Oslo

Kan få tietasjers-blokker rundt T-banestasjonen på Slemdal

Området rundt Slemdal T-banestasjon skal få «mer bymessig karakter».

I dette området på Slemdal skal Plan- og bygningsetaten nå jobbe med en områderegulering. De skal se på to alternativer, hvor det ene kan åpne for blokker på ti etasjer.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Siden 2015 har Slemdal vært et «prioritert stasjonsnært område». I praksis betyr dette at det skal bygges flere boliger rundt T-banestasjonen.

Mandag 8. januar la Plan- og bygningsetaten ut flere detaljer om den nye områdereguleringen på Slemdal. De vil undersøke to alternativer, hvor det ene området er større og med høyere bygninger enn det andre.

Samtidig skal Slemdalskrysset fornyes, et kryss som i dag blir beskrevet som «kaotisk», og T-banelinjen senkes for at biler og folk skal slippe å krysse den.

Det Plan- og bygningsetaten nå skal lage er kun et forslag, som skal på høring i flere omganger. Deretter blir forslaget sendt til byrådet, før det til slutt skal stemmes over i bystyret. Det er ventet at saken kommer til politisk behandling i 2. kvartal 2020.

 • På nettsiden til Plan- og bygningsetaten kan du selv lese dokumentene i saken.

Dette er områdene som er foreslått fortettet

Plan- og bygningsetaten foreslår to alternativer, som igjen er delt inn i flere områder.

Alternativ 1:

 • Blokker på inntil syv etasjer like ved T-banestasjonen (rødt)
 • Fire til seks etasjer i området rundt (blått)

Alternativ 2:

Dette alternativet åpner for fortetting i et større område:

 • Med blokker på syv til ti etasjer rett ved T-banestasjonen (rødt)
 • Blokker på fire til syv etasjer i området rundt (blått)
 • Inntil fire etasjer i den ytre delen av området (grønt)

– Blir ikke overrasket om det kommer flere protester

Styreleder Mathilde Fasting i Ris Vel, sier til Aftenposten at de ikke har rukket å behandle forslaget til planprogram for områdereguleringen på Slemdal i styret, og understreker at styret i velforeningen ikke har trukket noen konklusjoner på nåværende tidspunkt.

– Gitt at dette er forskjellig fra bebyggelsen rundt Slemdal i dag i både høyder og omfang, blir jeg ikke overrasket om det kommer flere protester, sier Fasting, men legger til at det nok vil være delte meninger blant områdets innbyggere.

Flere av tomtene i området er allerede kjøpt av utbyggere, som har presentert konkrete planer for hva de ønsker å bygge. Fasting sier de vil følge saken videre.

– Dette tar vi på stort alvor. Det er en viktig sak for oss, som vi vil følge med på.

Velforeningen er imidlertid svært positive til at det skal planlegges et nytt kryss, hvor man ikke må krysse T-banelinjen.

– Vi er positive til alt som letter trafikkavviklingen i krysset.

Høyre: Vil ikke røre småhusområdene

Høyre, som i sin tid foreslo at Slemdal skulle bli et stasjonsnært område, er nå kritiske til forslaget Plan- og bygningsetaten har lagt frem.

Pia Farstad von Hall, en av partiets representanter i byutviklingskomiteen, mener det er bra at krysset skal lages uten planovergang, den nye skolen får et uteområde og at nærsenteret kan videreutvikles.

– Men vi sier nei til å ta inn småhusområdene til fortetting på Slemdal. Det er et viktig skille for oss, sier von Hall. Hun mener også 7–10 etasjer blir for høyt.

Plan- og bygningsetaten skriver at de følger opp Kommuneplanen 2015, som kom da Høyre var i byråd. von Hall mener det aldri var deres intensjon å fortette i småhusområder, og at det er dagens byråd som har åpnet for dette.

– Det byrådet nå gjør er å utvide sonen for hva man skal fortette. Det er en vesentlig forskjell. Det er ikke en konsekvens av Kommuneplanen, men et ønske om å fortette mer i småhusområdene byrådet nå legger opp til.

Byråden: – Forankret i Kommuneplanen Høyre-byrådet fremmet

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) ønsker ikke å kommentere forslaget. Hun viser til at forslaget er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og nettopp lagt ut på høring, og at det ikke er tatt stilling til saken politisk.

Påstanden fra von Hall i Høyre, om at byrådet utvider sonen for hva som skal fortettes, og at byrådet har et ønske om å fortette mer i småhusområder, kommenterer hun slik pr. e-post:

«Utviklingen av Slemdal er forankret i Kommuneplan 2015 som H/V/KrF-byrådet fremmet. Byrådet er opptatt av å bevare byens unike småhusområder, samtidig som det legges til rette for å håndtere forventet befolkningsvekst på en måte som sikrer at folk flest vil ha råd til å bo i Oslo også i fremtiden. Vi arbeider nå med en endelig forslag til ny kommuneplan, som vil basere seg på dagens kommuneplan fra 2015 og videreføre prinsippene derfra», skriver Marcussen i en e-post.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslopolitikken