Oslo

Kommuneadvokaten: - Ivar Johansen (SV) brøt ikke taushetsplikten

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist
Kommuneadvokaten mener Ivar Johansen (SV) ikke brøt taushetsplikten da han la ut den offentlige versjonen av Kommunerevisjonens gjennomgang av Lindeberg-saken. Flere opplysninger i rapporten var sladdet.
 1. november i fjor la bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) ut en offentlig versjon av Kommunerevisjonens gjennomgang av Lindeberg-saken på nett.

Kommunen har nå selv lagt ut rapporten på sine nettsider. Det ble gjort etter et enstemmig vedtak i finanskomiteen 22. januar.

To måneder etter at finanskomiteen selv hadde vedtatt å publisere rapporten på nett, ville forretningsutvalget undersøke om det var grunnlag for å anmelde Johansen for å ha gjort det samme i november i fjor.

— Jeg synes det var en helt unødvendig runde, sier Johansen, som følte at han ble mistenkeliggjort.

 1. mars konkluderte kommuneadvokaten med at han ikke kunne se at Johansen hadde brutt forvaltningslovens paragraf 13 om taushetsplikt. Dermed slipper Johansen å bli anmeldt.

— Jeg vil ha en politisk ledelse som ønsker størst mulig grad av åpenhet. Da er det unødvendig med en slik kriminalisering, sier Johansen til Aftenposten.

Deltok i begge møtene

Det var under behandlingen om hvorvidt Bjørnar Moxnes (R) skulle anmeldes at Ivar Johansens navn kom opp. Etter det Aftenposten kjenner til, var det ingen lang diskusjon om man skulle be om kommuneadvokatens vurdering av Johansens publisering. En av deltagerne på møtet skal ha bedt om at det også ble undersøkt om Johansen hadde brutt loven.

Les også:

Les også

Tallrike lov- og regelbrudd

En av dem som deltok, var Rina Mariann Hansen (Ap). To måneder tidligere var hun med på å vedta at rapporten skulle publiseres på kommunens nettsider i et møte i finanskomiteen.

— Behandlingen i forretningsutvalget var så vidt jeg husker ikke en vurdering på om Ivar Johansen skulle anmeldes, men en vurdering av lovligheten av nettpublisering fra enkeltrepresentanter, skriver Hansen i en epost til Aftenposten.

Hun viser til selv om et dokument er offentlig, er det ikke nødvendigvis godkjent for nettpublisering. Finanskomiteen mente det var nødvendig med ytterligere sladding før dokumentene kunne legges ut på nett.

— I rapporten som nå er nettpublisert er det sladdet noe mer enn i den offentlige versjonen av rapporten, som var den Ivar Johansen la på sin nettside, sier Hansen.

Les også:

Les også

«Dette et dokument hvem som helst kan gå til Rådhuset og få»

SVs Marianne Borgen deltok i møtet og stilte seg ikke bak forslaget. Hun sier at hun aldri var i tvil om at Johansen ikke hadde brutt loven og synes det er bra å få en klar uttalelse fra kommuneadvokaten. Annelise Høegh (H), som også deltok på møtet, nekter å svare på Aftenpostens spørsmål.

Var i utgangspunktet offentlig

Den sladdede versjonen av rapporten Johansen la ut var i utgangspunktet offentlig. Det ble imidlertid besluttet at den ikke skulle legges ut på internett, men kun være tilgjengelig ved å møte opp fysisk på Rådhuset.

Les også:

Les også

- Jeg har aldri vært borte i noe lignende

Ivar Johansens publisering skjedde over to måneder før finanskomiteen, der Johansen er medlem, enstemmig besluttet at kommunen skulle legge den ut på Internett.

— Denne saken er et eksempel på at Oslo er en av de mest lukkede kommunene i landet. Det er et offentlig dokument, der man må slåss for en helt logisk åpenhet. I utgangspunktet skulle bare de som møtte opp fysisk få utlevert en kopi av rapporten. Da legger man ikke til rette for at folk i byen skal få innsyn i hva som skjer i kommunen og hvordan skattebetalernes penger brukes, sier Johansen.

Les også

 1. Uverdig i Oslo bystyre

 2. Nok en bystyrepolitiker granskes etter Lindeberg-saken

 3. Etterlyser alternative løsninger etter Moxnes-anmeldelsen

 4. Fri Moxnes!

 5. Bjørnar Moxnes (R) anmeldes for brudd på taushetsplikten