Omstridt vedtak om jernbanespor i Oslo er ugyldig

Statsforvalteren mener Oslo bystyre gjorde et ugyldig vedtak om jernbanespor gjennom Brynsbakken. Nå jubler lokalpolitikerne over at eget vedtak er skrotet.

Det lille boligområdet «Hylla» i Enebakkveien skulle rives for å gi plass til to jernbanespor. Nå kan området kanskje reddes likevel?

– Nå tror jeg mange tar seg en velfortjent fest på Vålerenga. For dette er en stor seier for alle som har jobbet og stått på for nabolaget sitt og for lokaldemokratiet. Det sier gruppeleder i Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, til Aftenposten.

Torsdag ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo og Viken mener bystyret har gjort et ugyldig vedtak i saken.

Avgjørelsen ble først omtalt av NRK.

– Det er en gledens dag, ikke bare for beboerne på Hylla, men alle som bor i området og hele Oslo, sier Sps Morten Edvardsen. Høyre og Sp stemte begge mot vedtaket.

Byrådspartiene, Venstre og Rødt stemte for, men gleder seg nå likevel.

–Jeg er glad for at statsforvalteren ser at bystyret ikke hadde tilstrekkelig informasjon da vi gjorde dette vedtaket, sier SVs gruppeleder Ola Wolff Elvevold.

Forventer ny og bedre plan

Det var i mars i fjor at et knapt bystyreflertall stemte for planene om to togspor gjennom området.

Det innebar at den gamle trehusbebyggelsen på det lille boligområdet «Hylla» måtte rives. Bystyrepolitikerne mener de den gang ble satt under et sterkt tidspress for at Bane Nor skulle rekke å starte prosjektet i 2022.

Ifølge Bane Nor er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken gjennom Oslo.

Sinnet var derfor stort i bystyret da Bane Nor i november varslet at utbyggingen ville bli utsatt med fem år. Det har gjort at alle partiene har bedt Bane Nor om å se på planene på nytt og gjøre dem bedre.

Under bystyremøtet onsdag vedtok et flertall bestående av Ap, MDG, SV, Rødt og Venstre et krav om at Bane Nor måtte gjøre nye omfattende utredninger knyttet til lokkløsninger, støy og de verneverdige boligene på «Hylla».

Et mindretall ønsket å oppheve hele reguleringsplanen for området.

Med Statsforvalterens avgjørelse har det siste i praksis skjedd.

– Min klare og tydelige forventning nå er at Bane Nor legger frem et ordentlig alternativ som er i tråd med det bystyret har bedt om og tar tilbakemeldingene fra bystyret i Oslo på alvor, sier byråd for byutvikling, Hanna E Marcussen (MDG), til NTB.

Utredet ikke lokk

Statsforvalteren har behandlet mer enn 70 klager på vedtaket. De mange klagene har i hovedsak handlet om for dårlig utredning. Mange av klagerne mener det burde vært utredet å flytte togsystemet vekk fra Brynsbakken. Statsforvalteren kommer til at en ikke kan kreve det.

Derimot gir de klagerne rett i at Bane Nor ikke har utredet alternative løsninger i Brynsbakken godt nok. De peker spesielt på muligheten for å legge et «lokk» over et eller flere av sporene.

«Relevante og realistiske alternativer til Bane Nors løsning var ikke utredet, og denne mangelen ved utredningen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.» Det skriver Statsforvalteren, som finner at kommunen ikke hadde et godt nok grunnlag for å fatte avgjørelse i saken.

De konkluderer derfor med at vedtaket i Oslo bystyre er ugyldig.

– Vi har akkurat mottatt beslutningen fra Statsforvalter og må sette oss inn i denne. Vi ser nå på hva dette betyr for prosjektet, og hvilke konsekvenser det får for utbyggingen av Brynsbakken. Det sier Bane Nors prosjektdirektør Bettina Sandvin til Avisa Oslo.