gratis halvdagsplass på Aks for alle 1.-klassinger. I tillegg har bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand allerede gratis AKS for 1.–4. trinn. Bydelene Frogner og St. Hanshaugen har hatt gratis AKS for 1.- og 2. trinn.

Med utvidelsen vil 3500 flere tredjeklassinger få tilbudet. Dette gjelder barna i bydelene Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker, Østensjø og Nordstrand. I tillegg vil barna i bydelene Frogner og St. Hanshaugen få gratis Aks i 3. klasse.

Etter at ordningen med gratis Aks ble rullet ut fra 2015 har deltagelsen på Aks økt fra 76 til 90 prosent i 2020. Ingen andre steder i Norge har så høy dekningsgrad. Økningen har vært størst i de østlige bydelene, der deltagelsen tidligere var svært lav (se tabell).

Forsvarer universelt tilbud

Byrådet har med dette oppfylt løftet de ga i byrådsplattformen om å innføre gratis Aks fra 1.–3. klasse.

De har fått kritikk fra partier på høyresiden for å bruke pengene lite målrettet. De ønsker en behovsprøvd ordning og peker på at mange foreldre har råd til å betale for tilbudet.

Byrådsleder Raymond Johansen mener det er en dårlig løsning.

– Hvis du gjør det behovsprøvd, så sier du at det ikke er så viktig. At det ikke er et sted alle trenger å være, sier han.

Han sier for mange behovsprøvde ordninger kan føre til at man svekker oppslutningen om å betale skatt.

– Det er en bombe under velferdsstaten. Jeg tror det er veldig viktig at løsninger som Aks er universelle, sier Johansen.

Uavklart for fjerdeklassingene

En viktig årsak til at byrådet nå kan fremskynde gratis Aks til 3.-klassingene, er at SV på Stortinget forhandlet frem gratis AKS for alle landets 1.-klassinger i budsjettforhandlingene med regjeringen før jul i fjor.

Siden Oslo allerede hadde gratis Aks for 1.-klassingene, kom de ekstra midlene fra staten som en bonus.

Oslo SV var raskt ute med å kreve at disse midlene skulle gå til å forsere løftet for 3.-klassingene, og også innføre gratis Aks for 4.-klassingene. Nå har de fått byrådspartnerne med på å fremskynde løftet.

Hva som skjer med 4.-klassingene er fremdeles i det blå. I byrådsplattformen står det bare at byrådet skal vurdere gratis Aks også for dem.

Sunniva Holmås Eidsvoll sier SV vil fortsette å jobbe for å gi gratis Aks til fjerdeklassingene. Johansen sier man først må se an behovet.

– Jeg er ikke beredt til å si noe annet enn at vi kommer tilbake med en vurdering av det, sier han.

Les mer om

  1. Oslo-budsjettet 2022
  2. Oslopolitikken
  3. Skolefritidsordning (SFO)
  4. Sunniva Holmås Eidsvoll
  5. Raymond Johansen