Regnet har høljet ned over Oslo. Men byens innbyggere blir igjen bedt om å spare på vannet.

Regnet i det siste monner ikke. Vannstanden i byens drikkevannskilde er fortsatt for lav.

Maridalsvannet er drikkevann for store deler av Oslos befolkning.

Magasinfyllingen i Maridalsvassdraget er mandag på 70 prosent, mens normalen for denne perioden er 88,5. Til tross for den siste tidens regnvær er den altså fremdeles nesten 20 prosentpoeng under normalt nivå.

Derfor oppfordrer Vann- og avløpsetaten i Oslo fortsatt innbyggerne til å spare på vannet.

Maridalsvassdraget består av 29 vann i Nordmarka. Maridalsvannet er det nederste. Det er de samlede vannmengdene i hele vassdraget som utgjør magasinkapasiteten, melder etaten.

Hvis det blir veldig varmt og tørt i lang tid kan det fortsatt bli nødvendig å innføre strengere tiltak for vannsparing.

– Da opphører all bruk av kommunalt vann til fontener, vanning og sånne ting, og vi går enda litt ned på vannføring i Akerselva, sier Frode Hult, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten.

Særlig lavere vannføring får konsekvenser som man ikke ønsker.

– Det vil gi konsekvenser for fisken og for andre organismer i elven, sier Hult.

Disse tiltakene blir innført hvis fyllingsgraden i magasinene når 59 prosent.

Kan bli kokevarsel

Hvis fyllingsgraden i vannmagasinene synker enda mer, er neste steg å bruke vann fra beredskapsmagasin.

– Da må vi gå ut med kokeanbefalinger, for der er det ikke vann som tilfredsstiller drikkevannskvalitet, sier han.

Selv om sannsynligheten er liten for at vi når dette nivået, gjør Hult det klart at det fortsatt kan skje hvis sommeren blir svært tørr og varm.

Mange sparer

Holt sier at Oslos innbyggere har tatt anbefalingene om å bruke mindre vann alvorlig.

– Folk har vært veldig flinke. Både innbyggerne og næringslivet har vært veldig flinke til å bruke mindre vann, sier han.

Samtidig håper han altså at folk klarer å spare enda litt mer på vannet i tiden fremover.

Tappet magasin

Som Aftenposten tidligere har omtalt, er det to viktige grunner til at vannivået er spesielt lavt i år.

For det første er Gjerdingen, en av dammene som fyller Maridalsvannet, tappet for vann på grunn av rehabilitering. Vanligvis står dammen for en betydelig del av tilførselen til vannet.

Dessuten har det vært en tørr høst, vinter og vår.

Tørre perioder varer gjerne to år. De siste 100 årene har vi hatt fire svært tørre perioder, og den siste var i 1995 og 1996. Denne tørkeperioden var spesielt ille, med magasinfylling helt nede på 30 prosent.

En ny reservevannforsyning er for tiden under bygging.