Oslo

Ny rapport: 40 prosent færre unge kriminelle i Oslo

Onsdag kommer tallene som viser at unge i Oslo er på rett spor.

Kriminalitet blant barn og unge i Oslo var et mye større problem for ti år siden enn i dag. I Salto-rapporten som blir lagt frem i dag, kommer det frem at unge i Oslo ikke på mange år har vært så lovlydige.
 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz
  Journalist

Målrettet innsats mot unge gjengangere og bedre koordinering av hjelpetiltakene har gitt resultater: Kriminaliteten blant unge under 18 år har gått ned fra år til år siden 2006.

De siste ti årene har det vært en nedgang på 38,1 prosent når det gjelder antall unge under 18 år registrert med straffbart forhold i Oslo.

 • Antall straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år gikk ned med 14,4 prosent fra 2014 til 2015.
 • 74,6 prosent unge under 18 år med straffbare forhold i 2014 ble ikke registrert med nye straffbart forhold i 2015.
 • På ett punkt er det registrert økning det siste året: Det har vært en svak økning i voldskriminalitet blant unge under 18 år.
  Årets tall forsterker inntrykket fra en tilsvarende rapport i fjor:
Les også

Her er fem grafer som viser at ungdoms- kriminaliteten i Oslo er på vei ned

Færre gjengangere

Dette er noen av funnene i en ny Salto-rapport som blir lagt frem onsdag. I rapporten kommer det også frem at det ble registrert 13,5 prosent færre unge gjengangere i 2015, sammenlignet med 2014. Rapporten definerer "gjenganger" som en person som begår fire eller flere lovbrudd.

Salto (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) er et paraplynettverk der representanter fra politiet, bydelene og flere kommunale etater jobber sammen for å forebygge kriminalitet blant barn og unge. 7-800 personer jobber i dag i nettverk som er tilknyttet Salto.

- Utviklingen viser at vi har lykkes relativt godt. Flere målepunkter viser nedgang i kriminalitet blant barn og unge. Med tanke på den store befolkningsvesten de siste ti årene er dette positive tall, sier Ove Kristofersen, som i sin tid var med på å starte Salto-samarbeidet.

Han er i dag leder av Salto-sekretariatet.

Lite samarbeid

Kriminaliteten blant barn og unge i hovedstaden var et stort tema på slutten av 1990-tallet. Saken ble tatt opp i bystyret i 1999. I 2006 startet Salto-samarbeidet. Siden har det meste gått i riktig retning.

- Tidligere hadde vi ikke noe felles plan for å bekjempe kriminaliteten. Vi hadde ikke god nok statistikk og ingen samordning for å forebygge. Nå er det tett samarbeid mellom flere instanser i kommunen, kriminalomsorgen og politiet, sier Ove Kristofersen.

— Det er vanskelig å trekke frem ett enkelttiltak, men jeg tror at innsats mot unge gjengangere har vært til stor hjelp. Denne gruppen kan lett falle inn i etablerte kriminelle miljøer. Derfor har vi lagt til rette med skole, arbeidspraksis eller annen oppfølging rettet mot denne gruppen, sier Kristofersen og påpeker at tallene er basert på anmeldte forhold.

Sårbare flyktningbarn

Anne Bakosgjelten, seniorrådgiver i Oslo politidistrikt, er en av politiets representanter i Salto. Hun har ingen god forklaring på hvorfor antall voldsepisoder har økt blant de unge, men sier det er snakk om små tall. - Tallene kan påvirkes av et lite antall personer. Det er naturlig at tallene varierer noe fra år til år, sier Bakosgjelten.

Flyktninger og asylsøkere som kom til Oslo siste del av 2015 synes ikke å ha påvirket kriminalstatistikken. Det ses ingen økning i antallet gjerningspersoner eller ofre uten norsk personnummer.

Politiet er likevel oppmerksom på at noen i denne gruppen, spesielt enslige mindreårige, kan være ekstra sårbare for kriminalitet, både som offer og gjerningsperson.

- Områder der de kan utnyttes vil særlig være seksualforbrytelser, menneskehandel, tvangsarbeid, hatkriminalitet, vinningslovbrudd og narkotikaomsetning. Politiet er også oppmerksom på at denne gruppen kan være ekstra utsatt for å bli gjerningspersoner. Politiet og det kommunale apparatet har en målsetning om å jobbe tett med utfordringene som kan komme, i den hensikt å forebygge kriminalitet, understreker Bakosgjelten.

Utvalgte tall fra rapporten:

ÅR:2006       20142015
Unge under 18 år registrert for straffbare forhold i Oslo:1632     1181   1010
Straffbare forhold med mistenkt under 18 år:   294520681770
Anmeldelser for ran med mistenkt under 18 år:  704149
Antall unge gjengangere:   -9789
Fysisk vold, antall forhold: 398316348
Narkotikalovbrudd med mistenkt/siktet under 18 år, antall personer:  289279147

Les også

 1. Ny rapport: Det er helt vanlig å si «Jeg skal voldta deg»

 2. Ti ungdommer ble anmeldt for 247 lovbrudd i Oslo i fjor

 3. Får unge kriminelle på rett kjøl