Oslo

Ekeberg- og Svartdalstunnelen: nattestengt i to år

Tunnelprosjektet i Oslo rusler videre. Tunnelene langs Ring 3 er snart ferdig. Nå står tunnelene mellom Bjørvika og Ryen/Kværner for tur.

Følg skiltene, så skal det gå fint. Selv om tunnelsystemet i Ekeberg skal være delvis nattestengt i to år.
  • Stein Erik Kirkebøen
Nå er det Ekebergtunnelen som står for tur. I løpet av de to neste årene skal tunnelen rustes opp.

Oppgraderingen av Oslos tunneler beveger seg over helgen inn i byens mest kompliserte tunnelsystem. Men aller først en gladmelding fra dypet:

– Ja, mandag 3. juli er det full fart i begge løp i Granfosstunnelen. Da er vi ferdige der. I Tåsentunnelen vil nattarbeidene fortsette, men til jul blir vi ferdige med den delen, sier Hilde Ulvik i Statens vegvesen. Hun er prosjektleder for alle tunneloppgraderingene i Oslo.

80.000 biler i døgnet

Og nå er det Ekebergtunnelen (mellom Bjørvika og Kværner) og Svartdalstunnelen (mellom Kværner og Ryen) som står for tur.

Hilde Ulvik har full kontroll over byens tunneler. Og hun

– Det blir krevende, her kjører det 80.000 biler i døgnet. For å påvirke trafikken minst mulig, har vi bestrebet oss på å gjøre mest mulig av arbeidene på nattetid. Natt for oss er mellom 22 og 6 på hverdagene, og litt lengre i helgene. Fra natt til tirsdag 13. juni må bilistene påregne at det kan være nattestengt. De første par ukene er det ikke sikkert at det skjer hver natt. Det avhenger av entreprenørens behov, sier Hilde Ulvik.

I prinsippet vil tunnelen være nattestengt de neste to årene.

Likevel blir det ikke fullt så ille som det høres ut.

Åpent i én retning

– Nei, de blir ikke helt stengt. I Ekebergtunnelen vil ett løp være åpent hele tiden, trafikken i begge retninger ledes gjennom det. Vi starter med å stenge løpet i retning Lodalen. Svartdalstunnelen er vanskeligere, der kan vi av tekniske grunner ikke ha toveistrafikk i ett løp. Der vil det bli omkjøring om Helsfyr.

– Og ikke nok med det?

– Nei, i noen perioder midt på sommeren skal vi grave oss ned i dypet og vi skal sprenge. Da blir tunnelen stengt i to lengre perioder.

– Dette er ikke enkelt?

– Nei, og det blir aller verst for dem som bor i Lodalen. De må være forberedt på å ta en ekstra runde når de skal hjem.

– Hva er ditt aller beste råd til bilistene?

– Følg skilt. Vi skal bestrebe oss på å skilte alle omkjøringer godt, sier Hilde Ulvik, som allerede har begynt å forberede sommeren 2019.

– Da begynner vi på Vålerengatunnelen.

Slik ser Statens vegvesens sommerplaner for tunnelsystemet i Ekebergskrenten ut.

Les mer om

  1. Statens vegvesen
  2. Oslo
  3. Trafikk