Oslo

Oslo kommune anmelder entreprenør og underleverandør

En entreprenør og en underleverandør, satt til å rehabilitere og bygge kunstgressbaner, leverte falske fakturaer til Oslo kommune for flere hundre tusen kroner.

Under arbeidet med en kunstgressbane i Oslo i 2016 leverte en av entreprenørene falske fakturaer til Oslo kommune.
  • Harald Stolt-Nielsen
    Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

Det kommer frem i en granskningsrapport fra konsulentfirmaet Ernst & Young (EY), gjort på vegne av Oslo kommune.

– Det er avdekket overfakturering i størrelsesorden rundt 350.000 kroner, og vi velger å anmelde forholdet, sier direktør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven i en pressemelding.

Det ble fattet mistanke mot entreprenøren etter en gjennomgang av kostnadene på flere kunstgressbaner som ble bygd i 2016.

  • Oslos egne parkeringsvakter skrev ut tusenvis av udokumenterte bøter. Nå har fire mistet jobben, og en hel avdeling er omorganisert.

Leverte falske fakturaer

«Entreprenøren har fakturert for mer enn hva som faktisk er blitt utført av arbeid på prosjektet», heter det i rapporten som Aftenposten har fått innsyn i.

Entreprenøren har erkjent at han hadde oppgitt og fakturert et fiktivt volum til etaten. I samarbeid med en underleverandør ble det utstedt falske lister.

I intervju med EY har entreprenøren erkjent at han bevisst overfakturerte etaten for å oppnå egen vinning.

– Dette er skattebetalernes penger, og vi kan ikke ha leverandører som uriktig beriker seg på disse, sier etatsdirektøren i pressemeldingen.

Entreprenøren har ikke ønsket å kommentere anmeldelsen eller rapporten fra EY til Aftenposten.

Bymiljøetaten: – Tilfeller av dårlig håndverk

En annen entreprenør skal ha fakturert med priser som ikke er omfattet av rammeavtalen som er inngått med kommunen, heter det i pressemeldingen. Etaten vurderer om dette forholdet skal følges opp rettslig.

Entreprenøren skal gjennomgående ha gitt uriktige enhetspriser. EY skriver i rapporten at det bør vurderes om det er grunnlag for privatrettslig oppfølgning av denne entreprenøren.

Ved ett av prosjektene skal entreprenøren ha fakturert rundt 1,1 millioner kroner, dette fremstår som ikke utført arbeid, heter det i rapporten.

– Det har vært tilfeller av dårlig håndverk fra vår side. Det er rutiner som ikke er blitt fulgt opp, og noen tilfeller hvor fullmaktsmatrisen ikke er blitt fulgt, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Oslo kommunes bymiljøetat, til Aftenposten.

Han påpeker at hvis de går til rettslig oppfølging av den andre entreprenøren, vil det dreie seg om et større beløp.

Entreprenøren opplyser til Aftenposten at de ikke er blitt tilsendt rapporten fra EY, og ønsker ikke å kommentere saken.

Mangelfull oppfølging

Rapporten fra Ernst & Young viser at det i etaten var mangelfull kontraktsoppfølging under anskaffelsen og byggingen av banene.

Begge entreprenørene er blitt brukt i en årrekke, helt tilbake til 90-tallet, opplyser Kongsteien. Derfor ser etaten nærmere på eldre prosjekter.

– Det er så langt ikke blitt funnet noe mer. Men vi ser bakover. Disse har tidligere vært leverandører for prosjekter som har vært små og kontrollerbare. Det var først i 2015 at de fikk denne rammeavtalen for kunstgressbaner, sier han.

Begge entreprenørene blir plassert på Oslo kommunes obs-liste.

– I tillegg er det inngått en ny rammeavtale med leverandører for kunstgress. De to tidligere nevnte entreprenørene er ikke lenger leverandører hos oss, sier Kongsteien.

Les mer om

  1. Oslo kommune
  2. EY (tidl. Ernst & Young)
  3. Kunstgress
  4. Bymiljøetaten