NHO vil at staten tvinger Oslo sammen med Akershus, Østfold og Buskerud

Akershus sa nei til en ny storregion fordi Oslo ikke er med. NHO mener Staten bør tvinge Oslo med i «Viken». Bare tanken på det fører Arbeiderpartiet og Høyre sammen.

Fra venstre: Gruppeleder Eirik Lae Solberg og gruppeleder Frode Jacobsen (Ap). De var uenige om mye, men mener Oslo nå sender et sterkt signal til Regjeringen om at de ikke ønsker å bli en del av Viken.

– Vi ønsker ikke en smultring rundt Oslo. Det er meningsløst å lage en region Viken uten Oslo. Oslo har valgt å sette seg selv på sidelinjen. Det er trist, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

Østfold, Buskerud og Akershus var enige om å slå seg sammen til et nytt storfylke ved navn Viken. Men for Akershus del var det et krav at Oslo ville bli med. Derfor vraket fylkestinget avtalen.

– Oslo-regionen er et tett sammenknyttet bo- og arbeidsmarked. Det bør være utgangspunktet for en ny region. Vi er derfor best tjent om en stor region, med Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold, mener Solli i NHO.

Oslo sier klart nei til nytt storfylke

Onsdag vedtok bystyret ikke bare budsjettet, men også å si nei til en sammenslåing med Akershus, Østfold og Buskerud.

Høyre og Arbeiderpartiet gikk sammen under budsjettbehandlingen i bystyret, og la frem et forslag de håper skal legge debatten om Oslo som en del av Viken død en gang for alle.

Hovedargumentet til Oslo er at man ikke trenger nok et forvaltningsnivå. Et bred flertall gikk inn for forslaget.

– Det løser ikke noe problem for noen

– I dag er det slik at Oslo har muligheten til både å bestemme hvor boliger skal bygges og hvor kollektivtrafikken skal gå. Det er veldig fornuftig å se det i sammenheng. Hvis det splittes opp risikerer vi dårligere løsninger, sier Lae Solberg.

– Det løser ikke noe problem for noen, ved at makt og myndighet flyttes ut herfra til et annet organ. Oslo vil få fire folkevalgte nivåer. Bydel, kommune, en kunstig region og Stortinget. Det er ingen andre steder i Norge hvor det er slik, sier Jacobsen.

For å komme i gang med byggingen av Fornebubanen, måtte Oslo kommune etter gjentatte runder opprette en ny etat som skal være byggherre for prosjektet. Det skjedde etter et krav fra Akershus fylke om at de skal eie skinnegangen som går i deres fylke.

– Ville det ikke vært enklere å få gjennom prosjekter som Fornebubanen?

– Jeg tror ikke det. Du ville hatt én stor region, og to kommuner som skulle blitt enige med den store regionen, sier Lae Solberg.

Ville mistet kontroll over videregående skole

Begge peker på at Oslo ville mistet styringen over hele skoleløpet.

– Det vil vi ikke kunne gjøre hvis vi må overlate de videregående skolene til en region som strekker seg fra fjelltraktene i Buskerud til grenseområdene mot Sverige, sier Lae Solberg.

Det utelukkes ikke at Oslo kan slå seg sammen med nabokommuner. Her er de to litt uenige. Solberg og Høyre menes det kan gjøres med tvang, mens Jacobsen og Arbeiderpartiet vil at det skal skje frivillig.

– Utfordringene i Oslo er ikke Oslo-spesifikke, de er større enn Oslo kan løse alene. Regionen er den raskest voksende i Europa. Samferdsel og arealplanlegging er oppgaver som naturlig ligger til en ny region. Derfor må også Oslo bli en del av Viken, sier Solli i NHO.