Oslo

Mer kriminalitet, større skiller, mer nabohjelp

Tøffere kriminalitet, skyhøye boligpriser, engelsk som førstespråk og vakthold i villastrøk. Slik ser forskerne for seg Oslo i 2025.

Jørgen (19), Kristian (19), Camilla (17) og Vilde (17) ser for seg ghettotilstander og økt kriminalitet.
 • Forf>gjermund Jappèe Ingar Storfjell (foto)
 • <forf>anbjørg Bakken <

De neste 20 årene vil de sosiale forskjellene i Oslo øke dramatisk. Andelen innvandrere vil utgjøre over halvparten av byens befolkning, og skillet mellom "rike" og "fattige" bydeler blir mye tydeligere enn i dag.Dette er noen av spådommene som kommer frem i en helt fersk rapport, utarbeidet av ECON Analyse. På oppdrag fra Oslo kommune har de satt opp tre ulike modeller for hvordan byen kan utvikle seg i årene som kommer. Rapporten skal danne grunnlag for Oslo-politikernes arbeid med kommuneplanen for perioden 2008— 2025.Slik ser fremtidsforskerne for seg Oslo i 2025:

 • Vakthold i villastrøk
 • Engelsk som førstespråk
 • Egne islamske skoler
 • Flere private

velferdsordninger

 • Internasjonal mafia
 • Mer gjengkriminalitet
 • Mer tigging og prostitusjon
 • Mer stress og psykiske

plager

 • Mer bilbruk
 • Mer hjelp fra naboer
 • Flere småbedrifter og selvstendig næringsdrivende
 • Mer overvåking
 • Mindre grøntområder
 • Mindre samvær og mer ensomhet

- Romsås blir in

Byrådsleder Erling Lae (H) tror imidlertid ikke Oslo vil få noen ansamling av rike nordmenn i villaer med høye gjerder. Tvert imot tror han det blir "in" å bo i blokkleilighet på Romsås.- I Oslo har vi ikke de svære blokkghettoene som de har i andre land. Våre drabantbyer er langt bedre enn sitt rykte, og om 20 år vil det bli moderne å bo på Romsås!Byrådslederen tror heller ikke på økt kriminalitet og ansamling av fattige innvandrere i enkelte bydeler.- Hvis man sitter med hendene i fanget, er det klart det kan skje en uheldig utvikling. Vi må gjøre en sosial forsterkning i ytre øst. Da tenker jeg på parkanlegg, økt innsats i skolene, bomiljøtiltak og mer variert boligbygging, sier Lae.Finansbyråd André Støylen (H) har bestilt rapporten, og tror den vil vise seg å bli viktig.- Dette er en ny, spenstig planleggingsmåte som stimulerer tankene og gir oss et bredere perspektiv enn enkle demografiske kurver. Fjordbyen var i sin tid resultat av at kommunen så på arealbruken i Oslo og tenkte utviklingstrekk. Dette er litt i samme gate, sier han.

Hinsides Oslos kontroll

I arbeidet med rapporten har ECON-forsker Bjørn Brunstad og kollegene tatt utgangspunkt i trender som har preget Oslo de seneste 20 årene, og som de antar vil fortsette å prege byen de neste 20. Lokale forhold som trafikk, miljø, befolkningsstruktur og arbeidsliv er sentrale. Enda viktigere er større fenomener som globalisering, teknologisk utvikling, individualisering og nasjonal innvandringspolitikk.- Vi kan ikke si hvordan fremtiden blir, og en spådom basert utelukkende på dagens prognoser vil derfor bli feil. Vi må tenke bredt rundt hvordan fremtiden kanbli, for å se hvilke endringskrefter vi må forstå, sier Brunstad.Han viser til at Norge kan bli EU-medlem, og at større oppslutning rundt internasjonale miljøavtaler kan få konsekvenser for norske oljeinntekter. - Vi må se for oss hva dette vil bety for Oslo. De ulike modellene skal si noe om hvordan byen kan bli et bedre sted ut ifra fenomenene den ikke kan kontrollere selv, sier han.- Men hvis dette er hinsides Oslos kontroll, hvordan kan politikerne påvirke utviklingen av sin egen by?- De må forberede seg på at noe av dette kan skje, og ruste seg til å stå parat hvis det skjer. En god idé er da en idé som virker i alle modellene, eller som er fleksibel nok til å kunne endres uten store kostnader hvis modellen ikke slår til, sier Brunstad.Rapporten "Scenarier for Oslo 2025" presenterer tre ulike modeller for hvordan hovedstaden kan bli.

"Gruppenes Oslo"

Ulike sub-samfunn lever side om side, for det meste i segregert harmoni. Skillene dannes av forskjeller i språk, religion og så videre, og bare delvis av sosioøkonomiske forhold.

 • Over halvparten er innvandrere
 • Økt arbeidsledighet
 • Private helsetjenester

"Nasjonens Oslo"

Hovedstadsfunksjonene og de nasjonale lokomotivbedriftene bidrar til høy sysselsetting. De fleste lever i stor velstand, men store grupper faller utenfor. Byen har mange innbyggere med midlertidig opphold i landet.

 • Mer kriminalitet
 • Strengere asylpolitikk
 • Luksus-eldreboliger

"Kunnskapselitens Oslo"

Byen preges av et dynamisk og fremadstormende næringsliv. Tøffere krav til utdannelse. De som lykkes, premieres med velstand og status. Mange faller utenfor.

 • Flere rusmisbrukere
 • Mer ensomhet
 • Økte sosiale forskjeller

Kilde: ECON Analyse

Les også

 1. - Større by med større forskjeller

 2. Oslo i 2025

 3. Frykter ghettoer

 4. Ni av ti nye oslofolk er innvandrere