Oslo

Oslo kommune vil drive asylmottak på Ila hybelhus

Det kan bli inntil 180 personer på hybelhuset ved Alexander Kiellands plass.

Byråd Geir Lippestad (Ap) mener et asylmottak i Oslo sentrum vil lette integreringsarbeidet for bydelene.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Ila hybelhus har tidligere vært disponert av UDI, som nå har sagt opp avtalen. Nå har Oslo kommune sendt et anbud til UDI for å få drifte et mottak i bygget med plass inntil 180 personer.

Nå skal UDI gå gjennom anbudet. Dersom UDI velger kommunen, kan et mottak åpne i august.

  • Tilbød Ila hybelhus til UDI: Oslo kommune ønsker å bruke Ila hybelhus for å huse flyktninger

Mottak for flyktninger som skal bosettes i Oslo

Mottaket vil være et såkalt integreringsmottak. Der skal flyktninger som har fått opphold, eller som høyst sannsynligvis vil få det, bo mens de venter på å bosette seg i de enkelte bydelene i Oslo.

Byråd for mangfold og integrering, Geir Lippestad, sier til Aftenposten at det er en fordel for kommunen at flyktningene får startet integreringsprosessen så tidlig som mulig.

— Vi får ett punkt hvor vi kan sette inn tiltak. Det blir også enklere for bydelene hvor de skal bosettes å komme i gang med integreringsarbeidet, sier Lippestad.

— Menneskene som kommer hit er våre nye naboer. De skal bli i Oslo.

I nesten 30 huset Ila hybelhus tunge rusmisbrukere. Les historien om den siste som flyttet ut:

Les også

Siste mann ute av «helvetets forgård»

Første asylmottak drevet av Oslo kommune

Dette er det første asylmottaket Oslo kommune skal drive selv. Lippestad håper driften vil være selvfinansierende, og understreker at kommunen ikke skal tjene penger på å drive asylmottak.

OPT__OLF1153copy_doc6p9u34s7a7cso3pnd0d-VIRrkYxJbD.jpg

— Kan det komme flere kommunale asylmottak i Oslo?- Jeg vil ikke utelukke det. Vi tar imot de flyktningene vi blir tildelt. I fjor var det 850. I år er det 1000.

Byråden mener lokalene er godt egnet. Han trekker frem at det er sentralt, på et koselig sted i byen og en bakgård hvor barn kan leke trygt.

Saken skal behandles i bystyret, hvor byrådet håper på et bredt flertall - selv om det høyst sannsynlig uansett vil gå gjennom. Han takker også bydelen.

Bydelen er positiv

— Vi er positive til det. Bydelsutvalget fattet et vedtak allerede i fjor høst hvor vi ønsker flyktningene velkommen til bydel St. Hanshaugen. Vi vil gjøre vårt for å hjelpe til med å integrere dem, sier leder for bydelsutvalget i St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien (H), til Aftenposten.

- Det er selvfølgelig viktig at utgiftene ikke tillegges bydelen uten at vi får tilleggsmidler.

Bydelsutvalget ble informert av Lippestad tirsdag. Mottaket vil trolig åpne i august eller senere, og bydelen vil arrangere et informasjonsmøte så fort som mulig.

Kommuner oppfordres til å drive asylmottak

Tilbudet fra Oslo kommune kommer etter at UDI utlyste drift av 10.000 mottaksplasser i mars, med frist om at man kunne komme med tilbud innen 4. april. Denne fristen ble senere utsatt til 11. april.

Ila hybelhus på Alexander Kiellands plass var tidligere en rusinstitusjon.

Foreløpig er ikke listen over hvem som har kommet med tilbud til UDI kjent. Den utarbeides nå, og vil offentliggjøres innen kort tid, opplyser UDIspresserådgiver Kristian Nicolai Stakset-Gundersen til Aftenposten.— Det som kommer til å skje er at vi vurderer de tilbudene som kommer inn. Vi vil etter hvert se hvem av dem som er kvalifisert ut fra våre krav, og vi vil da gå videre med de vi anser som aktuell, ved å gå på befaring og forhandle om drift, sier han.

- Positive effekter

Da UDI utlyste drift av nye mottaksplasser oppfordret de særlig kommuner til å drive asylmottak. Likevel er det ikke noen automatikk i at de får drive asylmottaket.

— Det er flere positive effekter ved å kommuner driver asylmottak. Fra før driver kommunene mange tjenester som asylsøkere vil bruke, og kommunene kan lettere koordinere disse tjenestene på en organisert måte. Dette er positivt både for kommunene og asylsøkerne, spesielt i små kommuner, sier Stakset-Gundersen.

I dag driver kommunene Ås, Engerdal, Nome, Tinn, Porsgrunn, Kristiansund, Ullensvang, Flora, Tingvoll, Sunndal, Røros, Levanger, Alstahaug, Nestna, Hattfjelldal, Salangen og Kvæfjord asylmottak.

Ettersom listen over hvem som har kommet med tilbud, kjenner ikke Stakset-Gundersen til om flere kommuner enn Oslo har kommet med tilbud.

Må ha 100 faste plasser

Kommunene som driver asylmottak i dag driver mottak for voksne og barn, enslige mindreårige, samt tilrettelagte avdelinger for asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov.

Kommuner, organisasjoner og private selskaper kan drive asylmottak på vegne av UDI. Asylmottak må minst ha 100 faste plasser.

Les også

  1. Vil bosette 1000 asylsøkere midt mellom villaene på Montebello

  2. Oslo skal ta imot inntil 3000 asylsøkere

  3. Søppel hives ut av vinduene

  4. Bare frivillige hjelper flyktningene om natten