Oslo

Akvarium på Fornebu? Nå lanserer Obos et alternativt forslag.

Obos vil heller bygge sjøbad, flytende sauna, båtbrygge, havnepromenade og idrettshall. – Overraskende og ambisjonsløst, mener Selvaag-konsernet, som står bak planene om akvarium.

Dette er bare en foreløpig skisse, men slik ser Obos for seg at det aktuelle området ved det lokale landemerket Sjøflyhavna kro (midt i illustrasjonen) kan utvikles. Foto: Lund Hagem arkitekter / Atsite (ill.)

  • Christian Sørgjerd
    Journalist

For halvannet år siden lanserte Selvaag-konsernet planene sine om å bygge Nord-Europas største akvarium på Fornebu. Forslaget ble svært godt mottatt av politikere både i Oslo og i Bærum.

Men deler av området akvariet er tenkt bygget på, er eid av Obos. Og etter å ha tenkt seg om i 17 måneder, lanserer de nå sine egne planer. Obos vil blant annet ha sjøbad, flytende sauna, båtbrygge, havnepromenade og idrettshall der.

– Jeg vil understreke at vi hele veien har vært positive til akvariumsplanene til Selvaag. Alt som er bra for Fornebu, er bra for oss. Derfor var vi positive til at de kunne få planlegge på vårt tomteareal, sier Obos-sjef Daniel Siraj.

– Vi har lyttet til den lokale diskusjonen blant folk på Fornebu og hvilke bekymringer de har. Og det er et ønske om å skape flere lokale rekreasjonsarenaer, ikke minst for barn og unge. Det behovet kan man ikke føyse vekk, legger han til.

Les også

LES OGSÅ: Krymper Røkke-tårnet på Fornebu, men vil helst ikke jekke ned høyden

Kraftig økning i antall boliger

Den opprinnelige planen for bolig- og næringsutvikling av den tidligere flyplass-halvøya i Bærum er fra rett etter årtusenskiftet. Men i 2016 startet kommunestyret den omfattende prosessen med å revidere reguleringsplanene.

Det åpner for at de opprinnelig tenkte 6500 boligene i stedet kan bli til 11.000 boliger. Det skal blant annet bygges mer bymessig og tettere enn først planlagt, med utgangspunkt i de tre kommende T-banestasjonene.

Fornebu, med Equinors kontorbygg midt i bildet, fotografert fra øst en novemberkveld i 2018. Foto: Hans O. Torgersen

Arbeidet med de nye reguleringsplanene nærmer seg en konklusjon i kommunestyret. Samtidig klager beboere som allerede har flyttet til området, på manglende medbestemmelse i arbeidet med dem.

Obos-sjefen mener forslaget deres om bruk av det store området i vannkanten på østsiden av Fornebu, svarer på lokale behov i større grad enn et akvarium gjør.

– Det er en genuin bekymring blant folk. Skal vi skape en aksept blant beboere for at det er riktig å bygge 11.000 boliger, må vi også gi noe mer tilbake, sier Siraj.

Les også

LES OGSÅ: Røkketårnet – er det mannen eller høyden som egentlig irriterer?

Selvaag: – Forslaget mangler ambisjoner

I Selvaag-gruppen er de overrasket over at Obos kommer med et slikt forslag nå.

– Det er ikke noe galt med forslaget, og de står fritt til å foreslå hva de vil. Men det er to veldig forskjellige forslag. Det ene er idrett, det andre kultur, sier konserndirektør for kommunikasjon Kristoffer Gregersen.

– Vi mener at Obos’ forslag mangler ambisjoner.

Han viser til at Obos blant annet ønsker en flerbrukshall på tomten, og sier dette er noe som Bærum kommune allerede planlegger flere andre steder på Fornebu. Derfor mener han man ikke trenger en til på den viktigste tomten ved sjøen.

– Bærum har mulighet til å få et akvarium av internasjonalt format, til 1 milliard kroner. Det er ikke ofte du ser slike prosjekter. Så det er litt trist hvis de ikke får det, sier Gregersen.

– Hva vil dere gjøre videre?

– Vi har tro på vårt prosjekt, og overlater avgjørelsen til politikerne. Obos’ sitt forslag vil skape begeistring lokalt. Men det stopper på Fornebu.

Opp til lokalpolitikerne

Ole Kristian Udnes (H) er varaordfører i Bærum og leder også kommunestyrets planutvalg. Han er glad for forslaget fra Obos, skriver Asker og Bærums budstikke. 28. februar starter planutvalget sin behandling av den reviderte områdereguleringen for Fornebu.

– Da er da naturlig at vi inviterer de to forslagsstillerne OBOS og Selvaag til vårt formøte, for å få en nærmere gjennomgang av planene, sier Udnes til lokalavisen.

– Alle disse forslagene står nødvendigvis heller ikke i motsetning til hverandre, men vi må gjøre en totalvurdering. Her blir det også viktig å kommunisere med beboerne i Rolfsbukta, som blir nærmeste naboer til utviklingen, sier Udnes også.

Les mer om

  1. Fornebu
  2. Obos
  3. Byutvikling
  4. Bærum
  5. Oslo