Oslo kommune dømt til å betale 135 mill. ekstra for nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi havnet i retten etter uenighet mellom Oslo kommune og entreprenør NCC. Nå er dommen klar.

Nye Jordal Amfi sto ferdig i 2020 – to år forsinket.

I september 2020 sto Nye Jordal Amfi ferdig. Anlegget er Oslos nye storstue for ishockey og har plass til 5300 sittende publikummere.

Prosjektet var preget av forsinkelser, kostnadsøkninger – og uenigheter mellom byggherre Oslo kommune og entreprenør NCC.

Nå mener Oslo tingrett at Oslo kommune skal betale 135 millioner kroner til NCC som følge av ekstrakostnadene og forsinkelsene. Det går frem av en dom fra 7. juli.

Opprinnelig var kontrakten på ca. 400 mill. kr. NCC saksøkte Oslo kommune for ytterligere 442 mill. kr. Kommunen, på sin side, krevde 12,8 mill. kr. av NCC som følge av forsinkelsene.

Grunnforhold forsinket byggeprosjektet.

Brukte flere arbeidstimer enn planlagt

Egentlig skulle den nye ishockeyarenaen stå ferdig i september 2018. Men prosjektet møtte på flere utfordringer underveis. Byggindustrien omtalte konflikten i 2020.

Kravet fra NCC handler om ekstraarbeid knyttet til forsinkelser i prosjektet. Det forklarte kommunikasjonssjef i NCC, Tor Heimdahl, i et intervju med Dagsavisen i 2020.

Forsinkelsene skyldtes i all hovedsak krevende grunnforhold og problemer knyttet til Hovinbekken. Bekken skulle hentes opp over bakken, men lå annerledes enn de trodde.

– Vi har brukt mange flere arbeidstimer enn planlagt. Men det har også gått mye tid, som binder opp mye ressurser, sa Heimdahl til Dagsavisen.

NCC fikk utvidet fristen med ett år til 1. september 2019, men ble ikke ferdige før sommeren 2020. Uenigheten med kommunen handler i stor grad om de hadde rett til å få forlenget fristen ytterligere ett år.

Saken endte altså i retten. NCC vant ikke frem med hele kravet sitt på 442 millioner kroner, men har ifølge Oslo tingrett krav på 135 millioner kroner, pluss renter.

Ishockeyhallen rommer 5300 sittende publikummere.

Ønsker ikke å kommentere

Partene har fire uker fra 7. juli på å anke dommen.

Aftenposten har vært i kontakt med både Oslo kommune og NCC om den ferske dommen. De svarer begge at de må få tid til å gå gjennom dommen før de kan kommentere den.

Det var det kommunale selskapet Kultur- og idrettsbygg Oslo KF som var byggherre for prosjektet. Kultur- og idrettsbygg er nå en del av nye Oslobygg.