Skrev 17 parkeringsbøter daglig på disse plassene

Krangelen om motorsykkelparkeringen ved Oslo rådhus er over. Bystyremedlemmet som startet det hele, mener det svært høye antallet bøter viser at han hadde rett.

Hermann Kopp (H) skulle aller helst sett at motorsykkelplassene ved Rådhuset kunne brukes til biler om vinteren. Men han er fornøyd med at de endelig er merket bedre opp. Flere politikere, deriblant Kopp, har selv fått bøter der.
  • Christian Sørgjerd

Kanskje er det ikke verdens viktigste sak. Ikke Oslos viktigste heller. Det innrømmer gjerne Hermann Kopp. Men bystyrerepresentanten fra Høyre mener like fullt det var riktig å si ifra om for dårling merking.

– Det er viktig at vi ikke lurer byens borgere. Når folk til og med har betalt P-avgiften for bil da de sto her og trodde at alt var greit, da reagerer jeg, sier Kopp.

I starten av juni fikk plassene en annen og bedre oppmerking på bakken. I kombinasjon med motorsykkelsesong gjør det at bilistene nå holder seg unna.

– De ser ikke så profesjonelt ut, men oppmerkingen får jobben gjort, sier han.

Kopp ønsket opprinnelig å gjenåpne plassene for biler, men han ser at den nye MC-parkeringen fyller et romrom. Den solide bruken vitner om det.

4238 har fått bot

Det rødgrønne byrådet har hentet inn tallene over hvor mange som er blitt bøtelagt på plassen. Fra oktober 2015 til mai 2016 ble det ilagt 4238 forelegg for feilparkering på den lille stripen.

Det tilsvarer mer enn 17 forelegg daglig. For kommunekassen har det vært svært lønnsomt: Det har gitt 2,1 millioner kroner inn.

Da Kopp først henvendte seg til samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om saken i februar og spurte om ikke oppmerkingen burde være bedre, var svaret negativt. Hun svarte slik 20. april:

«Når det gjelder spørsmål om oppmerking, viser jeg til at alle trafikanter plikter å gjøre seg kjent med skiltregulering på stedet. Det aktuelle skiltet er godt synlig og i henhold til skiltnormalen. Jeg ser derfor ikke noe behov for ytterligere oppmerking.»

Les også

Det er 30 P-plasser i rådhusets kjeller. Politikerne blir ikke enige om hvordan de skal fordeles.

Byrådet ombestemte seg etter ni dager

Diskusjonen om P-plassene eksploderte da Nettavisens spaltist Jarle Aabø langet ut mot byrådet – og samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) i særdeleshet – midten av mai. Han kalte henne «en stilstudie i hovenhet og tro på egen storhet» for hennes håndtering av saken.

Stridens kjerne er altså 12 tidligere P-plasser for bil i rådhusets borggård (Fridtjof Nansens plass), som i fjor høst ble omgjort til motorsykkelparkering.

Så viste det seg at det var det forrige byrådet som hadde bedt om de nye motorsykkel-plassene, uten at det la en demper på temperaturen. De hadde ikke reagert på oppmerkingen.

Men på tidspunktet for diskusjonen hadde samferdselsbyråd Berg allerede ombestemt seg. For 29. april, ni dager etter at Kopp fikk negativt svar, var konklusjonen hennes blitt slik:

«På bakgrunn av en rekke klager i sakens anledning og et stort antall bøter utstedt i etterkant av endringen, har jeg imidlertid bedt Bymiljøetaten sørge for bedre skilting og merking.»

Les også

Her får syklisten 900 kroner i bot og må trille til jobb

Snart blir plassen helt bilfri

Det arbeidet er nå er sluttført. Aller helst skulle Hermann Kopp idag sett at plassene kunne brukes til bil om vinteren, når motorsyklene er parkert. Men han ser at det i stedet går i en annen retning. Byrådet har varslet at de vil gjøre hele plassen bilfri i løpet av få år.

– Hvordan tror du det blir?

– Vi får se når forslaget kommer. Men det er viktig at vi forstår konsekvensene av det. I dag er det ganske tung trafikk, dette er et av stedene for gjennomkjøring i sentrum. Ikke all trafikk kan gå i tunnel. I tillegg kommer alle turistbussene som bruker plassen, svarer Kopp.

Slik kan det bli hvis bilene forsvinner, tror arkitektbyrået som det rødgrønne byrådet har hyret inn.