Hvilket av bildene lyver?

Blir høyhusene i Bjørvika så smale og lyse at de knapt sperrer for noen? Eller en massiv barrière som tar utsikten fra tusener på østkanten? Ett av disse bildene lyver.

Slik blir utsikten mot fjorden sett fra bakkeplan på Enerhaugen, ifølge Barcode-arkitektene i DARK. De har laget et bilde med lyse, nesten gjennomsiktige fasader. <p/>...og slik blir utsikten sett fra tredje etasje på Enerhaugen, ifølge arkitekt Arne Sødal og fotograf Morten Krogstad. De mener dette gir det reelle bildet av planene for alle på østkanten som i dag ser et gløtt av fjorden.

Det er utbyggerens egne illustrasjoner av "Barcode-prosjektet" i Bjørvika som har hisset opp folk. Likevel mener motstanderne av prosjektet at illustrasjonene er altfor "snille". Se større versjoner av bildene nederst i saken!

— De viser noen helt lyse, nesten transparente bygninger sett rett bakfra, slik at man ser mellom dem. Det er langt fra sannheten for de aller fleste som bor på baksiden, sier arkitekt Arne Sødal. Sammen med skribent Morten Krogstad har han i tre måneder prøvd å få ut nødvendige data fra prosjektet for å kunne lage alternative illustrasjoner.- De nektet å gi oss filene sine. Vi har måttet bygge opp en helt egen modell, og ble ikke ferdig før høringsfristen gikk ut, beklager de to.

Dårlig informasjon

Men nå mener de å kunne vise hvordan planene i Bjørvika faktisk vil se ut sett fra tredje etasje på Enerhaugen.- Det er omtrent fra den høyden folk i øst vil se byggene fra boligene sine. Vi har lagt inn samme farger som bebyggelsen ellers. Dessuten har vi tatt med planlagt bebyggelse utenfor Barcode, sier Sødal, som beskylder både utbygger og Plan- og bygningsetaten for ikke å ha oppfylt informasjonsplikten sin.Men arkitekten bak Barcode, DARK, holder fast på at de beskriver virkeligheten best.

Mister utsyn uansett

— Vår illustrasjon er laget fra bakkeplan. Går du oppover i etasjene, gir det en dramatisk forskjell, sier Jan Støring i DARK. Han påpeker også at den kommende bebyggelsen i Schweigaards gate ikke er lagt inn i illustrasjonen. - Den vil gjøre at fra gaten vil du uansett ikke kunne se fjorden.Uansett er DARK nå i ferd med å lage flere illustrasjoner som de håper vil øke velviljen mot planene.- Jeg velger å tro at folk blir mer positive når de forstår prosjektet bedre. For eksempel at det høyeste huset blir halvparten så høyt som Plaza. Men Sødal og Krogstad er ikke imponert.- De trodde tydeligvis at dette skulle skli igjennom uten noen krav til dokumentasjon. Nå har vi laget bedre illustrasjoner. Så kan folk dømme selv, sier Krogstad.

Bilde 1: Slik blir utsikten mot fjorden sett fra bakkeplan på Enerhaugen, ifølge Barcode-arkitektene i DARK. De har laget et bilde med lyse, nesten gjennomsiktige fasader. Illustrasjonen fulgte reguleringssaken da den var på høring.
Bilde 2: . . . og slik blir utsikten sett fra tredje etasje på Enerhaugen, ifølge arkitekt Arne Sødal og fotograf Morten Krogstad. De mener dette gir det reelle bildet av planene for alle på østkanten som i dag ser et gløtt av fjorden.