Oslo

Skolen har så dårlig råd at foreldrene måtte spleise på nye komfyrer til skolekjøkkenet

Foreldre ved Bygdøy skole måtte spleise på nye komfyrer og nettbrett. De mener finansieringsmodellen for skolene i Oslo gjør at enkelte skoler kommer uforsvarlig dårlig ut.

Astrid Giskegjerde, leder for Driftsstyret ved Bygdøy skole, og Anouska Andenæs, FAU-leder, på IT-rommet til Bygdøy skole. Skolens 356 elever deler på 28 PC-er på datarommet. Elever med dysleksi har egne PC-er, som er et hjelpemiddel for dem i undervisning. Foreldrene har i tillegg spleiset på 24 Ipader som elevene deler på.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

– Skolen må spinke og spare på alt fra skolebøker til utstyr til skolekjøkkenet. For 2019 vil vi gå over 1 million kroner i underskudd. Det går rett og slett ikke an å drive Bygdøy skole i dag med de tilskuddene vi får tildelt, sier Astrid Giskegjerde, forelder og leder for Driftsstyret ved Bygdøy skole.

Driftsstyret forteller at skolen mangler IT-utstyr, og at rektor har kuttet ned på assistentbruken. Da aggregatet på kjølerommet for mat gikk i stykker i sommer, hadde ikke skolen råd til nytt. Skolebøker brukes til sidene faller fra hverandre.

Les hele saken med abonnement