Vahl skole får gratis aktivitetsskole til høsten

Siden oktober 2013 har Tøyen skole hatt gratis aktivitetsskole for barna. Det har ikke Vahl skole, 400 meter ned i gaten. Det blir det nå slutt på.

Onsdag ettermiddag var det blant annet dansing på timeplanen på Aks. Her danser Rounia Roshari Lirsia, Alaa Ayari, Charley Otiti David-Eliassen, Annie Xian, Ara Askari og Ciise Abdi Aziz til «Just Dance»-videoer på YouTube. Med skolebyråd Anniken Hauglie (H) og Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre og Tøyenbeboer i bakgrunnen.
  • Sol Sigurjonsdottir

Som en del av Tøyenløftet i 2013 inngikk gratis halvdagspass på Aktivitetsskolen (Aks) for elevene på Tøyen barneskole. I praksis betyr det at elevene har fått gratis opphold til klokken 16. Resultatene har vært strålende – høstens opptelling viste at dekningen var nådd 100 prosent blant 1.-klassingene, mot 43 prosent i 2012.

Dekningen på alle elevene i 1. til 4. trinn er nå på 98 prosent — mot 27 prosent i 2012.

Til sammenligning er naboskolen, Vahl skole, den skolen i Oslo med nest lavest elevoppslutning på Aks. Bare Rommen skole har lavere tall. Vahl har ikke fått gratisplassen som Tøyen har kunnet tilby sine elever.

At elevene som går på skolen noen hundre meter lenger ned i gaten ikke har fått være med på denne avtalen har mange kjent på som urettferdig. Nå blir det endret på.

— Tøyen og Vahl skole har identiske elevmasser, dette er barn som bor side om side. Det er også felles ledelse på skolene. Det er unaturlig at de ikke blir innfattet av de samme ordningene, og det endrer vi på nå. Ved å legge om pengene nå på revidert budsjett slik at det blir gratis halvdagspass også på Vahl, sikrer vi at det vil gjelde fra skolestart. På denne måten kan alle få gratis halvdagspass fra dag én, og dette kunne man ikke gjort om vi hadde ventet til neste års budsjett, forklarer skolebyråd Anniken Hauglie (H).

Som Osloby tidligere har skrevet om, er det store forskjeller mellom hvor mange barn som går på Aktivitetsskoleneved de ulike skolene i Oslo.

Dette kan bidra med å skape et klasseskille etter skoletid.

— Vi håper at det gjør at man får opp tallene. Tøyen er i særklasse når det gjelder høy oppslutning, og det kan i all hovedsak knyttes opp til at det er gratis. I tillegg har de et utrolig profesjonelt tilbud av aktiviteter, sier Hauglie.

— Aks betyr også økt språktrening

Også Mortensrud skole har gratis halvdagspass på Aks. Her har man også sett en markant økning etter at det ble innført.

Deltagelsen blant 1.-klassingene er nå på 96,7 prosent, mot 31 prosent i 2012. Her har man sett samme utvikling som på Tøyen.

Nå håper man at suksessen fra Tøyen vil sildre nedover bakken med gratis Aks.

— Det er ingen etniske nordmenn her på skolen, kun to eller tre barn som har én norsk forelder. På Aks får elevene flere timer hvor de snakker norsk, det er viktig for språkutviklingen. I tillegg til en opplevelse med mange aktiviteter får de også språktrening her, sier Terje Andersen, rektor ved Tøyen og Vahl skole.

— Det har vært stor oppslutning på Aks på Tøyen, vi ser at dette har vært et suksessprosjekt som man er fornøyd med. Vi håper at vi vil se det samme på Vahl. Det er mange foreldre som har etterspurt dette, forteller han.

Inspektør og Aks-leder Jan Larsen har tro på gratis Aks.

— Jeg husker godt hvordan det var før Tøyen fikk gratis Aks, da var det langt færre barn der. Vi ser en positiv utvikling, og håper at vi skal klare å få til den samme boosten på Vahl. Jeg er rimelig sikker på at vi skal greie å få inn flere på Aks.

Ikke gratis Aks på alle skoler

Det blir trolig ikke aktuelt å innføre gratis halvdagspass ved Aks i alle skolene i Oslo, ifølge skolebyråd Anniken Hauglie.

Nå er det kun Mortensrud, Tøyen og Vahl skoler som tilbyr dette.

— Jeg synes det er mer fornuftig å se på enkeltskoler i enkeltområder for å få opp aktiviteten. Hvilket problem skal gratis halvdagspass ved alle skoler løse? Vi er opptatt av å finne ekte løsninger på ekte problemstiller for ekte mennesker. Så får vi heller se om det er behov andre steder etter hvert.