Oslo

Oslo før: Middelalderbyen vender tilbake

En rekonstruksjon av en 1500-talls båt fra Oslo ankom nylig Middelalderparken for å bli laget ferdig der. Senest sommeren 2019 skal den seile på Vannspeilet.

Etter år med møysommelig utforskning og rekonstruksjon, ble nylig den halvferdige båtkopien heist på plass i et båtverksted ved Vannspeilet.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Dette er en tro kopi av en fraktebåt som ble laget tidlig på 1500-tallet, og som for seks år siden ble gravd frem ved Bussterminalen. Kulturetaten tok initiativet til at de mange enkeltdelene møysommelig ble rekonstruert ved Norsk Maritimt Museum, og skal resultere i en helt lik båt. Senest i 2019, når rekonstruksjonen blir sjøsatt på Vannspeilet, skal vi alle få lov til å seile rundt i den smekre middelalderbåten og selv få teste ut hvor gode båtbyggere de var i middelalderen.

Båtbyggertelt

Fra nå og frem til den er klar for sjøsetting, skal båten gjøres ferdig i et stort et båtbyggertelt nede ved Vannspeilet som et viktig ledd i Kulturetatens planer om et «Middelalderbelte», dvs. en tydeligere Oslo middelalderby i Gamlebyen. Det betyr at båten skal ferdigstilles på det helt riktige stedet, for det var her ved Vannspeilets rekonstruerte strandlinje at Oslo en gang grodde seg sterk som havneby. Nede ved havnen skulle varene som ble fraktet inn langsetter dagens Strømsveien, lastes over på båt. Og der landeveien møtte sjøveien, trengtes det selvsagt handelsfolk, overnatting og orden. Slik ble Oslo en god og viktig havneby i bunnen av den lange fjorden.

Havnen nede ved dagens Vannspeil og Middelalderpark, var Oslos livskraftige vugge i den tidligste middelalder

Startet som havneby

Først nesten 100 år etter at havnen og bebyggelsen rundt den var etablert nede ved det dagens «Middelalderparken», ble Oslo tilholdssted for biskopen for denne delen av Norge. Det satte en ytterligere fart i en byutvikling som endte med at Christiania ble erklært hovedstad i 1814, men det er en helt annen historie; Oslo startet som en havneby. Derfor et Vannspeil, derfor et båtverksted med en gjenoppbygget kopi av et båtvrak fra middelalderens Oslo, og derfor dagens pågående og stadig sterkere gjenerobring av Oslos eldste by.

Interessert i å se båten blir til? Førstkommende onsdag formiddag blir det mulig, når båtbyggerteltets dører åpnes for oss alle, samtidig som Norges første middelalderleirskole skal markeres rett ved Mariakirkens ruiner.

leif.gjerland@gmail.com

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo
  3. Historie