Oslo

Naboer på Bygdøy ser rødt, mener utbygging av sykkelvei ødelegger Kongsgårdalléen

Naboene vil legge til rette for syklister, men mener at Bygdøy og Kongsgårdalléen blir ødelagt av sykkelveiutbyggingen kommunen har vedtatt.

Aksjonsgruppen har over 300 medlemmer og jobber aktivt med å få stoppet utbyggingen av Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien. Her aksjonerer en del av gruppen på Bygdøy tirsdag kveld.
  • Thea Roll Rakeng
  • Wasim K. Riaz

I 2015 lovet Byrådet 60 kilometer med ny sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av fire år.

En av de planlagte strekningene er på Bygdøy, og om noen få uker begynner oppgraderingen av Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien. Det skal hugges ned trær langs alléen opp til Bygdøy Kongsgård til fordel for et tre meter bred sykkelvei og to meter bredt fortau.

Les også

Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

Sykkelveien med fortau skal gå fra Frognerkilen til Folkemuseet, og strekningen blir på omtrent 1,6 kilometer. Det vil ta rundt to år før veien står ferdig.

Dette får naboene til å se rødt. De har derfor gått sammen og dannet en aksjonsgruppe som har mellom 300 og 400 medlemmer i skrivende stund.

Ifølge prosjektleder Åse Rasmussen i Bymiljøetaten skal i overkant av 100 trær bli hugget ned i forbindelse med sykkelveiutbyggingen.

To av initiativtakerne bak aksjonsgruppen er Ingid Torp og Anne Bull. De mener at bestemmelsene rundt sykkelstien har gått under radaren for de fleste.

– Undøvendig inngrep

– Alle tenker veldig positivt når man hører «sykkelvei», men at det var dette som var sykkelveien var det ingen som klarte å se for seg, sier Torp.

Aksjonsgruppen legger vekt på at de ønsker å legge til rette for syklister, men synes det er sjokkerende at de skal gå utover det frodige landskapet og den vel bevarte alléen som møter deg når du kommer til øya.

Les også

Dette er planene for ny sykkelvei på Bygdøy

– Vi er utrolig takknemlige overfor Statsbygg som har utviklet fantastiske områder her de siste årene. Forskjellen er at det har blitt gjort med følsomhet og ydmykhet for hva stedet er. Dette er gull. Det er ikke bare vi som bor her sitt gull, men alles gull, sier Torp.

– Det er dimensjonene av dette som gjør oss så provoserte. Det de nå skal gjøre er et irriversibelt inngrep i et sårbart miljø som egentlig er fredet. At det har blitt gitt dispensasjoner til å lage et så dramatisk og unødvendig inngrep sjokkerer oss. Spesielt når det ikke er nødvendig, sier Bull.

Aksjonsgruppen har laget egne skilter som er satt opp for å guide syklister til andre veier.

Mangler skilting

Bull sikter til sykkelveier rundt om på øya som hun mener heller kan bli forbedret med asfalt, skilter og lys. Aksjonsgruppen har derfor laget egne skilter som er satt opp for å guide syklister til andre veier.

– Det har ikke vært skilter som møter folk når de kommer og forteller hvordan de skal komme seg utover på Øya på best mulig måte. Å lage trygge sykkelveier som binder de veiene vi allerede har sammen er en mye bedre løsning, sier Torp.

Aksjonsgruppen har tegnet opp et kart som viser eksisterende sykkelstier i rødt. Den gule streken viser området Bymiljøetaten skal bygge en ny sykkelvei.

– Skremmende moderne

Fjerdeklassingene Aleksandra Eckhoff Eliassen (9) og Christiane Torp (9) synes det er synd at trærne opp til Kongsgården skal hugges ned.

– Det kommer ikke til å se ut som Bygdøy lenger uten trærne. En verden uten trær er jo ikke noe. Dessuten trenger vi trærne for at luften skal være ren, sier Eliassen.

– Det bildet av hvordan det skal se ut her er skremmende moderne. Vi vil jo ha trærne her. Spesielt de små som nettopp har vokst ut. Det vil ta lang tid for de nye trærne å vokse ut, og det synes jeg er trist, sier Torp.

Niåringene Christiane Torp (t.v) og Aleksandra Eckhoff Eliassen tror det vil ta lang tid før de nye trærne som skal plantes vokser ut. – Det kommer ikke til å se ut som Bygøy lenger uten trærne, sier Eliassen.
Les også

Ny sykkelvei tok seks år å få på plass - og kostet 43.000 kroner meteren

Skal få flere til å velge sykkel

Prosjektleder Åse Rasmussen i Bymiljøetaten sier at grunneiere og berørte myndigheter som Riksantikvaren har deltatt i en prosjektgruppe som har hatt jevnlige møter i prosjekteringsperioden.

– Prosjektgruppen har deltatt tett i detaljutforming av prosjektet. Det har ikke vært dialog med beboere. Sykkelveien går ikke gjennom boligområder, men vil være til nytte for alle som bor på Bygdøy i tillegg til alle som skal til Bygdøy av ulike årsaker, sier Rasmussen.

Hun presiserer at saken har vært ute på høring og vedtatt etter det. Sykkelveien som bygges får belysning, blir driftet hele året og godt dekke.

– Å bygge et tett og sammenhengende sykkelveinett er et av de viktigste tiltakene i Oslos sykkelstrategi. Oppgraderingen av veien er del av Oslo kommunes satsing for å få flere til å velge sykkel som transportmiddel. Vi må bygge attraktive og trygge løsninger hvis flere skal sykle i byen.

– Hvorfor er sykkelveien så bred?

– Sykkelveien er 3 meter (1,5 meter for hver kjøreretning). Fortauet blir 2 meter bredt. På størstedelen av strekningen blir det kun fortau langs sykkelvei, ikke på motsatt side av kjøreveien. Bredden på sykkelvei og fortau kan ikke reduseres uten at det går utover attraktiviteten på anlegget.

Arbeidet med den nye sykkelveien starter i begynnelsen av september.
Les også

Dette er Oslos nye sykkelveier

– Fysisk umulig uten å hugge trær

Naboene sier at 130 trær skal felles. Ifølge Rasmussen skal i overkant av 100 felles. 11 av disse er del av Kongsgårdalleen.

– Trærne som felles står tett på eksiterende vei, i det arealet som blir sykkelvei med fortau. Det er fysisk umulig å gjennomføre prosjektet uten å felle trærne, sier Rasmussen og utdyper:

– Trærne i alléen og trerekken langs driftsbygningene til Kongsgården blir erstattet med nye trær. Da området er fredet som kulturmiljø, er det ønskelig å bevare det som et åpent kulturlandskap, og det var hovedgrunnen til at det ble besluttet å ikke erstatte trær som står langs dyrket mark. Det antas at mange av disse trærne er selvsådde, altså ikke er blitt plantet, sier Rasmussen.

Ved å felle eksisterende trær og plante nye i forbindelse med sykkelveiprosjektet får de trærne gode vekstforhold. Eksisterende trær har svært dårlige vekstforhold, mener Rasmussen.

– Det vil blant annet blir anlagt rotvennlig forstekningslag mellom veien og sykkelveien. Slik får vi en allé som både er fullstendig ved at det plantes trær på alle punkter hvor det var plantet trær i den opprinnelige Kongsgårdsalléen, og som består av friske trær. Dette vil være til glede for mange generasjoner Osloboere fremover.

Jobben starter trolig i løpet av september. Kostnadsramme på prosjektet er omtrent 60 millioner kroner. Vann- og Avløpsetaten dekker oppgradering av vannledning som gjennomføres samtidig, de har en egen kostnadsramme for sin del av prosjektet.

Bildet viser hvordan sykkelstien og fortauet vil se ut oppover Dronning Blancas vei etter utbyggingen.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken ble en manipulert versjon av denne illustrasjonen lagt til. Den ga et feilaktig inntrykk av Oslos kommunes planer.

Les også

  1. Økt sponsing av sykkelveier skal bidra til flere arbeidsplasser

  2. Dronning Eufemias gate: Vil legge sykkelveien opp på fortauet

  3. Oslos nye sykkelplan: 260 kilometer sykkelvei innen 2025

Les mer om

  1. Bymiljøetaten
  2. Kongsgård
  3. Sykkel