Slik sikret byrådet seg støtte fra Carl I. Hagen (Frp) i siste sekund

Avtalen om neste års Oslo-budsjett innebærer mer til eldre og idrett, samt full stans i den kommunale barnehageutbyggingen.

Fra venstre: Byrådsleder Stian Berger Røsland (H), Torill Berge Flatabø (V), gruppeleder Erik Lunde (KrF) og gruppeleder Carl I. Hagen (Frp) diskuterer, like før det ble kjent at byrådet og Fremskrittspartiet var enige om et budsjettforslag.

Les hele avtalen mellom byrådspartiene og Frp (PDF)

Situasjonen var fullstendig uavklart da bystyrets budsjettmøte ble satt kl. 10 torsdag.

Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF hadde i forkant ikke klart å skaffe flertall for neste års Oslo-budsjett, men håpet å komme til enighet med Carl I. Hagen og Frp i løpet av møtet.

Og det gjorde de — helt på tampen. I halv fire-tiden varslet Øystein Sundelin (H) fra bystyrets talerstol at de borgerlige partiene var blitt enige om et helhetlig budsjettforslag.

Likevel er det ikke de aller største summene som flyttes på. Frp har fått gjennom budsjettøkninger på tilsammen 175 millioner kroner.

Til sammenlikning: det totale budsjettet for neste år er på over 60 milliarder kroner. Og det blir fortsatt store kutt i skole og i overføringene til bydelene.

- Vi bidrar på en ansvarlig måte

Carl I. Hagen er spesielt tilfreds med at de styrker breddeidretten, styrker eldreomsorgen, redder støtten til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak. Han trekker også frem at et anti-radikaliseringsprogram skal settes i gang.

hagen_rosland_hvisker-CGfL6YIr8T.jpg

— Vi er veldig glad for at vi bidrar på en ansvarlig måte for at vi får et budsjett, sier Hagen. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) beskriver avtalen slik:

— Det er et betydelig løft knyttet til idrett, til omsorg, og det er også flere viktige grep som gjøres med integrering. Vi har strukket oss langt for å komme Frp i møte slik at vi har mulighet til å få vedtatt et budsjett som gir en god og solid styring av byen.

Se intervjuet med byrådslederen:

Hva inneholder avtalen?

Det er lagt inn mer penger til eldre og idrett.

Blant annet:

 • Hjemmetjenesten — 40 millioner kroner.
 • Sikre at flere får plass på sykehjemmene - 40 mill.
 • Styrke bemanningen på sykehjemmene - 10 mill.
 • Manglerud bad - 15 mill.
 • Åsland skytebane - 32 mill.
 • Voldsløkka landhockey - 15 milll.
 • Kunstgressanlegg på Røa, Årvoll, Grei, Bøler og Jesperud - 30 mill.

Ingen nye kommunale barnehager

I tillegg har Frp fått gjennomslag for et titalls såkalte verbalforslag, altså tekstforslag det ikke følger penger med.

Blant annet:

 • Det skal ikke bygges nye kommunale barnehager. Behovet skal dekkes av private.
 • Foreldre som motarbeider at barna deres lærer norsk, skal risikere å miste økonomiske støtteordninger.
 • Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer på helsestasjon eller i barnehagene.
  I tillegg er det lagt inn salg av flere eiendommer og full stans i opprustningen av Olav Vs gate. Den generelle støtten til mange av kommunens etater kuttes også.

Kritisk til kaotisk budsjettbehandling

Da bystyret ble satt kl. 10, tok varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) ordet. Hun rettet sterk kritikk mot byrådspartiene og mener de la opp til en uoversiktelig og udemokratisk budsjettbehandling.

Libe Rieber-Mohn

— Det er meningsløst for bystyret å sette i gang med en budsjettdebatt uten å vite hva vi skal debattere, og uten å vite om det kommer nye forslag det ville vært naturlig å debattere og fokusere på, sa hun.

Rieber-Mohn poengterte at bystyret stod overfor et møte de ikke ante utfallet av.

— Vi opplever det som uansvarlig fra byrådspartiene side å håndtere budsjettbehandlingen slik det nå legges opp til. Det bekymringsfulle er at dette utvanner hele det parlamentariske styringssystemet.Etter at avtalen var på plass sa Rieber-Mohn dette om prosessen:

— Det hadde vært like meningsfylt å være hjemme og bakt pepperkaker, enn å debattere noe som ikke er reellt.

Da hadde bystyret debattert budsjettet i mer enn seks timer, uten at man kjente innholdet i avtalen som til slutt ble inngått mellom byrådspartiene og Frp.

Byrådsleder Stian Berger Røsland erkjenner at han hadde ønsket seg en enighet tidligere, men viser til at det ikke var mye nytt som til sist ble lagt frem, og at alle forslagene skulle være kjent for bystyret fra før.

Både Røsland og Carl I. Hagen innrømmer at det endelige forliket er ganske likt det Frps gruppe sa nei til tirsdag kveld. Hagen mener likevel at denne løsningen er et langt bedre alternativ enn hva som hadde vært mulig å få til sammen med opposisjonspartiene til venstre.

Se intervjuet med Carl I. Hagen:

Mener Frp lager sirkus

Opposisjonen reagerte kraftig da det ble kjent at byrådet og Frp var kommet frem til en avtale. Særlig reagerte de på at Aftenposten og flere andre medier fikk tilgang til budsjettavtalen før opposisjonen.

Harald Nissen

Harald Nissen i Miljøpartiet de Grønne mener Frp får for mye makt.— I år igjen har bystyremøtet blitt et sirkus på Carl I. Hagens premisser. Det er bekymringsfullt. De er tross alt bare fire personer. Jeg ønsker meg mer ryddighet fra Frp. Det er ikke bra for oss som politikere å skulle behandle så mange tall helt på slutten. Dette burde de ha landet før, sier han.

Aller mest reagerer han på det økte låneopptaket som budsjettforliket innebærer.

— Det synes jeg burde vært diskutert mer, men det er såkalt «kjedelig politikk.» Oslo ligner mer og mer på resten av Kommune-Norge ved at man har stadig større problemer med å betjene det økte låneopptaket. Byråden har vært vanskelig å få på banen, sier Nissen.

— Det er også bekymringsfullt at vi ikke legger inn nok penger til å sikre kvaliteten på de grønne byrommene i Oslo. Vi trenger også mer for å gjøre de nødvendige eksproprieringene og bygge de nødvendige sykkelveiene, sier han videre.

Mener barn og unge er glemt

Bjørnar Moxnes i Rødt savner mer penger til barn og unge.

Bjørnar Moxnes

— De borgerlige kutter i velferden. Også vet vi at det ikke settes inn vikarer ved sykdom i barnehagene. Mange barn og unge får ikke tid hos helsesøster for å snakke om problemene sine, fordi det ikke er nok av dem på skolene våre. Det kuttes også i forebyggende arbeid for ungdom i byen vår, sier Moxnes.- Det blir ikke løst i budsjettet. Tvert imot blir det nok et år hvor bydelene må stramme inn, og da vil det gå ut over tilbudene til barn og unge som ikke er lovpålagt, sier han.

Marianne Borgen (SV) håper de får snudd utviklingen ved valget neste år. Frem til det eventuelt skjer, mener hun det blir trist.

— Dette blir et trist budsjett, særlig for bydelene i Oslo. Jeg merker meg at det Frp har fått til sammen med byrådspartiene, er å få 80-90 millioner kroner som primært skal gå til å styrke eldreomsorgen. De gir også noe mer penger til sykehjemsetaten, mer penger til vei og litt mer til idretten, sier Borgen.

— Det er et borgerlig byråd, og det er blitt et borgerlig budsjett. Det rammer mange velferdstjenester rundt om i bydelene. Dette kommer til å bli en tøffere by å leve i, i årene som kommer, hvis ikke vi får snudd dette høsten 2015, sier hun.

Bekymret over låneopptak

Også Arbeiderpartiet uttrykker bekymring over låneopptaket i årets budsjett.

— Det er noen gode forslag som kommer til å bli vedtatt, også forslag som vi har stemt for frem til nå. Men min hovedbekymring er at byrådet og Frp gjør opp budsjettet ved å ta opp store låneopptak. Det må de ikke selv stå til ansvar for, det er det et nytt byråd som vil måtte betale ned på, sier Rina Mariann Hansen (Ap).

— Det at de borgerlige partiene i byråd og Frp har forhandlet hele dagen under bystyrets møte helt til vi faktisk skal stemme, viser at den parlamentariske situasjonen i Oslo er like kaotisk som på Stortinget. Det er helt uforutsigbart hva som får flertall, sier hun.