Oslo

Byrådet ønsker å kjøpe eiendommer uten godkjennelse i bystyret

Byrådet skal bruke store summer på å kjøpe eiendom de neste årene, men mener det tar for lang tid å behandle sakene i bystyret. Nå ønsker de å kjøpe eiendommer uten at det må godkjennes av bystyret. Foto: Hans O. Torgersen

Byrådet vil la Boligbygg og de andre foretakene kjøpe eiendom for 150 millioner kroner uten at bystyret må behandle det. Nå er flere politikere usikre etter avsløringer i Dagens Næringsliv.

  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Byrådet ønsker å gjøre det lettere for kommunen å kjøpe eiendom:

  • Byrådet ønsker å kunne kjøpe tomter uten at det behandles i bystyret.
  • De ønsker også at de kommunale foretakene, som Boligbygg, skal kunne kjøpe eiendom for opp til 150 millioner kroner uten at det behandles i bystyret.
  • I tillegg ønsker byrådet å kunne selge tomter og eiendom for opp til 50 millioner kroner uten behandling i bystyret.

Årsaken er at de vil sikre nok tomter til barnehager, skoler og andre kommunale tjenester, og at det ofte tar lang tid å behandle tomtekjøp i kommunen, slik Aftenposten omtalte i sommer.

I dag kan byrådet og de kommunale foretakene kjøpe eiendom for inntil 50 millioner kroner uten å få et ja fra bystyret.

Stopper eiendomskjøp etter DN-avsløring

Dagens Næringsliv har de siste ukene avslørt hvordan det kommunale foretaket Boligbygg har kjøpt eiendom direkte av såkalte «konkursgjengangere». Ifølge avisen mangler det dokumentasjon og takster for flere av kjøpene. Eiendommene ble i flere tilfeller kjøpt til en pris, før de kort tid etter ble videresolgt til kommunen for en langt høyere pris.

Dette har blant annet ført til at kommunen midlertidig har stanset alle eiendomskjøp gjennom Boligbygg mens saken granskes, skriver DN.

Byrådets sak ble sendt til bystyret før DNs avsløringer.

Boligbygg eier og forvalter de kommunale leilighetene i Oslo. Den nye beløpsgrensen vil også gjelde Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg.

Byrådet: Koster millioner å vente

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) var ikke tilgjengelig for intervju mandag. Hennes byrådssekretær, Anders Røberg-Larsen (Ap), sier de nå avventer bystyrets behandling av saken.

– I DN har man stilt spørsmål ved den demokratiske kontrollen. Byrådet er også et folkevalg organ, men det er opp til bystyret om de vil utvide fullmakten de har gitt til byrådet.

Han viser til at dagens beløpsgrense på 50 millioner kroner har stått uendret siden 2002, samtidig som bolig- og tomtepriser har skutt i været, og Oslo kommune er i sterk vekst.

Byrådssekretær Anders Røberg-Larsen (Ap) sier de har mange eksempler på eiendomskjøp som blir flere millioner kroner dyrere mens kommunen venter på at saken skal behandles. Foto: May Andrine Gran

– Kjøp av selv mindre eiendommer er ofte tidkrevende prosesser i kommunen. Vi har eksempler på at eiendomsaktører som inngår avtaler med Oslo kommune, krever millionbeløp for hver måned saken venter på politisk behandling. Det er uheldig for kommunen, sier Røberg-Larsen.

– Ett av argumentene i byrådssaken er at kommunale beslutningsprosesser tar lang tid. Men viser Dagens Næringslivs avsløringer at det er et behov for slike prosesser?

– Det skal jeg ikke uttale meg om. En ting er hva man har i en sentral eiendomsstrategi, en annen ting er hva kommunen etablerer av rutiner for å gjennomføre dette.

Rødt: – Vil føre til flere skandaler

Gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt mener forslaget til byrådet vil føre til flere skandaler. Foto: Rolf Øhman

Nå diskuteres den flittig blant politikerne i rådhuset før saken skal behandles i onsdagens bystyremøte.

– Hvis byrådets eiendomsstrategi går gjennom uten endringer, vil vi få flere skandaler som den vi har sett med Boligbygg de siste dagene, skriver gruppeleder Eivor Evenrud (Rødt) i en e-post til Aftenposten.

Mandag ettermiddag bekrefter hun overfor Aftenposten at det ikke er noen enighet med byrådspartiene, og at det dermed ikke er noen som har flertall til å få noe gjennom.

– Denne saken kommer det til å jobbes med helt frem til bystyremøtet onsdag, sier Evenrud.

Byrådet kom med sitt forslag i juni. Finanskomiteen behandlet saken dagen før DN publiserte sin sak. Da foreslo partiene flere endringer. Ingen ønsker å gi byrådet ubegrenset fullmakt, mens Fremskrittspartiet foreslo å avvise saken.

Under kan du se hva de ulike partiene foreslo.

Rødt mener en beløpsgrense på 50 millioner kroner kan være for høy, og foreslår blant annet at kjøp ikke skal kunne deles opp for å unngå politisk behandling, at bystyret skal informeres når kommunen kjøper flere eiendommer fra samme selger og at prosessen ved alle kjøp skal kunne dokumenteres.

Vil utsette saken

Flere åpner for at saken utsettes, blant dem er Høyres nestleder i finanskomiteen, Øystein Sundelin (H).

– Jeg vil be om at saken utsettes. Det er uforsvarlig å behandle en sak om eiendomskjøp når byrådet står midt i det som ser ut som en voksende skandale, sier Sundelin til Aftenposten.

Høyres Øystein Sundelin (t.v.) vil be om at saken utsettes. Til høyre: Gruppeleder Eirik Lae Solberg (H). Foto: Jan Tomas Espedal

Også komité- og gruppeleder Frode Jacobsen (Ap) åpner for at saken kan bli utsatt til neste møte.

– Vi var heller ikke enige med det byrådet har foreslått. Jeg synes det er viktig at det er en form for kontroll ved at bystyret kan diskutere saken når beløpene blir så høye. Samtidig er det gode argumenter for at man skal ha ubegrenset fullmakt. Man opererer i et tøft marked og har behov for raske beslutninger, sier Jacobsen.

Hva partiet lander på, blir ikke klart før onsdag.

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Eiendom