Planer om bussing av elever fikk foreldre til å tenne på alle plugger. Nå får de viljen sin.

Elevene slipper bussing 45 minutter hver vei mens Bolteløkka skole rehabiliteres.

Foreldre ved Bolteløkka skole får det som de vil. Her er FAU-leder Magnus Ravlo Stokke med sønnen Gudmund Stokke, FAU-nestleder Håvard Lorentzen og medlem Åsne Seierstad.

Et forslag om bussing av elevene ved Bolteløkka skole gjennom byen til Brynseng i to og et halvt år, fikk foreldre til å mobilisere.

Den 121 år gamle barneskolen ved Bislett skal rehabiliteres, og i mellomtiden må elevene ha et annet sted å være.

Utdanningsetaten (UDE) mente at bussing av elevene 45 minutter hver vei var den beste løsningen. Men foreldrene, representert gjennom FAU, hadde et motforslag:

Hva med Veterinærhøgskolen, som ligger like ved Bolteløkka skole og står ledig? Kunne man ikke sette opp midlertidige bygg der?

Får viljen sin

UDE holdt imidlertid fast ved planene om bussing. Et avgjørende argument var at de mente det ville bli langt billigere.

Og da et forslag fra Høyre om å gå for en midlertidig byggløsning ikke ble støttet av de rødgrønne partiene under et møte i bystyret forrige uke, ble foreldrene for alvor bekymret for at hele saken ville ende med bussing fra nyåret. Den endelige avgjørelsen var ventet under bystyremøtet onsdag denne uken.

Men nå har politikerne bestemt seg: Det blir en løsning i nærmiljøet. Det bekrefter Rauand Ismail (MDG), fraksjonsleder for de rødgrønne i kultur- og utdanningsutvalget. Dagsavisen omtalte saken først.

MDG er gått sammen med Ap, SV og Rødt om å vrake bussing og gå for å sette opp midlertidigr bygg. Tilsammen har de flertall i bystyret. Det er imidlertid foreløpig uavklart om det kan legges til Veterinærhøgskole-tomten, som eies av Statsbygg.

Foreldre reagerte

VårtOslo har gjennom året dekket foreldrenes kamp mot bussing. Foreldrene har blant annet sagt fra om det de har sett som en uryddig prosess.

Da Aftenposten snakket med FAU-leder Magnus Ravlo Stokke mandag, reagerte han på politikernes opptreden. Der rødgrønne politikere uttrykte tydelig støtte til foreldrenes forslag under valgkampen, fryktet han at de var i ferd med å gå tilbake på dette.

Han viste da til at hverken Ap, SV, MDG eller Rødt valgte å stemme gjennom forslaget under forrige bystyremøte.

– Hvorfor stemte dere ikke dette gjennom allerede forrige uke?

– Det var et uansvarlig forslag fra Høyre. De hadde ikke engang fått kostnadene fra UDE, sier MDGs Ismail.

– Ble ikke vurdert grundig nok

Ismail sier at det er helt vanlig å busse elever i Oslo, og at det ofte kan være en god løsning for å gi elevene forsvarlig undervisningsrom.

– Det er to hensyn som gjør at vi nå går for paviljongskole på Bolteløkka: Det som er best for barna, og at det skal være god medvirkning fra start.
Det gjør at vi har landet på en revurdering, sier Ismail, som også poengterer at reiseveien fra Bolteløkka til Brynseng er lang sammenlignet med andre bussløsninger.

– Det som har skjedd i dette tilfellet, er at etaten ikke har vurdert alle forslagene grundig nok fra starten, og at medvirkningsprosessen ikke har funnet sted i tilstrekkelig grad. Det gjør at vi har valgt å lande på en revurdering, sier Ismail, som også poengterer at reiseveien fra Bolteløkka til Brynseng er lang sammenlignet med andre bussløsninger.

– Alt dette ble vurdert, og vi kom frem til at paviljongløsning på Bolteløkka er det beste for elevene på Bolteløkka i denne omgang, sier han.

– Hva er det etaten ikke har gjort godt nok?

– Etatene våre jobber godt med medvirkning. Men forslag som kommer inn fra FAU ved skolene, bør vurderes ordentlig fra starten.

Det var under bystyremøtet forrige uke at UDE fikk beskjed om å levere deres beregninger av kostnadene for de ulike løsningene.

Nå er Ismail opptatt av at de kommer frem til generelle kriterier for midlertidige skoleløsninger.

– Har ikke retningslinjene vært tydelige nok?

– Her har det vært uklart om det har vært best å busse barna til Brynseng eller å sette opp paviljongskole i nærmiljøet. Men generelt er det sånn at vi ikke skal styre rehabilitering av enkeltskoler politisk. Det er en vurdering som er faglig og skal ligge hos etaten. Hvis bystyret skal gjøre dette, må det besluttes gjennom vedtak i bystyret.

UDE svarer

Aftenposten ba tirsdag ettermiddag om kommentarer fra UDE. Onsdag kom svaret.

– Utdanningsetaten er først og fremst opptatt av at det er tatt en beslutning og at vi kommer videre med den planlagte rehabiliteringen av Bolteløkka skole. Vi anbefalte bussalternativet ut fra en helhetsvurdering der vi så både på kostnader, gjennomførbarhet og kvalitet i opplæring og læringsmiljøet til elevene. Vi har imidlertid forståelse for at foreldrene ønsker en skoleløsning i sitt nærmiljø, skriver en kommunikasjonsrådgiver i en e-post.

– Har UDE i tilstrekkelig grad lagt til rette for åpenhet gjennom denne prosessen?

– Vi har forsøkt å legge til rette for en god prosess her, samtidig som vi også alltid må opprettholde vår rolle som fagetat.

– Ble forslaget fra AUF vurdert grundig nok fra starten?

– Vår første vurdering var at paviljonger på Veterinærhøgskolen ville bli både vanskelig å gjennomføre og kostbart. Vi ønsker dessuten alltid å benytte ledig kapasitet i eksisterende skoler der dette er mulig.

– Da vi fikk forslaget fra foreldrene (FAU), sendte vi det likevel til Plan- og bygningsetaten for å få vurdert om det kunne la seg gjennomføre. Vi fikk tilbakemelding om at det var mulig, og deretter utredet vi kostnader og fremdrift, skriver UDE.