Ny rapport: Rekordmange unge gjengangere i Oslo. Men to steder minker ungdomskriminaliteten.

Her er fem viktige funn om ungdomskriminaliteten i Oslo i 2018.

Politiet leter etter bevis etter å ha mottatt melding om at det skal ha blitt avfyrt skudd utendørs på Bogerud i november i fjor.

Den årlige Salto-rapporten som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo ble lagt frem onsdag.

Her er fem viktige funn:

1. Rekordmange unge gjengangere

Etter at det i 2015 var en bunnotering med 88 unge gjengangere, var det i fjor rekordmange 182 personer i denne kategorien. En gjenganger er definert som en person under 18 år som er registrert med fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår.

Det er aldri tidligere blitt registrert så mange unge gjengangere i en Salto-rapport.

De 182 ungdommene som er definert som gjengangere sto bak nesten halvparten av kriminaliteten blant unge under 18 år i Oslo i fjor.

Les også

Vil styrke innsatsen mot unge kriminelle. Oslo setter inn ni nye tiltak mot unge gjengangere.

2. Ungdomskriminaliteten minker kun to steder

Rapporten deler Oslo inn i det som var stasjonskretsene i gamle Oslo politidistrikt: Grønland, Majorstuen, Manglerud, Sentrum og Stovner. En stor del av lovbruddene unge begår i Oslo, skjer i Grønland krets. Den største økningen er i Stovner krets.

Sentrum krets er det området hvor det er registrert minst kriminalitet begått av de under 18 år. Men også der er det en økning fra 2017 til 2018. Majorstuen og Manglerud er de eneste kretsene med synkende ungdomskriminalitet i 2018.

3. Færre unge lovbrytere totalt

Som tidligere nevnt har antallet gjengangere som begår flere lovbrudd, økt kraftig, men det totale antallet har sunket det siste året. Etter et par år med økning i antall lovbrytere under 18 år, var det fra 2017 til 2018 en nedgang.

Men barn og unge utgjør samtidig en stadig større andel av straffbare forhold med kjent gjerningsperson i hovedstaden. De siste fire årene har andelen gradvis økt fra 4,9 prosent til 7,8 prosent begått av unge under 18 år.

Det nærmer seg toppnoteringen siden Salto-samarbeidet ble etablert for 13 år siden. I 2007 utgjorde unge under 18 år 8,4 prosent av alle straffbare forhold.

4. Mer vold blant unge over 15 år

Helt siden 2013 har det vært en økning i fysisk vold blant barn og unge under 18 år. Økningen har vært spesielt stor de siste tre årene.

Økningen skjer i aldersgruppen 15–17 år, mens det synker blant de under 15 år.

Siden 2011 er antallet tilfeller av fysisk vold nesten doblet. Antallet involverte personer er derimot stabilt fra 2017 til 2018.

Unge gjengangere er ofte innblandet ved voldshendelser. De er registrert med over halvparten av hendelsene i aldersgruppen. I tillegg er de registrert i mange av voldsepisodene med flere gjerningspersoner.

5. Flere angrep på politiet – spesielt én plass

Stadig oftere begås lovbrudd mot offentlig tjenestemann. De utsettes for vold, trusler, hindring eller forulemping. Dette skjer i størst grad mot politiet.

Brorparten av tilfellene hvor det er vold mot offentlig tjenestemann, skjer i Grønland krets. Men fra 2017 til 2018 økte antallet av slike tilfeller mest i Stovner krets, som gikk fra én til syv tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann.

Stadig oftere begås det lovbrudd mot offentlig tjenestemann. Dette skjer i størst grad mot politiet.

I rapporten eksemplifiseres hvordan vold og trusler mot offentlig tjenestemann kan foregå. Det vises til et eksempel hvor en ungdom kaster en flaske på en politibil og knuser en rute på bilen.

«To politibetjenter kommer ut av politibilen og anholder ungdommen som kastet flasken. De fleste ungdommene holder seg unna, men tre ungdommer roper skjellsord mot politibetjentene og én velger å forsøke å dra kameraten sin løs fra politiet».

Da sparker den ene ungdommen en av politibetjentene i kneet og spytter den andre betjenten i ansiktet. Ungdommen sier så at han skal komme hjem til dem og «ta» familien deres.