Oslo KrF krever at Regjeringen hindrer fjerning av kontantstøtte

– Det føles som et angrep på oss i bydelen, sier lederen for Østensjø KrF til forslaget om å fjerne kontantstøtten i utvalgte Oslo-bydeler.

Føler seg angrepet: – Byrådet mener at vi i Østensjø er dårligere til å ta valg for barna våre, sier Elisabeth Løland (KrF) (t.h.). Hun og hennes mann hadde planlagt å benytte seg av kontantstøtten neste år.

Onsdag formiddag avslørte byrådsleder Raymond Johansen at byrådet vil etablere en prøveordning der kontantstøtten fjernes i noen utvalgte Oslo-bydeler.

Det får Oddbjørg Minos, fungerende gruppeleder for Oslo KrF, til å reagere kraftig.

– Denne typen forskjellsbehandling av folk er vi motstandere av. Sårbare grupper som ikke har vært i arbeid før de får barn er avhengige av kontantstøtten, sier gruppelederen til Aftenposten.

Minos varsler at KrF vil gjøre motstand mot Johansens forslag. Byrådslederens forslag må godkjennes av regjeringen før det kan gjennomføres.

– Departementet bør absolutt stoppe forslaget, sier Minos.

Elisabeth Løland, leder for Østensjø KrF, forteller at Johansens forslag rammer familien hennes.

– Føles som et angrep på oss i bydelen

Østensjø, Sagene og Søndre Nordstrand ble trukket frem som aktuelle kandidater til prøveordningen av byrådslederen.

Lederen for KrFs lokallag på Østensjø, Elisabeth Løland, forteller at byrådets forslag rammer henne personlig. Hun og hennes mann hadde planlagt å benytte seg av kontantstøtten neste år.

– Det føles som et angrep på oss her i bydelen, at byrådet mener at vi i Østensjø er dårligere til å ta valg for barna våre, sier Løland.

– Det føles også veldig urettferdig for oss som bor her at noen få bydeler skal fratas en ordning som resten av landet har tilgang til.

Oddbjørg Minos (t.v.) og Elisabeth Løland i KrF reagerer kraftig på byrådsleder Raymond Johansens forslag om å fjerne kontantstøtten i deler av Oslo.

Loven må endres for å gjennomføre byrådets forslag

Det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) som skal vurdere initiativet fra Oslo. Han vil ifølge NTB ikke kommentere saken før søknaden er behandlet.

Men barne- og likestillingsminister Solveig Horne skriver i en e-post til Aftenposten at det må lovendringer til for å gjennomføre Johansens forslag.

– Dagens kontantstøttelov åpner ikke for å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven, så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, skriver Horne.

– Det er for tidlig å si hvordan regjeringen vil vurdere en slik søknad, for vi har ikke mottatt søknaden fra Oslo kommune ennå.

– Kontantstøtten gir barnefamiliene frihet til å velge den omsorgsløsningen de mener er best for sitt barn, mener Barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

– Kontantstøtten fungerer som en fattigdomsfelle

Guri Melby, gruppeleder i Oslo Venstre, skriver i en e-post til Aftenposten at mottagerne av kontantstøtte stort sett er kvinner som burde forsøke å komme seg inn på arbeidsmarkedet, men som i dag ikke har incentiver til å gjøre det.

– Jeg er veldig positiv til at byrådet nå foreslår dette og innser at kontantstøtten i mange tilfeller fungerer som en fattigdomsfelle, som særlig rammer kvinner med minoritetsbakgrunn, skriver Venstres gruppeleder i Oslo.

Melby insisterer på at en tilbud som erstatter kontantstøtten «må inneholde gratis barnehage som tiltak.»

– I Oslo starter svært mange barn på skolen uten å kunne norsk godt nok til å følge ordinær undervisning. Slik kan vi ikke ha det.

Guri Melby (V) mener kontantstøtten er «en fattigdomsfelle» som særlig rammer minoritetskvinner.

Mener støtten hemmer integrering

Oslo FrP stiller seg også bak Johansens forslag, ifølge leder Mazyar Keshvari.

– Vi støtter forslaget til byrådsleder Raymond Johansen om en forsøksordning med fjerning av kontantstøtte i enkelte bydeler.

Keshvari vil se nærmere på det konkrete forslaget, men er umiddelbart positiv til å erstatte støtten med et annet tilbud.

– Men tanke på kunnskapen og erfaringene vi har med kontantstøtten, og hvordan det spesielt hemmer integrering, så er det nødvendig med både debatt og konkrete tiltak for å finne bedre ordninger.