Oslo

Oslos ordfører og byrådsleder får 40.000 kr i lønnsøkning

SVs ordfører og Aps byrådsleder har økt lønnen med 100.000 kroner siden de vant valget.

Aps byrådsleder Raymond Johansen og SV-ordfører Marianne Borgen får 40.000 mer i lønn siden i fjor.

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist
  • I første versjon av denne saken, fremsto det som at forretningsutvalget i Oslo nå hadde stemt over lønnsøkningen til politikerne. Det er imidlertid allerede vedtatt at satsene økes i takt med Stortingets satser; og det var en justering i tråd med dette det ble orientering om under forretningsutvalgets møte.

Ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen får 90 prosent av statsminister Erna Solbergs (H) lønn. Bare siden i fjor har de to Oslo-toppene fått 40.000 kroner hver i lønnsøkning, skriver avisen Vårt Oslo.

Oslo bystyres forretningsutvalg møttes sist mandag for første gang på to måneder. Forretningsutvalget ledes av ordføreren og er bystyrets svar på Stortingets presidentskap.

På dagsordenen sto punktet:

«Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune – nye satser pr. 1.5.2018».

Alle de åtte bystyrepartienes fremste representanter møttes i forretningsutvalget. I dokumentene det skulle orienteres om, sto det beskrevet hvordan Stortinget i mai vedtok å øke lønnen for de folkevalgte i nasjonalforsamlingen og for regjeringens medlemmer.

Det er dette Oslo bystyre bruker som rettesnor for sin egen lønn og godtgjøring.

Rødgrønne byråder får også lønnsøkning

Byrådsleder Raymond Johansen og SV-ordfører Marianne Borgen får dermed et lønnshopp på rundt 40.000, som vil gi dem 1.365.016 kroner i årslønn med tilbakevirkende kraft fra 1. mai i år.

Da Ap/SV/MDG-byrådet med Raymond Johansen i spissen tiltrådte etter valgseieren i 2015, var ordfører- og byrådslederlønnen på 1.264.00 kroner. Med den siste lønnsøkningen innebærer dette at Aps byrådsleder og SVs ordfører hver har hatt en lønnsøkning på om lag 100.000 kroner siden de tiltrådte for litt under tre år siden.

Det rødgrønne byrådets medlemmer vil også få en solid lønnsøkning. Hver og en øker lønnen til det som er 90 prosent av en statsrådslønn i 2018. Det betyr at de ulike byrådene fra SV, Miljøpartiet og Arbeiderpartiet fra mai i 2018 tjener 1.228.514 kroner årlig.

Eivor Evenrud fra Rødt sier at partiet hvert budsjettforslag forsøker å få opphevet lønnsvedtaket fra 2000. Men at støtten fra de andre partiene er minimal. Foto: Olav Olsen

Rødt vil ha ordningen opphevet

I forretningsutvalget mandag ble det orientert om lønnsøkningen til de folkevalgte. Rødts gruppeleder Eivor Evenrud forsikrer at partiet ikke er for økningen. Og at det i behandling av Oslobudsjettet før jul vil ligge et forslag fra partiet om en reduksjon, og ikke en økning, av de folkevalgtes lønn i Oslo.

– Hvert eneste budsjett foreslår vi å oppheve lønnsvedtaket fra 2000, sier Evenrud.

SV og KrF: Ukomfortable med lønnsnivået

Også SVs rådgiver Jens Aas Hansen sier til avisen at de er skeptiske til lønnsøkningen, og vil vurdere om partiet skal fremme et alternativt lønnsforslag. KrF sier fredag ettermiddag at partiet også ønsker å se på politikerlønningene i Oslo.

Oslo bystyre har 12 heltidspolitikere inkludert Aps varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Disse får også et solid lønnshopp, og ender på en årslønn på 870.381 kroner.

På toppen av dette får varaordfører Gunaratnam en ekstra godtgjørelse på 68.251 kroner. Dermed ender Arbeiderpartiets varaordfører med en samlet årslønn på nær 940.000 kroner.

Les mer om

  1. Lønn
  2. Bystyret
  3. Oslopolitikken
  4. Raymond Johansen