Syklister i Oslo velger omveier

– Dette viser at vi må få på plass sammenhengende sykkelveinett, mener Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen.

Syklister sykler lengre enn de strengt tatt må. Ruten de velger har en høyere andel tilrettelagt infrastruktur enn både det alternativet som er kortest og det som er raskest i tid.
  • Astrid Løken

Syklister i Oslo-området sykler i gjennomsnitt 21 prosent omvei i forhold til korteste rute. De velger altså ruter med høyere andel tilrettelegging for syklister, som sykkelveier og sykkelfelt – selv om den er lengre enn korteste og raskeste rute.

Dette kommer frem i en rapport som Transportøkonomisk Institutt (TØI) har laget. GPS-målinger viser også at omveien syklistene tar, ofte innebærer færre høydemeter enn raskeste rute. Det er stor variasjon i hvor lange omveier syklistene velger.

– Betydningen av tilrettelagt infrastruktur er viktigere når man sykler langt enn når man sykler kort, sier Nina Hulleberg, forsker ved TØI.

Velger raskere, tryggere og roligere veier

Undersøkelsen er gjort fordi blant andre Statens vegvesen de siste årene har arbeidet stadig mer med sykling som transportmiddel. Kunnskapen skal blant annet brukes til å beregne nytten av å bedre forholdene for syklister.

Målingene sier ingenting om hvorfor syklister velger den veien de gjør. Men Hulleberg har noen antagelser.

– Det kan være kryss man velger å unngå fordi det finnes bedre veier rett ved siden av. Eller man velger omveier fordi de er raskere, tryggere, mer komfortable, roligere og mindre trafikkerte, sier Hulleberg.

God infrastruktur er viktig for syklister, spesielt når man skal sykle langt, ifølge fersk forskning fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

– Har du et eksempel?

– Kommer du fra Groruddalen velger du kanskje Trondheimsveien, som har god tilrettelegging. Det er kortere å sykle langs for eksempel Østre Aker vei eller gjennom boligstrøk som Risløkka, men der må du sykle mer på fortau og langs strekninger som ikke er tilrettelagt for syklister, sier Hulleberg.

Statens vegvesen: – Vi har fortsatt en vei å gå

Ifølge Tanja Loftsgarden, sjefingeniør i Statens vegvesen, samsvarer funnene til TØI med tidligere undersøkelser.

Denne forskningen viser at syklister ønsker å sykle på tilrettelagt infrastruktur istedenfor i veibanen. Selv om det ikke er grunnlag for å si om «21 prosent omvei i forhold til korteste rute» er mye eller lite, viser funnene at vi må få på plass sammenhengende sykkelveinett i og gjennom byene, slik at man kan sykle dit man skal på en effektiv måte, sier Loftsgarden.

Hun presiserer det er blitt tilrettelagt mye for sykkel i Oslo siden TØI innhentet tallene i 2016.

– Forholdene er trolig bedre i dag, men vi har fortsatt en vei å gå. Noen steder må man kanskje sykle en omvei. Det er ikke mulig å legge til rette overalt, men det bør ikke bli for lang omvei som gir mye lengre reisetid, sier Loftsgarden.

Hun påpeker at de som allerede sykler kanskje er mer opptatt av reisetid, mens de som ikke tør å sykle i dag, kan være mer opptatt av trygghet.

– Å sykle for eksempel langs Alnaelva kan være mer attraktivt enn å sykle langs en stor innfartsåre som riksvei 4. Det viktigste er gode, sammenhengende sykkelveier, slik at man slipper å sykle litt på sykkelvei og litt i veibanen, sier Loftsgarden.

Syklister trives best når det er tilrettelagt for syklister. Dette bildet er fra Griniveien, på grensen mellom Bærum og Oslo, tatt i 2016. Nå jobbes det med å bygge sykkelvei langs denne strekningen.

Sjøutsikt og få kryss trekker opp

Rådgiver May Andrine Gran i Oslo kommunes Sykkelprosjekt mener tilgang på grønne omgivelser, få bakker og få kryss er blant årsakene til at folk sykler lengre enn de egentlig må.

– Dette kommer veldig godt frem når man for eksempel ser på Rådhusgata og Akershusstranda. Førstnevnte er kortest, men har mange lyskryss og bakker. Dermed blir det mange stopp underveis. Rundt Akershusstranda er det flatt, fin sjøutsikt, få kryss og lite trafikk. Det er verdt en omvei, sier Gran.

Ruter uten unødvendige stoppunkter, som for eksempel lyskryss, trekker til seg syklister. Dette bildet er fra traseen langs E18 ved Frognerstranda.

Fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes landsforening (SLF) tror folk sykler lengre enn de må fordi de ønsker det, fordi ruten er finere, eller fordi det er for mange kryss og mye trafikk på korteste rute.

– Også manglende sammenhengende sykkelveier kan være en årsak til at syklister velger bort korteste rute, sier Larsen.