Oslo

Mistet to timer skjenketid på uteserveringen da byråkratene fikk bestemme

Da Næringsetaten i Oslo overtok vedtaksmyndigheten, gjorde de om på politikernes beslutning om at Memphis kunne holde åpent ute til kl. 22.

Jusuf Kastrati har drevet Memphis café og bar i 19 år. Sommerstid strekker uteserveringen seg over hele området, men i februar i minusgrader er den begrenset til et lite varmetelt med bord helt innerst. Foto: Christian Sørgjerd

  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

På Grünerløkka ligger uteserveringer på rekke og rad med åpent til kl. 22 og til kl. 23, enkelte til og med til midnatt. Innehaver Jusuf Kastrati på Memphis café og bar må stenge sin kl. 20.

Det har Næringsetaten i Oslo kommune avgjort. Før hadde han servering ute til kl. 22. Men da bevillingen skulle fornyes, fikk stedet inndratt to timer.

Om sommeren har Kastrati nesten like mange bord ute som inne. Men nå i februar står bare noen få bord står igjen på baksiden. Eller er det riktigere å kalle dette en bakgård? Spørsmålet er mer enn semantikk.

Les også

LES OGSÅ: The Nighthawk Diner nærmer seg nedleggelse

Slik oppsto konflikten

Det startet i 2015 da han rutinemessig søkte om fire ny år. Ett år senere kom svaret. Uteserveringen lå i en boligbakgård, og da sier reglene at den må stenge kl. 20, slo Næringsetaten fast.

Det samme hadde etaten ment forrige gang han søkte også. Men da ble vurderingen overprøvd av byrådet. De vektla spesielt at bydelsutvalget i Grünerløkka bydel støttet ham. Lokalpolitikerne mente at det store gårdsrommet som dekker hele kvartalet og har spredt bebyggelse, ikke var for bakgård å regne i denne sammenhengen.

– Nå overprøver etaten en byrådsbeslutning på egen hånd. Da går de feil frem, mener Kastrati.

Siden det var det forrige byrådet i plenum som tok beslutningen, mener han det var galt at Næringsetaten å på egen hånd nytolket regelverket og slik frata ham en viktig del av inntektsgrunnlaget.

– Hvis du har servering til 22, kan folk sette seg ned, spise, drikke og bli en stund. Når de må gå inn kl. 20, betyr det at de kanskje heller velger et annet sted, sier Kastrati.

Sommeren 2018 var Fylkesmannen omsider ferdig med å behandle Kastratis klage. Næringsetatens vedtak ble kjent ugyldig på grunn av ufullstendig saksbehandling. Rett før jul hadde etaten et nytt og lengre vedtak klart – med samme konklusjon.

Les også

STOR GUIDE: Hvem har best mat i Oslos nyeste mathall? Vi har testet.

Mener byrådet gjorde ugyldig vedtak

Direktør Gunnhild Haugen Næringsetaten viser til det åtte sider lange vedtaket sitt som svar på Aftenpostens spørsmål om saken.

At uteserveringen ligger i en boligbakgård, slik etaten ser det, står sentralt der. Videre viser etaten til at de i 2014 fikk delegert vedtaksmyndighet i skjenkesaker i byrådet. Da var det ikke lenger politikerne som skulle behandle den enkelte søknad, men fagfolkene.

«Dette innebærer at Næringsetaten er kompetent til å fatte vedtak om innskrenking av åpningstid», skriver etaten.

I vedtaket sitt slår etaten samtidig fast at det borgerlige byrådets beslutning i 2011 «var ugyldig og kunne vært omgjort».

Samtidig kommer de Kastrati delvis i møte på ett punkt. De skriver at saken i forbindelse med klagebehandlingen er blitt forelagt næringsbyråden. Nå har Kastrati klaget til Fylkesmannen på nytt, han mener blant annet at en slik politisk avklaring burde ha vært gjort allerede i forkant. Han frykter at hele sommersesongen ryker mens han venter på nytt svar.

Les også

LES OGSÅ: Forvirret? Slik er de nye skjenkereglene i Oslo

Kan ha til midnatt på fortauet

Bakteppet for konflikten var at naboutestedet søkte om å få utvidet uteserveringstiden sin til kl. 22. Kommunen sa heller nei til begge.

Paradokset for Kastrati er at han, i henhold til skjenkereglene, kunne fått uteservering helt til midnatt på fortauet mot gaten. At leilighetene i etasjene over har soverom mot gaten og ikke baksiden, spiller ingen rolle. Slik er reglene bystyret har vedtatt.

– Jeg hadde servering der før. Men det er trangt på fortauet og det blir mye styr med det, så det ønsker jeg ikke, sier Kastrati.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo
  3. Grünerløkka
  4. Oslopolitikken
  5. Bystyret