Vil gi Oslo-politikere tilgang til kollektivfeltet

Oslo kommune ønsker at bilene som frakter byens mest profilerte politikere skal få kjøre i kollektivfeltet. - De folkevalgte bør sitte i kø som alle andre, mener SVs Ivar Johansen.

Oslo-ordfører Fabian Stang fotografert sammen med Kong Harald under et besøk på Ammerud aktivitetssenter. Bilene til Den kongelige eskortetjeneste (i bakgrunnen) er utrykningskjøretøyer og kan bryte trafikkreglene og kjøre i kollektivfeltet. Det kan ikke de kommunale bilene som frakter Oslos ordfører.

I dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, begrunnes søknaden til Politidirektoratet blant annet med at «øvrige myndigheters representasjonskjøretøy har denne muligheten».

— Sikkerhetsvurderinger er årsaken

— Det er i forbindelse med sikkerhetsvurderinger rundt sjåførtjenesten i Oslo Rådhus har vi gjort dette, sier sikkerhetssjef Arne Kvanvig i Rådhusets forvaltningstjeneste.

Han opplyser at sjåførtjenesten i hovedsak benyttes av kommunens mest profilerte politikere, som ordfører og byråd.

- Er trafikken en utfordring for Oslo-politikerne?

— Det handler ikke om det, men om sikkerhetsmessige hensyn der det kunne vært hensiktsmessig å benytte kollektivfeltet. Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene i disse vurderingene, sier Kvanvig.

Statsråder med blålys

Både kongehuset, Stortinget og regjeringsapparatet har i dag representasjonsbiler som kan fravike veitrafikkloven, noe som blant annet innebærer at de kan kjøre i kollektivfelt og bryte fartsgrensen. Disse er registrert som utrykningskjøretøy.

Politidirektoratet har ikke gitt noe klart svar på kommunens forespørsel, utover å vise til de allerede eksisterende reglene.

Les også

Elbil-kork i kollektivfeltet

— Vi har foreløpig ikke tatt stilling til svaret vi har fått fra Politidirektoratet. Dette må vi komme tilbake til, sier Kvanvig.

Byrådsstaben opplyser at søknaden er sendt på et rent faglig grunnlag, og at politikerne ikke har vært involvert. Hverken ordfører Fabian Stang (H) eller byrådsleder Stian Berger Røsland (H) ønsker å kommentere saken eller de sikkerhetsfaglige vurderingene.

- Politikere bør også sitte i kø

Det gjør derimot bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV).

— Jeg synes dette er en dårlig idé. Det er mange med behov for å komme raskt frem - som foreldre som skal hente i barnehagen eller direktører som skal rekke et møte. Jeg ser ikke noen grunn til at dette skal gjelde spesielt for polikerne, sier Johansen, og legger til:

- Generelt mener jeg at folkevalgte bør møte de samme utfordringer og problemer som andre i byen - det er i seg selv et godt utgangspunkt for å sette i gang tiltak, mener han.

Les også

Hver fjerde bil må bort

Johansen synes ikke sikkerheten er et godt nok argument for at rådhusets biler skal få muligheter til å ta seg trafikale friheter.

— Om det er spesielle situasjoner hvor man er spesielt utsatt, der det ligger en konkret vurdering til grunn, så synes jeg heller man bør benytte seg av politieskorte, sier Johansen.