Oslo

Omstridt skolevedtak må utsettes etter tabbe av Byrådet

En formell feil av Byrådet gjør at omfordelingen av penger mellom Oslo-skolene ikke kan tre i kraft fra nyttår som planlagt. - Et lykketreff, mener Høyre.

Tåsen skole er blant de skolene som vil tape mest som følge av omfordelingen.
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist

Byrådet har foreslått å justere modellen som fordeler penger mellom skolene i Oslo. Blant annet skal omfanget av barnevernstiltak i inntaksområdet til skolen ha noe å si, mens flytting ut og inn (mobilitet) skal vekk som kriterium.

Grovt sett kan man si at skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand vil komme bedre ut, mens skoler i Oslo vest, nordvest og indre by vil tape på endringene som nå foreslås.

De største utslagene for enkeltskoler er på 2–3 millioner kroner. Byrådet har vært opptatt av at endringene skal tre i kraft allerede fra 1. januar.

 • Bakgrunn: Protesterer mot å flytte skolemillioner fra vest til øst

Aldri vedtatt – kun tatt til orientering

– Det som har skjedd, er at bystyret har behandlet byrådets forslag til endringer i ressursfordelingsmodellen mellom skolene, men det ser ut til at byrådspartiene har glemt å fremme byrådets konkrete forslag til endringer, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret.

Han mener det rett og slett betyr at det ikke er vedtatt noen endringer i modellen.

Lae Solberg viser til at bystyret ved tidligere anledninger har vedtatt de ulike elementene i modellen punkt for punkt. Ifølge Høyre-politikeren er det da slik at byrådspartiene skulle ha fremmet de syv konkrete endringene i syv punkter og stemt over disse. I stedet ble saken «bare» tatt til orientering.

– Resultatet av dette er at det ikke er vedtatt noen endringer i ressursfordelingsmodellen i Oslo-skolen, sier Lae Solberg.

Oversikten over er laget med bakgrunn i tall fra 2016. Tallene er beregnet av byrådsavdelingen. I faktaboksen under kan du lese mer om de foreslåtte endringene i modellen.

Må utsette omlegging

Ordfører Marianne Borgen (SV) ble rett før jul gjort oppmerksom på bystyreblemmen av Frps gruppeleder og veteran, Carl I. Hagen.

– Det var en voteringsfeil som først ble gjort i komité. Saken ble tatt til orientering i stedet for vedtatt, slik at forslagene aldri ble tatt opp til votering, opplyser politisk rådgiver for ordføreren, Lena Jensen.

Det er rett før jul kommet inn et privat forslag fra byrådspartiene for å rette opp i tabben, men finansieringsomleggingen må utsettes, bekrefter byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

– Ved en inkurie under behandling av saken i bystyret 20. desember ble det ikke votert over byrådets forslag. Det betyr at ordningen ikke kan tre i kraft fra 1. januar. Vi avventer iverksetting av ny modell inntil bystyret har fattet vedtatt i januar, forklarer kommunikasjonsrådgiver for den ferske skolebyråden, Inga Marte Thorkildsen (SV), Karin Steenstrup til Aftenposten.

Hun opplyser at skolenes driftsstyrer nå har fått beskjed om å avvente å vedta skolenes budsjetter for 2018 inntil bystyret har fattet vedtak i saken.

– Kan bli utsatt til februar/mars

Høyre er svært glade for utsettelsen. De foreslo å utsette saken både for å få utredet en nedre grense for hvor mye, eller lite, det er forsvarlig å drive skole for. I tillegg ønsket opposisjonen å avvente lærernormen Stortinget har vedtatt.

– Det er et lykketreff for de skolene som lå an til å bli negativt berørt av dette midt i skoleåret at byrådspartiene har rotet det til for seg.

Ifølge Lae Solberg er det urealistisk med en hastebehandling i romjulen.

– Når saken vil bli behandlet på nytt er ikke godt å si. Det kan bli i slutten av januar eller i februar eller mars.

Les mer om

 1. Carl I. Hagen
 2. Inga Marte Thorkildsen
 3. Bystyret
 4. Oslo
 5. Skole