Oslo

- En stor dag for Fjordbyen

Hele fem reguleringsplaner for Bjørvika ble godkjent av bystyret onsdag kveld. Dette betyr nytt Munch-museum, 1700 boliger, hotell og park i østre del av Bjørvika.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

— De fem Bjørvika-planene som er vedtatt gjør at dette er en stor dag for Oslo og Fjordbyen. Store områder ved sjøen gjenvinnes for befolkningen, sentrum utvides, 1700 boliger og nytt Munch-museum (Lambda-bygningen) reguleres, torg nær sjøen og et raust allment tilgjengelig byrom ytterst mot Fjorden, jubler byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Han er særlig stolt av at flere store områder gjøres tilgjengelig for publikum. Det kommer blant annet en stor park på 10 mål rett på andre siden av vannspeilet i Middelalderparken. I tillegg kommer et sjøbad ytterst på Sørenga, badestrand ved Operaen og sjøbad ved Kongsbakken.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H)

— Havnepromenaden blir nå arealmessig avklart. Ny park mellom Kong Håkon 5s gate og Bispevika, bro over til Middelalderparken og nye badestrender og nytt sjøbad lokaliseres i disse sakene. Nå bygges fremtidens Oslo, en levende bydel med masse rom for et mangfoldig byliv, fortsetter Fredriksen. - Hvordan vil dere sikre at publikum får adgang til områdene langs vannet?

- Kaifronten er nå regulert til offentlig formål, slik at det ikke er noe tvil om tilgjengelighet for offentligheten, svarer byråden.

Han legger til at de fleste bygninger vil ha publikumstilbud i første etasje. Dette betyr i praksis flere kafeer og spisesteder i den nye bydelen.

Etter onsdagens vedtak er det bare områder sør forMiddelalderparken som gjenstår før hele Bjørvika blir en modernebydel ved fjorden.

Klart flertall

Reguleringsplanene fikk etter over en times debatt et klart flertall i bystyret onsdagkveld.

— Lambda vil sette Oslo på verdenskartet, kom det fra enbegeistret Espen Ophaug (V).

Det var likevel noen kritiske røster.

— Vi ønsker å fordoble kapasiteten på parkeringsplasser, varden klare beskjeden fra Øystein Sjøtveit (Frp).

Miljøparti De Grønne (MDG) var mest kritisk til planene, ogsa nei til forslaget.

- Planen legger opp til en massiv boligmur langs Kong Håkon5s gate. Dette har vi frarådet før, senest under diskusjonene om Barcode. Detriktige er å dele opp kvartalene, både av hensyn til utlufting og siktlinjer.Biltrafikken må også reduseres. Da de første planene om Bjørvika ble laget,skulle det være en bydel som satt en ny standard for miljø og bærekraft. Nå erjeg redd vi får en ny eksos-bydel, frykter Harald A. Nissen (MDG).

MDG er ikke imot utbyggingen i Bjørvika, men vil ha mindre utbygging enn det flertallet har vedtatt.

- Riktige grep

— Det er en spennende siste bit av Bjørvika som nå reguleres. Det eravgjørende at de grepene vi gjør nå legger til rette for at områdetblir fylt med liv. Jeg tror bystyret nå tar mange riktige grep forden videre utviklingen, sier Anders Røberg-Larsen (Ap) om de vedtatte planene.

Arbeiderpartiet har vært spesielt opptattav at området blir tilgjengelig for alle, og at det på en god måtekan sikre gode forbindelser til Middelalderparken, Gamlebyen ogGrønland.

— Vi har som kjent i utgangspunktet ønsket en utvikling avMunch-museet på Tøyen. Nå som beslutningen om Bjørvika er valgt erdet viktig at museet og området rundt tilrettelegges på en bestmulig måte for de som skal besøke museet. Vi har kommet med flereforslag til forbedringer av planene, og fått flertall for flere avdem. Vi kunne ønsket oss noe mer på tilrettelegging for syklister,og til forbedring av trafikkforholdene, spesielt for turistbussene.

Forbindelse til Middelalderparken

Kongsbakkealmenningen nord for Sørenga er også en del av planen. Derfra blir det en forbindelse til Middelalderparken som ligger på andre siden av veien. Den planlagte parken kommer der.

Det blir en bred passasje for å sikre en god forbindelse til Middelalderparken. I tillegg kommer det en gangbro over vannspeilet

De største tomteeierne i Bispevika er Hav Eiendom, Oslo S Utvikling og Bjørvika Infrastruktur. Hvis alt går etter planen, blir det byggestart i løpet av 2015.

Les også

  1. Lambda vedtatt med en prislapp på 2,8 milliarder

  2. Godkjenner 1700 boliger ved sjøen

Rett ved siden av vannspeilet i Gamlebyen og Barcode-rekken i Bjørvika kommer det nesten 1700 boliger.