River Ruseløkka for å bygge «fremtidens skole»

Etter 146 år blir det slutt. Neste år skal Ruseløkka skole rives. Men 2019 skal den gjenoppstå med mange kulturarenaer og kanskje byens luftigste skolehage.

Alt skal vekk, og fremtidens skole skal bygges fra bunnen av på Ruseløkka. Byråd Rina Mariann Hansen, rektor Merete Hansen og byråd Tone Tellvik Dahl gleder seg

I 1871 sto mektige Ruseløkka skole ferdig. Nå er den helt ferdig; byrådet styret har vedtatt at den skal rives og erstattes av en helt ny
skole. Dermed forsvinner et landemerke.

Skal bli «signalskole»

fjor høst var vi påbesøk på Ruseløkka skole. Daværende byråd og byrådsleder fortalte stolt at den gamle og ærverdige skolen skulle pusses opp.

Det skal den likevel ikke, for mellomtiden har det vært regimeskifte.

– Og det nye byrådet vedtok i forrige uke at skolen skal rives og det skal bygges en helt ny skole. Det skal bli en signalskole, en modell for hvordan vi ønsker å bygge fremtidens skoler, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Vi har vurdert rehabilitering opp mot nybygg, og kommet til at det her er best å bygge nytt. Dagens bygningsmasse er utdatert. Skolen har ikke nødvendige arealer til å tilfredsstille dagens romprogram og de tekniske anleggene tilfredsstiller ikke dagens krav til inneklima og luftmengder etc. Skolen tilfredsstiller heller ikke de kravene som i dag stilles til universell utforming. Derfor vil vi rive og bygge nytt. Det er både økonomisk, funksjonelt og miljømessig den beste løsningen. Skolebygningen er ikke vernet, men vi vil ta vare på noen elementer, blant annet muren ut mot Ruseløkkveien, sier Tellevik Dahl.

Ny, tidsmessig skole

Rektor Merete Hansen var fornøyd i fjor, men er kanskje enda mer fornøyd nå?

– Vi har jobbet nesten ett år til med planene, så de er enda mer gjennomarbeidet, svarer hun diplomatisk.

Slik skal den nye skolen plasseres i landskapet, som en vegg mot den trafikkerte Løkkeveien

– Det blir veldig fint å få alle de spesialrommene som ikke var aktuelle i 1871, som eget musikkrom. En av mange fordeler er at vi vil få et mye bedre, skjermet uteområde mellom den nye bygningen og den tidligere ingeniørskolen som Undervisningsbygg leier og som kan bli en del av nye Ruseløkka skole, i tillegg til uteområder på taket, sier Hansen - som ikke bare blir sjef for en flunkende ny skole.

– Nei, her skal vi bygge fremtidens skole. Dette skal bli en kulturarena som skal pulsere av liv også utenfor skoletiden. Vi skal blant annet bygge videre på elitesatsingen i dans som allerede holder til på skolen. Det blir dansesal, to gymsaler og et allrom som alle er egnet for forskjellige former for kulturaktiviteter, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– To gymsaler i stedet for idrettshall?

– Idrettshall er jo blitt det vanlige, men akkurat her satser vi på gymsaler.Litt på grunn av plassituasjonen, mye fordi det mangler kulturarenaer i denne delen av byen. For å sette det på spissen, så legger vi akkurat her bedre til rette for ballett enn for håndball, sier Hansen.

Mot slutten av 2019 kan rektor Mariann Hansen flytte inn i en splitter nye skole. Byrådene Rina Mariann Hansen (til v.) og Tone Tellevik Dahl gleder seg med henne.

– Og så får vi et bygg som er ressurs- og miljøvennlig enn den gamle skolen, sier Tellevik Dahl. Hun ser ikke bort fra at toppen av kransekaken kan bli byens luftigste skolehage.

River neste år

Byggingen av den nye skolen kan starte høsten 2017 og skolen kan stå ferdig høsten 2019. I mellom tiden flytter det meste av Ruseløkka skole inn i den gamle ingeniørskolen.

Skolen er ennå ikke ferdig prosjektert, det betyr at alle detaljer ikke er på plass. Prislappen er heller ikke ferdigskrevet. I perioden frem til 2019 har byrådet lagt inn 8,2 mrd til investering i nybygg og rehabilitering av skolebygg. Ruseløkka er ett av prosjektene i denne gruppen.