Oslo

Akademikerne brøt Oslo-meglingen – rådhuset rammet av streik

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meglingen i lønnsoppgjøret.

Forhandlingsleder Erik Graff (f.v.), Ingvild Fasting Furulund, tillitsvalgt Samfunnsviterne i byrådsavdelingene, Halvor Røsbak Feragen, Hovedtillitsvalgt Akademikerne Oslo og leder for Akademikerne Kari Sollien. 140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meglingen i lønnsoppgjøret.
  • NTB

Klokken 10.00 ble det avholdt en streikemarkering foran Oslo rådhus.

– Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lønn lokalt, sa leder Kari Sollien i Akademikerne da hun holdt appell til de ansatte som gikk ut i streik fredag morgen.

Nettopp kravet om lokale forhandlinger, er kjernen i streiken.

– La arbeidsgivere og lokale tillitsvalgte gjennomføre lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Dette gir etatene mulighet til å holde på viktig kompetanse, sa hun.

Sollien mener dagens lønnssystem gjør det lite attraktivt å bli i stillingen over tid.

– Vi vet at frustrasjonen hos dere blir større for hvert år med svak lønnsutvikling. Vi vet at kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte. Ansatte som sitter på verdifull kompetanse innen teknologi, miljø og jus, som går til privat eller statlig sektor med bedre betingelser, sa lederen til de streikende.

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meglingen i lønnsoppgjøret.

Forhandlingsleder Erik Graff bekreftet bruddet overfor NTB rett før fristen utløp ved midnatt natt til fredag. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sine lønnskrav og kravet om mer av lønnsmidlene til lokal fordeling.

Det betyr at 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen. I Oslo rådhus vil 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer fra bystyrets sekretariat tas ut, i tillegg til tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Hensikten er å ramme politikerne primært, og at streiken i minst mulig grad skal ha skadevirkninger for den såkalte tredjepart – publikum.

Rammer byrådet

– I dag bestemmer noen få personer lønnen til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier Graff.

Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg, ifølge forhandlingslederen.

– Byrådet i Oslo har ambisjoner om å bli verdens «smarteste» by, med høye mål for innovasjon, klima og miljø. Disse ambisjonene rimer dårlig med et utdatert, lite fleksibelt lønnssystem. Med lokale forhandlinger får etatene og bydelene muligheten til å bruke lønn som virkemiddel for å sikre nødvendig kompetanse, sier Graff.

Tre av fire enige

LO, YS og Unio kom til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret for de kommunalt ansatte for snart fire uker siden. De godtok tilbudet fra kommunen om en lønnsøkning på 2,62 prosent eller minimum 12.000 kroner for de ansatte, mens Akademikerne valgte å bringe oppgjøret inn for megleren.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.

Les mer om

  1. Streik
  2. Lønnsoppgjør
  3. Oslo kommune