DN: Veireno-eier tok ut 11 millioner før oppstart i Oslo

Eieren av Veireno tok ut over 11 millioner kroner før oppstart i Oslo. Ifølge DN har selskapet hatt et samlet overskudd på vel 30 millioner frem til 2015.

Søndag ble det klart at Oslo kommune overtar søppelhentingen fra Veireno.

Veireno varslet i forrige uke Oslo kommune om at de kunne bli nødt til å slå seg konkurs allerede mandag. Kommunen bestemte seg da umiddelbart for å overta virksomheten og eiendeler i selskapet fra det private selskapet Veireno, eid av Jonny Enger (51), gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.

Follo tingrett opplyste mandag ettermiddag til Dagens Næringsliv at det ikke hadde mottatt oppbudsbegjæring fra Veireno.

Veirenos regnskaper viser at selskapet hadde 10 millioner kroner i egenkapital for ett år siden, men avtalen med Oslo kommune skapte store problemer for selskapet. I tillegg tok eieren ut 11,2 millioner kroner i utbytte og avgitt konsernbidrag i fjor, kort tid før avtalen med Oslo ble startet opp.

Kan ha tapt 10 millioner

Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober. På fem måneder kan tapet ha vært på nær 10 millioner kroner.

– Vi har ikke innsikt i selskapets økonomi, men baserer anslagene på det vi vet om inntekter, faste kostnader og dagbøter selskapet har fått, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv.

Jonny Enger (51) eier Veireno gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.

Kommunen tar regningen

Veireno har opplyst at selskapet har tapt stort på søppelinnhentingen. De har hatt omtrent dobbelt så mange renovatører i arbeid, som det kontrakten la opp til.

I sluttavtalen mellom Oslo kommune og Veireno, skulle avfallsselskapet i dag betalt ut 5,6 millioner kroner i lønn til de ansatte for januar.

«Utbetaling av nevnte lønn skal skje mandag 20.2.2017. Selskapet har p.t. ikke midler til å utbetale lønnen til de ansatte,» heter det i avtalen.

I avtalen går det frem at kommunen overlate alle driftsmidler som Veireno har benyttet for å utføre kontrakten med Oslo kommune.

  • Lønn til de ansatte regnes mot 8,1 millioner kroner som Oslo skylder Veireno for utførte tjenester for januar.
  • Veireno har 4,4 millioner kroner i gjeld, dette blir ikke overtatt av Oslo kommune.
  • I tillegg skylder Veireno Oslo kommune 3.745.020 kroner i dagmulkt og ekstrakostnader.