Oslo

Byrådet får klimakritkk: -Det er ikke slik man lager budsjetter

Usikkerheten i Klimabudsjettet får kritikk av opposisjonen. – Det er ikke slik man lager budsjetter.

– Vi har påpekt gang på gang at det er fint med ambisiøse mål, men det må være realistisk, sier Guri Melby (V). Hun mener Oslo kan klare å kutte 20–30 prosent innen 2020.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Saken er oppdatert med tilsvar fra byrådet.

Byrådet skriver i Klimabudsjettet at det er usikkert når tiltakene de presenterer vil ha effekt, og hvor stor utslippsreduksjonen blir.

Et notat fra Klimaetaten viser at usikkerheten er på drøyt 480.000 tonn CO₂. Til sammenligning er Oslos klimamål å kutte 836.000 tonn CO2 innen 2020, halvparten av Oslos klimagassutslipp.

Det var det mest ambisiøse anslaget, da Klimaetaten laget tre scenarioer for effekten av Oslos klimatiltak.

– Vi fikk aldri gode nok svar

Den store usikkerheten får flere i opposisjonen til å reagere. Øystein Sundelin (H) sier de ikke ble informert om hvor stor usikkerheten var, før de så notatet fra Klimaetaten. Til tross for at de stilte flere spørsmål om hvordan beregningene var gjort.

– Vi fikk aldri gode nok svar på spørsmålene vi hadde. Byrådet insisterte på at det var korrekt. Da vi stilte spørsmål i komiteen og i bystyret, var byrådet høye og mørke og sa «Dette har vi kontroll på», sier Sundelin.

  • Usikker på hva «spisslast i fjernvarme» betyr? Dette er Oslos klimabudsjett - enkelt forklart
Øystein Sundelin er bystyrerepresentant for Høyre, og komitenestleder i finanskomiteen på rådhuset.

– Det går jo ikke an

Han mener det ligger an til en stor budsjettsprekk, og viser til utskiftingen av oljefyrer i kommunale bygg. I år er det budsjettert å kutte 165.000 tonn CO2 med dette tiltaket og utslippskutt i produksjonen av fjernvarme.

– Nå sier byrådet selv at vi i år får skiftet ut 70 oljefyrer, mot et måltall på 200. Gjennomsnittlig utslipp fra disse oljefyrene er 30 tonn. Da får vi 2.100 tonn reduksjon. I fjor fortalte Hafslund selv at de slapp ut 3.700 tonn. Hvor skal de resterende 159.200 tonn i utslippskutt komme fra? Det går jo ikke an.

Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier Sundelin leser tabellen feil.

– Han forstår tabellen feil. Den viser at vi skal ha redusert utslippene med 165.000 tonn innen utgangen av 2017 sammenliknet med 2013-nivå, sier byråden til Aftenposten.

SSBs tall for Oslos utslipp kommer hvert andre år. Tallene fra 2015, viser at utslippene fra oljefyr sank med 122.500 tonn fra 2013 til 2015, ifølge Berg.

– Slik det ser ut nå er vi i rute for å nå 2017-målet for oljefyr, som vi også nylig har rapportert til bystyret. I mangel av mer løpende tall fra SSB er salg av fyringsolje en viktig indikator, og i første kvartal 2017 så vi en reduksjon på 33 prosent fra tilsvarende periode i 2016. Dersom den trenden holder seg ut året, vil vi klare å nå målet om en reduksjon på 165.000 tonn fra energi og bygg, sier Berg.

Tror Oslo kan kutte 20–30 prosent

Byrådet får også kritikk fra Venstre.

– Det er ikke slik man lager budsjetter. Hele poenget med å lage et Klimabudsjett, i stedet for en tiltaksliste, er at man skal føre nøyaktig regnskap for hvordan man ligger an, sier Guri Melby (V).

Hun viser til at byrådet valgte det mest optimistiske av tre scenarioer som ble laget, hvor alt må virke og ha full effekt innen 2020. Det er heller ikke alle tiltakene byrådet legger til grunn for utslippskuttene, hvor det er byrådet som bestemmer.

– Vi har påpekt gang på gang at det er fint med ambisiøse mål, men det må være realistisk. Helt siden valget har jeg ikke trodd at Oslo kan kutte 50 prosent av utslippene innen 2020, fordi det er så mange forutsetninger som må være på plass.

Melby tror kuttene kan bli på rundt 20–30 prosent av Oslos utslipp.

– Det er viktig at man med klimapolitikken kan skape entusiasme hos folk. Da er det en god kombinasjon å være både ambisiøs og realistisk.

Guri Melby er bystyrerepresentant for Venstre, og komitenestleder i miljø- og samferdselskomiteen.

Vil lage alternativt klimabudsjett

Venstre ønsker å fortsette med et årlig klimabudsjett, og sier de har planer om å lage sitt eget alternative budsjett i opposisjon.

Melby sier de først nylig fikk se notatet fra Klimaetaten, som ble laget i februar.

– Vi har helt siden budsjettet ble lagt frem etterspurt grunnlagsmaterialet. Vi har en ambisjon om å lage et alternativt klimabudsjett, men vi fikk aldri se beregningene. Når jeg nå ser notatet, skjønner jeg hvorfor de ikke ville gi oss det, sier Melby.

Mens Venstre ønsker å lage sitt eget alternative klimabudsjett, ville Sundelin i Høyre heller laget en plan.

– Støtter du tanken om å ha et klimabudsjett?

– Jeg støtter tanken om å ha en plan for hvordan man skal redusere klimautslippene. Dette viser at det er så mye usikkerhet og så vanskelig å liste opp tallene, at det å kalle det et budsjett bare svekker det viktige arbeidet som skal gjøres, sier Sundelin.

– Hva ville du kalt det i stedet?

– Jeg ville kalt det en klimareduksjonsplan. Det ville vært min første tilnærming til dette: Sørge for at det er en realistisk plan.

Byråden: Bra med debatt

Selv om hun er uenig i mye av kritikken, er byråden fornøyd med at det blir en debatt.

– Det er bra vi har en debatt rundt klimabudsjettene. Det er en av grunnene til at vi laget et klimabudsjett for Oslo: Det skal være åpenhet rundt utslippskuttene vi skal gjennomføre og hvordan det går. Jeg oppfordrer Høyre og Venstre til å gjøre det samme i den nasjonale debatten om klimamål. Denne Regjeringen gjør det de kan for å tåkelegge med innviklede mål, sier Berg.

Les mer om

  1. Klimapolitikk
  2. Oslopolitikken