Oslo

- Tunnel viktigere enn energibrønner

Her er det en ny energibrønn til 5 millioner kroner. Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor i tunnel rett ved skolen.
Her kan du se oversikt over hele strekningen hvor det er planlagt ny jernbanelinje fra Oslo til Ski. Spesielt i Ekebergåsen er det vanskelige grunnforhold, med blant annet oljelager, diverse anlegg, vann- og avsløpsledninger og en elv.

Energibrønner på strekningen Oslo-Ski går en usikker fremtid i møte.

  • May Andrine Gran

I august i fjor ble det jobbet på spreng for å bygge ferdig energibrønnerpå Bekkelaget skole. Det kostet 5 millioner kroner å få prosjektet ferdig. Brønnen (varmepumpen) er i dag hovedenergikilden for skolen. I likhet med et ukjent antall andre privatpersoner har de tenkt miljø og fremtidsrettet, boret seg 200 meter ned i grunnen og hentet opp miljøvennlig varme. Men allerede om få år kan energibrønnen bli fjernet.Jernbaneverket planlegger at det nye jernbanespor fra Oslo til Ski skal gå i tunnel rett ved skolen.

Borrer som de vil

Siden boring i grunnen ikke er søknadspliktig, er det ingen offentlig instans som har full oversikt over hvor hullene går i bakken. Det er problematisk, spesielt i Oslo, hvor det er et økende behov for å legge ny infrastruktur under bakken.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kart over registrerte energibrønner i Norge. Men kartet er ikke oppdatert, fordi det tar ca. ni måneder fra brønnen er ferdig til den er synlig i kartet.

Kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg KF, Marit Thorsen, forteller at problemstillingen er helt ny for dem. Da Aftenposten tar kontakt er ikke Undervisningsbygg klar over at den planlagte toglinjen kan komme i konflikt med med energibrønnene til skolen.

Nødvendig med en oversikt

Det er Undervisningsbygg som har ansvar for offentlige skolebygninger i Oslo. Stadig flere skoler henter varme fra energibrønner.

– Men vi opplever dette som udramatisk, og har tillit til at Jernbaneverket skaffer seg oversikt. Ved Bekkelaget skole har vi boret 30 hull, og det utgjør hovedenergikilden til skolen. Det er ennå tidlig i prosessen, og Jernbaneverket må forholde seg til energibrønnene ved skolen når de planlegger ny tunnel, mener Marit Thorsen.

Også i Bergen skaper energibrønner problemer, les her.

Problemstillingen er kjent blant politikerne i Oslo. I fjor høst ble det gjennomført et forprosjekt for økt kunnskap om undergrunn i Oslo på bestilling fra bystyret. En rekke etater bidro til prosjektet.

Konklusjonen ble at det er behov for et nytt prosjekt som tar sikte på å etablere bedre juridiske virkemidler og melde— eller søknadsplikt for tiltak i undergrunnen og en langsiktig planlegging.

Har kontaktet grunneiere

I et kart som er sendt ut til naboene i området tidligere i uken, ser det ut til at tunnellen går rett under Bekkelaget skole. Men Svein Sørheim, leder for offentlige planprosesser for Follobanen tror det likevel kan være mulig å bevare energibrønnene til Bekkelaget skole. Årsaken er blant annet at tunnelløpet ikke er helt nøyaktige fastlagt ennå.

— Tunneltraseen vil trolig ligge 60-100 meter lenger vest for skolen og150-160 meter under grunnen. Derfor er det liten sannsynlighet for at det kommer til å påvirke energibrønnene til skolen, mener han.

- Har dere oversikt over energibrønnene i området?

— Vi har ikke noen komplett oversikt. Vi har gått ut og spurt grunneiere om energibrønner og grunnforhold og har fått tilbakemelding fra mange. Men vi er ennå på planleggingsstadiet, og det er først når byggefasen kommer at det blir aktuelt å gjøre noe med dette.

- Hva skjer med dem som har energibrønner i tunneltraseen?

– Energibrønner kommer ikke til å stoppe Follobanen. Men vi har et erstatningsansvar. Vi vil bygge nye energibrønner hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig gir vi økonomisk kompensasjon hvis det er grunnlag for det. Men dette er som sagt noe vi tar stilling til når vi er klare til å bygge.

Kanskje i 2013

- Hvor langt frem i tid er det snakk om?

— Vi håper prosjektet blir prioritert og at oppstarten skjer så raskt som mulig. Vi håper på slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014. Men det avhenger av at reguleringsprosessen går raskt og at Follobanen får økonomiske bevilgninger.

- Dette er vel et problem som Jernbaneverket kan forvente å se mer av i fremtiden?

-Ja, vi har vært igjennom det med prosjektet Lysaker-Sandvika. Da har vi vært i dialog med grunneierne og funnet løsninger. Men det er på høy tid at det kommer offentlige registre for dette.

Kan bygge nå

- Hva med dem som er i gang med å etablere private energibrønner i området nå?

— Vi har ingen mulighet for å nekte noen å etablere energibrønner i området foreløpig. Men når vi får godkjent reguleringsplanen vil det være restriksjoner på arealbruk under overflaten. De som ønsker å borre brønner må kontakte jernbaneverket som nabo først. Sonen vi har varslet nå veldig bred, men når vi har fastlagt dette 100 % vil vi lage en sikkerhetssone hvor det ikke er lov til å foreta grunnarbeider i en viss avstand til tunnelveggen.

- Det er mange aktiviteter i fjellet under Ekebergåsen i dag, blant annet bygges Midgardsormennå. Skaper den hindringer for jernbanen?

— Vi har utfordringer med at vi skal krysse veitunneler, Alnaelva, fjellanlegg, og andre tunneler. Det er utfordringer vi jobber med nå, forteller Sørheim

Her kan du lese mer om planene for den nye tunnelen.

Les også

  1. Oslo Høyre sier nei til lyntog

  2. Slik vil NHO spare penger på utbygging av vei og jernbane

  3. 50 togsett er på vei

Her kjører toget fra Oslo mot Ski i dag.