Oslo

Vil sette av penger for å holde fritidsklubbene i Oslo åpne hver eneste dag

Høyre foreslår å bevilge 30 millioner kroner for å møte en «ekstraordinær situasjon i noen av ungdomsmiljøene».

– Det finnes ingen viktigere oppgave nå enn å sørge for at barn og unge i Oslo er trygge, har fremtidsmuligheter og ikke havner i dårlige miljøer, sier Eirik Lae Solberg (H).
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
  • Olav Eggesvik
    Journalist

En liten gruppe unge gutter på 16–18 år står bak vold, trusler, utpressing og hasjsalg. De skaper frykt, spesielt blant andre unge, og preger nærmiljøet og skolen. Problemene har økt den siste tiden.

Slik beskriver rektor for ungdomsskolen på Romsås situasjonen i et varslingsbrev sendt til politiet, bydelen og politikere.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) beskriver situasjon på Romsås som alvorlig, men mener det samtidig er viktig at den ikke blåses ut av proporsjoner. Han påpeker overfor Aftenposten at det allerede er gjort endel, blant annet opprettet et oppsøkende team ungdomsarbeidere og utvidet åpningstider for fritidsklubben.

På spørsmål om byrådet vil sette inn andre konkrete tiltak fremover, svarer byrådslederen slik:

– Hvis vi får forslag til strakstiltak på bordet fra bydelen eller andre, så skal det ikke stå på oss.

Romsås-utbyggingen ble helhetlig planlagt av Obos og gjennomført på 70-tallet. Området har ca. 2500 leiligheter, fordelt på seks ulike borettslag.

Ber om 30 millioner kroner til fritidsklubbene

Høyres gruppeleder i bystyret svarer nå på byrådslederens oppfordring. Eirik Lae Solberg vil etter påske foreslå å sette av 30 millioner kroner til fritidsklubbene i Oslo. Målet er at de skal holde åpent hver dag. Fritidsklubbene i de mest utsatte områdene skal prioriteres.

– Vi ser dessverre at noen av de problemene vi har sett på videregående nå også gjør seg gjeldende på ungdomstrinnet. Det er veldig alvorlig. Det finnes ingen viktigere oppgave nå enn å sørge for at barn og unge i Oslo er trygge, har fremtidsmuligheter og ikke havner i dårlige miljøer.

Lae Solberg understreker at det krever langsiktig og systematisk arbeid å snu situasjonen. Likevel har han tro på at enkelte kortsiktige tiltak vil ha effekt i det han omtaler som en «ekstraordinær situasjon i noen av ungdomsmiljøene».

– Å snu situasjonen krever langsiktig arbeid, men det kan ikke hindre oss i å sette i gang noen tiltak også på kort sikt. Noe av det vi ser, er at mange ungdommer ikke har noe tilbud å gå til. Mange fritidsklubber er populære, men har åpent bare noen dager i uken.

  • Politiet er bekymret: «Vi har god informasjon om hvem som gjør hva, og vi ser på situasjonen som svært alvorlig».

Mer synlig politi

Han håper nå det er mulig å få bred tilslutning til forslaget og mener Oslo kommune har økonomisk handlingsrom til å prioritere dette.

– Jeg håper byrådslederen følger opp den invitasjonen han har gitt i Aftenposten i dag og at vi tverrpolitisk kan jobbe med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å snu situasjonen.

Mer synlig politi som jobber forebyggende og er til stede der ungdommen er, er et annet kortsiktig tiltak Høyre-politikeren har tro på. Av langsiktige grep, støtter Lae Solberg det nye områdeløftet som er rettet inn mot levekår, skole og arbeid. Han tror også på en videreutvikling av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet Salto og at alle gode krefter som politi, kommunen og frivillige i fellesskap legger en plan for å snu den alvorlige utviklingen.

– Jeg tror ingen i dag har svaret på hvilke langsiktige grep som skal løse dette, men Salto har gjort en fantastisk jobb og det er et godt utgangspunkt for å utvikle nye virkemidler. Jeg tror også det er riktig å ha en strategi for å spre de kommunale boligene i Oslo, slik at det ikke blir for mange mennesker med store utfordringer på ett sted.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Raymond Johansen: – Absolutt verdt å se på

Via pressekontakt Øyvind Arum ved byrådslederens kontor gir Raymond Johansen (Ap) følgende kommentar via SMS:

«Styrking av fritidsklubbene er et godt forslag, som det absolutt er verdt å se på. Fritidsklubbene er et viktig tiltak for barn og unge, i tillegg til skolen, AKS, idrett og kulturskole. Vi er absolutt åpne for å se på strakstiltak fra kommunens side, men det kommunen gjør vil dessverre ha begrenset effekt hvis ikke politiet greier å ta knekken på de kriminelle miljøene som rekrutterer barn og unge helt ned i 12-årsalderen».

Les også

  1. DEBATT: «Vi østkantungdommer er lei av hvordan mediene fremstiller oss!», skriver Varin Hiwa Ali

  2. LES OGSÅ: Ni grafer som viser hvordan ungdomskriminaliteten i Oslo utvikler seg