Oslo

Trosser fakkeltog og protester, kvitter seg med barnehager

Ved juletider skal private overta driften av ti oslobarnehager.

Anniken Hauglie (H) sier at engasjementet gjør inntrykk, men banker likevel gjennom det omstridte barnehagesalget.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Foreldre har engasjert seg voldsomt for å stanse det de mener er et uansvarlig forsøksprosjekt.

Saken startet allerede høsten 2012. Da fikk Frp, i budsjettforhandlinger med byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF, gjennomslag for å selge ti og konkurranseutsette syv barnehager.

Men bråket startet ikke før i desember i fjor, da byrådet gjorde det klart hvilke barnehager de vil bli kvitt.

— Viktig sak for Frp

Torsdag formiddag vedtar byrådet salg av disse ti barnehagene: Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken og Sørhellinga i Alna bydel, Asperud, Hauketo og Vestskrenten i Søndre Nordstrand bydel og Holmen, Midtstuen og Rønningen i Vestre Aker bydel.

Det er kommet inn en rekke protester fra både foreldreråd, samarbeidsutvalg, enkeltforeldre og ansatte. Alle er negative til salg, men byråd Anniken Hauglie (H) kan ikke se at det er kommet inn momenter som gir grunnlag for å stanse prosessen.

- Hva skulle til for at du skulle skifte mening?

— Det er vanskelig å si konkret hva det skulle være. Det vi ser, er at det som er kommet inn i stor grad er problemstillinger og synspunkter vi har tatt høyde for og som er kommet frem i tidligere runder. Det er ingen nye momenter vi ikke hadde tenkt på.

- Betyr det at protestene ikke betyr noe?

— Det gjør inntrykk med et sånt engasjement, det ville vært rart om det ikke gjorde det. Men det er et engasjement vi var sikre på at ville komme og forutså den dagen vedtaket ble fattet. Engasjementet har også gjort at vi har vært veldig bevisste på at prosessen skal være korrekt. Det har også skjerpet vår bevissthet og fokus på det som er det viktigste, kvaliteten på tilbudet til barna.

- Det står i et innlegg i Dagsavisen og Dagbladet at du bør gå av på grunn av dette. Hva sier du til det?

— Det kommenterer jeg ikke.

- Hvis du hadde hatt mulighet til å spole tilbake til budsjettforhandlingene, og vært Carl I. Hagen høsten 2012, hadde du da droppet forslaget?

— Dette var en viktig sak for Frp, som man gikk med på, og som byrådet skal gjennomføre med meg som fagbyråd. Det er min oppgave å gjennomføre vedtaket i tråd med flertallets intensjon og målsetting. Og det blir bra, det er jeg helt sikker på.

Overtar rundt juletider

Planen er at barnehagene legges ut for salg i løpet av juni og at nye eiere tar over mellom november og januar 2015.

Konkurranseutsettingen endte med at Norlandia overtar driften av Bjørnåsen, Frydenlund og Ospa fra 1. august i år.

Konkurransen om drift av Rønningen og Grindbakken ble avvist og det kom ikke inn bud på Smedbakken og Asperud. Grindbakken kan ikke selges fordi barnehagen holder til i et skolebygg og ikke kan skilles ut som en egen enhet. De tre andre legges nå ut for salg i stedet.

Les også

  1. Her er barnehagene byrådet vil selge

  2. Vi ble aldri spurt

  3. Dropper konkurranseutsetting av fire barnehager