Oslo

Høyinntektsgrupper flokker seg sammen

I Norge er målet at nabolag skal være varierte. Men Oslo-folk flytter etter folk med samme økonomiske status som dem selv.

Anne Ebbing (66 år) har bodd i Ullevål Hageby i over 40 år, og har fulgt utviklingen tett både som arkitekt og beboer. Hun ser hvordan ressurssterke folk klumper seg sammen i de ettertraktede murhusene. – Den største endringen er at det er blitt uforholdsmessig dyrt å bo her, sier hun.
  • Heidi Borud
    Heidi Borud
    Kulturjournalist

– Mange Oslo-folk foretrekker homogene nabolag. Særlig ser vi at folk med høy inntekt flytter fra nabolaget hvis det kommer mange lavinntektsfamilier inn, sier forsker Lena Magnusson Turner ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

I samarbeid med Wayne State University i USA har Turner, som er professor i samfunnsgeografi og urbanisme, undersøkt alle husstander i Oslo kommune fra 2010 til 2014. Oslo er inndelt i 350 nabolag.

Resultatene viser at husholdninger med høy inntekt har dobbelt så stor sannsynlighet for å flytte sammenlignet med husholdninger med lav inntekt når nabolaget har høy andel av lavinntektsgrupper.

  • Forfatter Birgit Alm skriver om det klassedelte Oslo: Hun ser livet fra underklassens ståsted

Kan forpurre ønsket om mangfold

– Folk flokker seg sammen som fugler til tross for en offentlig målsetning om variasjon av beboere i nabolag, sier professor Turner til OsloMets forskningsmagasin Viten + praksis, som først omtalte undersøkelsen.

Til Aftenposten utdyper hun:

– Det er offentlig uttalt at det er godt for oss alle å bo i varierte nabolag, sier Magnusson Turner.

Les også

Lurer du på hvilken samfunnsklasse du tilhører? Nabolaget ditt avslører deg.

Lena Magnusson Turner er professor ved NOVA/OsloMet.

Alle inntektsgrupper har en tendens til å søke seg mot nabolag med personer som ligner en selv. Men flytting av ulike inntektsgrupper har størst konsekvenser for folk med lave inntekter, som ikke har de samme valgmulighetene som dem med høy inntekt.

– Gruppen med lave inntekter kan tenkes å bli ufrivillig stor, og dermed forpurre intensjonene i integreringspolitikken om et mangfoldig samfunn, sier Magnusson Turner

Les også

Oslo Vest deles mellom «Utdanningseliten og pengeeliten»

Les også

Øst eller vest?

– Ullevål Hageby er et «kroneksempel»

– Ullevål Hageby er vel kroneksempelet på at ressurssterke folk klumper seg sammen, sier arkitekt Anne Ebbing.

Hun har bodd i Ullevål Hageby i over 40 år, og fulgt utviklingen på nært hold både som arkitekt og beboer.

– Den største endringen er at prisene er blitt så uforholdsmessig høye. Sånn var det jo ikke før. Men det er jo fortsatt en SV-bastion her, sier hun.

Arkitekt Anne Ebbing.

– Men det gjelder kanskje ikke de nye barnefamiliene som flytter inn med store SUV-er?

– Jeg vil jo ikke stemple dem som flytter inn, men de stemmer vel sannsynligvis Høyre, tenker jeg.

– De er velutdannede og har god råd. Jeg antar at det er rundt 70 prosent barnefamilier i hagebyen. Jeg tror mange søker et trygt og forutsigbart oppvekstmiljø for barna. Og så ser jeg at flere prøver å få venner til å flytte inn i ledige leiligheter, sier Ebbing.

Velutdannede barnefamilier

Samme inntrykk har eiendomsmegler Anne Hillestad hos Sem & Johnsen Eiendomsmegling. Hun har i over 20 år solgt leiligheter i Ullevål Hageby. Leilighetsprisene ligger nå på mellom 9 og 16 millioner kroner.

Eiendomsmegler Anne Hillestad. – Jeg pleier å fleipe med at jeg selger en lykkelig barndom i Ullevål Hageby, sier Hillestad.

– Det er veldig mange barnefamilier som søker seg hit. Mange ønsker vel at barna skal vokse opp i et miljø med like verdier som en selv. Jeg pleier å fleipe med at jeg selger en lykkelig barndom i Ullevål Hageby, sier eiendomsmegler Anne Hillestad.

Hun sier at de typiske kjøperne er velutdannede barnefamilier med høy kulturell kapital som tilsynelatende har en del felles.

En «typisk» beboer er Samtiden-redaktør Christian Kjelstrup.

– Har du klumpet deg sammen med likesinnede?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg kjente faktisk ingen her da jeg flyttet, svarer Kjelstrup, som har bodd i hagebyen siden 2004.

– Jeg er en romantiker og en estetiker. Jeg bor i Ullevål Hageby fordi det er et av de vakreste nabolagene i Oslo. Arkitekturen betyr mye for meg. Planleggingen av husene er god, men området kunne godt vært litt mindre homogent, sier Kjelstrup.

– Jeg er en romantiker og en estetiker. Jeg bor i Ullevål Hageby fordi det er et av de vakreste nabolagene i Oslo, sier Christian Kjelstrup.

Flere faktorer påvirker flyttemønsteret

I OsloMet-studien har forskerne kun sett på inntekt.

– Vi har isolert andre faktorer som har betydning for hvordan man bor, for eksempel om man er single eller et par, om man venter barn eller har voksne barn som flytter ut. Dette er også faktorer som påvirker flyttemønsteret, men det er ikke det vi har vært ute etter nå, sier hun.

Heller ikke innvandring har vært tema. Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan flere bydeler med høy minoritetsandel tømmes for norske beboere.

– Det er viktig å huske på at innvandrere er en veldig heterogen gruppe, fra de aller fattigste til de velutdannede og svært ressurssterke, sier Magnusson Turner.

Hun påpeker at Norge og Oslo har en befolkningssammensetning i nabolagene som er mer blandet enn i mange andre land.

heidi.borud@aftenposten.no

Les mer om

  1. Oslo
  2. Befolkningsvekst